• FOTOGRAFIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia skierowane są do osób zainteresowanych fotografią artystyczną i/lub użytkową. Ich celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie fotografii tradycyjnej (vel klasycznej) i cyfrowej, które uzupełniają zagadnienia związane z historią tego medium, a także ze sztukami plastycznymi (m.in. podstawami reklamy i projektowania graficznego) oraz dotyczącymi prawa autorskiego. Liczne zajęcia warsztatowe pozwolą nabyć umiejętności np. w zakresie wykonywania zdjęć w warunkach atelier z lampami błyskowymi i stałoświecącymi, a także poznanie zasad fotografii architektury, portretowej, tzw. produktowej i dokumentacji dzieł sztuki. Istotną część programu stanowi nauka komputerowej edycji (tzw. postprodukcja) zrealizowanego obrazu fotograficznego.
  Oprócz wymienionych zagadnień, studenci będą mieli możliwość nabycia unikalnych doświadczeń warsztatowych związanych z fotografią non camera, otworkową i technikami szlachetnymi (technika gumy), a także zapoznać się ze współczesną praktyką dot. wystawiennictwa.
  Studia przygotowują do podjęcia własnej działalności artystycznej i/lub użytkowej w obszarze fotografii (również w zakresie projektowania graficznego z jej wykorzystaniem), a także do realizacji działań reklamowych i autopromocyjnych.

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z arteterapią jest skierowany do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, animatorów kultury z przygotowaniem pedagogicznym, pracujących z uczniami: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i in. w myśl ustawy Prawo światowe, art. 2 ( Dz.U. 2017 poz.59; źródło: isap.sejm.gov.pl ; dostęp 19.07.2018)
  Program uwzględnia posiadane przez uczestników przygotowanie tak, aby studia umożliwiły uzyskanie wiedzy i umiejętności odpowiednich do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej z arteterapią, w tym do pracy z dziećmi posiadającymi opinie i orzeczenia.
  Absolwent nabywa uprawnienia terapeuty pedagogicznego w myśl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U. 2017 poz.1591; źródło: isap.sejm.gov.pl ; dostęp 19.07.2018)
  Po ukończeniu zajęć absolwent potrafi diagnozować potrzeby psychologiczne dzieci i młodzieży; projektować zajęcia edukacyjne korygujące trudności emocjonalne dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką; projektować zajęcia dla dzieci ze specyficznymi problemami w nauce; zastosować techniki plastyczne i muzyczne umożliwiające osiągnięcie sukcesu; organizować proces terapeutyczny.

  Dowiedz się więcej

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z MUZYKOTERAPIĄ I CHOREOTERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, animatorów kultury z przygotowaniem pedagogicznym, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji i kompetencji w zakresie edukacyjnego, pedagogicznego i terapeutyczno-pedagogicznego wykorzystania muzykoterapii i choreoterapii.

  Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych i dają:
  -  kwalifikacje do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych z rozszerzonymi kompetencjami choreoterapeutycznymi w działalności pedagogicznej, edukacyjnej i terapeutyczno-pedagogicznej;
  -  kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej niezbędne do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych (warunki i wymogi, według których można prowadzić zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, określają rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej:
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach);
  - podstawowe kwalifikacje zawodu muzykoterapeuty i przygotowanie do jego wykonywania.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)