• TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z arteterapią jest skierowany do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, animatorów kultury z przygotowaniem pedagogicznym, pracujących z uczniami: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i in. w myśl ustawy Prawo światowe, art. 2 ( Dz.U. 2017 poz.59; źródło: isap.sejm.gov.pl ; dostęp 19.07.2018).

  Program uwzględnia posiadane przez uczestników przygotowanie tak, aby studia umożliwiły uzyskanie wiedzy i umiejętności odpowiednich do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej z arteterapią, w tym do pracy z dziećmi posiadającymi opinie i orzeczenia.

  Absolwent nabywa uprawnienia terapeuty pedagogicznego w myśl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U. 2017 poz.1591; źródło: isap.sejm.gov.pl ; dostęp 19.07.2018).

  Po ukończeniu zajęć absolwent potrafi diagnozować potrzeby psychologiczne dzieci i młodzieży; projektować zajęcia edukacyjne korygujące trudności emocjonalne dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką; projektować zajęcia dla dzieci ze specyficznymi problemami w nauce; zastosować techniki plastyczne i muzyczne umożliwiające osiągnięcie sukcesu; organizować proces terapeutyczny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z MUZYKOTERAPIĄ I CHOREOTERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, animatorów kultury z przygotowaniem pedagogicznym, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji i kompetencji w zakresie edukacyjnego, pedagogicznego i terapeutyczno-pedagogicznego wykorzystania muzykoterapii i choreoterapii.

  Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych i dają:
  -  kwalifikacje do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych z rozszerzonymi kompetencjami choreoterapeutycznymi w działalności pedagogicznej, edukacyjnej i terapeutyczno-pedagogicznej;
  -  kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej niezbędne do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych (warunki i wymogi, według których można prowadzić zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, określają rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej:
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach); - podstawowe kwalifikacje zawodu muzykoterapeuty i przygotowanie do jego wykonywania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Opinie (0)