ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38/3,

31-111 Kraków

tel.: [+48 12] 422 64 22

e-mail:  intermedia@asp.krakow.pl

www.imedia.asp.krakow.pl

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38/3,

31-111 Kraków

tel.: [+48 12] 422 64 22

e-mail:  intermedia@asp.krakow.pl

www.imedia.asp.krakow.pl

 • INTERMEDIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Intermedia
  Studia w kierunku intermedia skierowane są do osób zainteresowanych sztuką współczesną, lecz ponad jej historycznymi podziałami na dyscypliny - a więc synkretycznym, wielomedialnym i inspirowanym „rewolucją technologiczną” charakterem współczesności. Od kandydatów wymagamy zarówno ogólnej wiedzy o współczesnej kulturze i sztuce, orientacji w zjawiskach określanych jako multi- i inter-medialne, jak też możliwych do wykazania, ponadprzeciętnych umiejętności i doświadczenia w korzystaniu z podstawowych, masowych technologii współczesności: szerokiego asortymentu aplikacji komputerowych, Internetu, aparatury rejestrującej obraz i dźwięk…
  Wychodzimy z założenia, że hipoteza intermediów, na której opieramy ramę naszego kierunku studiów i spektrum zajmującej nas problematyki, opisuje dynamiczną formę kultury. Intermedia zatem nie są pojęciem o ustabilizowanej zawartości, lecz stale podlegającym redefinicji procesem, zarówno w sensie zawartości pojęcia, jak i jego reguł. Stąd założenia pochodne - nastawienie na przygotowanie naszych absolwentów do pełnienia ról, których nie można z góry jednoznacznie zdefiniować i przewidzieć. To nie tylko kształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się nowymi narzędziami, lecz również wprowadzenie w głębszą warstwę znaczeniową potencjalnie możliwych innowacji, przygotowanie do pracy samodzielnej, autorskiej – w wymiarze intelektualnym, technicznym i prawno-administracyjnym - do tworzenia zadań i stanowisk pracy dla innych, do podejmowania wyzwań przyszłości.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Intermedia podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się z trzech części: przegląd i ocena prac kandydata, egzamin praktyczny, egzamin teoretyczny.
   
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Intermedia podstawę przyjęcia stanowi dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz spełnianie warunków rekrutacji ustalonych przez ASP w Krakowie. Prowadzony jest także egzamin wstępny.  Przebieg egzaminu wstępnego wielozadaniowy egzamin wstępny (ocena portfolio i Cv, rozmowa kwalifikacyjna, praktyczny sprawdzian wiedzy i umiejętności).

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Wotek Mlecki Ocena

Ekstra inspirujące miejsce

. Ocena

.

lukrecja Ocena

dno, nikomu nic się nie chce


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: