Intermedia studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Jesteś utalentowany plastycznie i szukasz ciekawego kierunku na Akademii Sztuk Pięknych lub Uniwersytetu Artystycznego, dzięki któremu rozwiniesz swoją refleksję nad współczesna sztuką? Jeżeli tak to na pewno powinieneś wziąć pod uwagę kierunek Intermedia podczas wyboru Twojej ścieżki kariery zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Intermedia jest to kierunek artystyczny należących do dziedziny sztuk pięknych. Studia poszerzą Twoją refleksję nad współczesną sztuką i przygotują Cię do uprawniania własnej twórczości artystycznej. Kierunek obejmuje modernistyczną, postmodernistyczną oraz kulturę i dorobek ostatniego sześćdziesięciolecia z naciskiem na wiedzy w zakresie nowych mediów. Ważnym aspektem będzie także projektowanie multimedialne, gdyż rozwój technologii w aspekcie kulturowo-oświatowym cieszy się coraz większą popularnością. Aby zostać studentem kierunku Intermedia, oprócz świadectwo maturalnego, konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego. Zwykle składa się on z trzech etapów: pierwszy z nich polega na przeglądzie oraz ocenia prac kandydatów. Następnie podchodzisz do egzaminu praktycznego z zakresu przekształcania danych elektronicznych oraz opracowywania danych, a także rysunku odręcznego. Ostatni etap stanowi egzamin teoretyczny w zakresie opisywania i interpretacji pojęć związanych z szeroką problematyką kultury w kontekście intermediów.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Intermedia? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w placówkach kulturowych oraz oświatowych. Będziesz mógł także wykonywać pracę kierownika odpowiedzialnego za projekty łączących zagadnienia komunikacyjne z nowymi technologiami. Jeżeli zatem masz duszę artysty i chcesz spełniać się w tym zakresie to na pewno warto wziąć ten kierunek pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na intermedia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: egzamin wstępny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTERMEDIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Specjalności na kierunku multimedia i grafika komputerowa

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Intermedia  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku intermedia

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Intermedia  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku intermedia

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INTERMEDIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując intermedia

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • sztuk pięknych, a w szczególności intermediów oraz nowych technologii stosowanych w sztuce,
  • rozpoznawania okresów, stylów oraz gatunków sztuki historycznej i współczesnej; porównywania utworów (dzieł), epok i stylów,
  • samodzielnej pracy artystycznej w swojej dziedzinie, organizowania pracy zespołowej i aktywnego uczestniczenia w kulturze z uwzględnieniem funkcjonowania na rynku sztuki, mediów i reklamy,
  • kompleksowego projektowania otoczenia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem mediów, nowych technologii oraz idei artystycznych modyfikacji środowiska i wykorzystywania go do celów komunikacyjnych i estetycznych; rewitalizacji, rewaloryzacji i humanizacji otoczenia,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INTERMEDIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INTERMEDIA STUDIA I STOPNIA

INTERMEDIA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku intermedia

Absolwent kierunku intermedia znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik placówek kulturowych,
  • pracownik oświaty,
  • nauczyciel (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),
  • pracownik firmy marketingowej,
  • założyciel własnej działalności gospodarczej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERMEDIA

Komentarze (0)