ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38/3,

31-111 Kraków

tel.: [+48 12] 422 64 22

e-mail:  intermedia@asp.krakow.pl

www.imedia.asp.krakow.pl

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38/3,

31-111 Kraków

tel.: [+48 12] 422 64 22

e-mail:  intermedia@asp.krakow.pl

www.imedia.asp.krakow.pl

 • INTERMEDIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Intermedia
  Kierunek studiów „intermedia”, utworzony w ASP w Krakowie w roku 2007, a od roku akademickiego 2012/2013 realizowany przez nowo powołany Wydział Intermediów, obejmuje studia na poziomie licencjackim (trzy lata zakończone dyplomem) i magisterskim (dwa lata wraz z obroną pracy magisterskiej), z możliwością podjęcia później studiów doktoranckich. 
  Intermedia to kierunek artystyczny, który (zgodnie z podziałem studiów na sztuki piękne, sztuki projektowe i konserwację dzieł sztuki) należy do dziedziny sztuk pięknych. Są to studia przygotowujące do samodzielnego uprawiania twórczości artystycznej, poszerzania umiejętności i wiedzy oraz rozwijania refleksji nad współczesną sztuką. Podstawy programu kierunku w jego krakowskim wydaniu zostały opracowane samodzielnie, w oparciu o indywidualne doświadczenia i kontakty międzynarodowe członków zespołu założycielskiego. Studia w kierunku intermedia obejmują tradycję modernistyczną i postmodernistyczną, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji artystycznych ostatnich sześćdziesięciu lat oraz młodej tradycji sztuki nowych mediów; wykładnię terminu: intermedia przyjmujemy za użyciem go w kręgu ruchu Fluxus, gdzie ujawnił się w takim znaczeniu w latach sześćdziesiątych XX wieku. Studia te przygotowują do pracy i współpracy z instytucjami kulturalnymi i medialnymi, do samodzielnego lub zespołowego tworzenia i kierowania realizacją projektów łączących zagadnienia komunikacyjne z nowymi technologiami (wideo, telewizja, cybernetyka, projektowanie wirtualnych bodźców, animacja, scenografia wirtualna, media mieszane, film eksperymentalny, statyczny i ruchomy obraz cyfrowy, łączenie obrazu z dźwiękiem, formy synkretyczne, instalacja wielomedialna, sztuka performance).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Intermedia podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się z trzech części: przegląd i ocena prac kandydata, egzamin praktyczny, egzamin teoretyczny.
   
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Intermedia podstawę przyjęcia stanowi dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz spełnianie warunków rekrutacji ustalonych przez ASP w Krakowie. Prowadzony jest także egzamin wstępny składający się z trzech części: przegląd i ocena prac oraz egzamin teoretyczny oraz praktyczny sprawdzian wiedzy i umiejętności.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

. Ocena

.

lukrecja Ocena

dno, nikomu nic się nie chce


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: