• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  Zapraszając do studiowania na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, przygotowano program nauczania, który pozwala uzyskać praktyczne i oczekiwane na rynku pracy kompetencje zawodowe. Zasadniczo dążymy do tego, by nasi absolwenci mogli funkcjonować w trzech równorzędnych sferach: jako niezależni artyści, projektanci grafiki użytkowej, a także edukatorzy zatrudniani np. w instytucjach zajmujących się promocją sztuki lub szkolnictwie.
  Rzeczywistość jest znacznie bardziej zróżnicowana: to także m.in. właściciele firm reklamowych, galerii, a także autorzy ilustracji książek dla dzieci, czy pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni lub wydziałów artystycznych. O walorach naszego systemu kształcenia i wysokiej jakości doświadczonej kadry, świadczą dotychczasowe pozytywne oceny przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest: język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%); rozmowa kwalifikacyjna w formie wideokonferencji połączona z przeglądem prac (90%).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub z innych kierunków studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna w formie wideokonferencji połączona z przeglądem prac.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  Celem kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na studiach I stopnia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do prowadzenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły podstawowej oraz zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych.

  Celem kształcenia na tym kierunku jest również przygotowanie absolwenta do prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w szeroko rozumianym ruchu amatorskim. Studia I stopnia dają uprawnienia do podjęcia dalszej nauki na studiach II stopnia, co zapewni absolwentom kwalifikacje nauczyciela muzyki i animatora muzycznego.

  Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w małych grupach, co pomaga skutecznie opanować zasady muzyki, poznać jej historię, poszerzyć umiejętności słuchowe, przyswoić sobie zasady harmonii, podstawy kompozycji, aranżacji, improwizacji i in.  Metodą kształcenia gry na fortepianie, innym wybranym instrumencie (m.in. gitara, akordeon, organy, perkusja), śpiewu, dyrygowania i improwizacji jest bezpośredni kontakt Studenta z Pedagogiem i możliwość wpływu na  program zajęć.

  Efektem wspólnej pracy Studentów i Pedagogów jest szereg koncertów chóru, zespołów instrumentalnych, występów indywidualnych, jak i nagrody zdobywane na konkursach w kraju i za granicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest: język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy oraz nagranie video zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu; sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata .

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub innych studiów wyższych) oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku oraz list motywacyjny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FOTOGRAFIA I KREACJA PRZEKAZU WIZUALNEGO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów fotografia i kreacja przekazu wizualnego

  Powszechna dostępność do kamer cyfrowych oraz łatwość wykonywania zdjęć i ich późniejszych modyfikacji, spowodowały, że fotografia stała się jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez współczesnych twórców przekazów wizualnych.

  Powołanie kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego wynikało z potrzeb rynku pracy oraz licznego grona osób zainteresowanych m.in. poznaniem zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z fotografią (użytkową oraz stanowiącą przekaz autorski), a także szeroko pojętą komunikacją wizualną, czyli m.in. oddziaływaniem na odbiorcę poprzez użycie tekstu i obrazu (tzw. grafika komputerowa).

  Program przygotowanych studiów powstał dzięki wieloletnim doświadczeniom dot. nauczania w zakresie sztuk plastycznych i składa się z przedmiotów ogólnych (np. Problemy sztuki nowoczesnej, Historia fotografii, Teoria komunikacji wizualnej, Psychofizjologia widzenia), ogólnoplastycznych (m.in. DTP, Animacja 2+3D, Video art, Kreacja wizualne, Edytory obrazu) oraz specjalizacyjnych (Cyfrowa edycja obrazu fotograficznego, Podstawy fotografii, Pracownia nietypowych technik fotograficznych, Podstawy projektowania graficznego). Cykl dydaktyczny wieńczy dyplom wykonany w jednej z artystycznych pracowni specjalizacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fotografia użytkowa
  • Fotografia -kreacja przekazu autorskiego
  • Komunikat wizualny – grafika wydawnicza
  • Komunikat wizualny – grafika w przestrzeni społecznej
  • Komunikat wizualny – intermedia
  • Komunikat wizualny - multimedia

  STUDIA I STOPNIA

  Ocena z egzaminu dojrzałości: język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%) oraz rozmowa kwalifikacyjna w formie wideokonferencji połączona z przeglądem prac (90%).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów grafika
  Absolwent będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, kultury, estetyki, etyki i filozofii. Posiadać będzie wiedzę i umiejętności warsztatowe i artystyczne w zakresie grafiki i szeroko rozumianych obszarów pokrewnych umożliwiających samodzielną pracę twórczą oraz pracę w zespole. Przygotowany będzie do posługiwania się technikami tradycyjnymi oraz współczesnymi formami przekazu artystycznego. Przygotowany będzie do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, agencjach graficznych i reklamowych.
  W ramach proponowanych specjalizacji absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie grafiki warsztatowej, bądź grafiki użytkowej, pozwalające na samodzielną pracę artystyczną lub projektową
  Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego podejmowania i realizowania twórczych inicjatyw w dziedzinie sztuk pięknych, a w szczególności w dyscyplinach grafiki warsztatowej i grafiki użytkowej. Będzie posiadał szeroką wiedzę, obejmującą zarówno historyczny rozwój tych dyscyplin, jak i współczesną różnorodność metod i sposobów graficznego obrazowania.
  W zakresie warsztatowym nabędzie umiejętności pozwalające na swobodne wyrażanie swoich idei, obejmujące zarówno klasyczne techniki grafiki i rysunku, jak i współczesne media i techniki cyfrowe.
  Absolwent będzie przygotowany do pracy artystycznej i projektowej w firmach rynkowych, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, jak również do działań o charakterze społecznym, upowszechniających wiedzę w zakresie sztuki, a zwłaszcza grafiki.
  Absolwent otrzyma tytuł magistra.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Grafika użytkowa
  • Grafika warsztatowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Grafika użytkowa
  • Grafika warsztatowa

  STUDIA I STOPNIA

  Ocena z egzaminu dojrzałości: język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%) oraz rozmowa kwalifikacyjna w formie wideokonferencji połączona z przeglądem prac (90%)

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MALARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów malartstwo
  Kierunek malarstwo – posiada niezbędną bazę lokalową umożliwiającą prawidłowe prowadzenie studiów na poziomie I i II stopnia. Na bazę lokalową składają się w pełni wyposażone specjalistycznie pracownie /laboratoria/ do prowadzenia zajęć z malarstwa, rysunku, technologii, klasycznych technik malarskich, malarstwa architektonicznego, salę wykładową, zaplecze biblioteczne. Kierunek dysponuje zapleczem technicznym (rekwizytornie, przestrzeń magazynową, archiwum, pomoce naukowe oraz wyposażenie) do realizacji programu, bieżącej dokumentacji i archiwizacji procesu dydaktycznego.
  Studia na kierunku malarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy artystycznej, samozatrudnienia i kreowania nowych miejsc pracy jak również do aktywnego uczestnictwa w istniejącym rynku pracy. Program przygotowuje absolwenta do pełnienia roli animatora działań kulturotwórczych, koordynatora i współuczestnika projektów w obszarze kultury i sztuki, niezależnego, krytycznego, etycznego, przestrzegającego uwarunkowań prawnych, zdolnego do pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla realizacji określonych projektów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Malarstwo sztalugowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Malarstwo sztalugowe
  • Malarstwo w architekturze i urbanistyce

  STUDIA I STOPNIA

  Wynik egzaminu maturalnego (uwzględnia się tylko jeden poziom: podstawowy lub rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem x2): język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%) oraz rozmowa kwalifikacyjna w formie wideokonferencji połączona z przeglądem prac (90%).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Malarstwo lub kierunku pokrewnym, bądź też innym kierunku studiów I stopnia lub dyplom studiów magisterskich na kierunku pokrewnym bądź też innym kierunku studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna w formie wideokonferencji połączona z przeglądem prac (100%)

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MUSIC IN PUBLIC SPACE

  Rekrutacja

  stopień: (I)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MUZYKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów muzyka w przestrzeni publicznej

  Celem kształcenia na kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej na studiach I stopnia jest stworzenie oferty edukacyjnej przygotowującej do prowadzenia działalności artystycznej i organizacyjnej w szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych na studiach pierwszego stopnia ma służyć zarówno animacji życia muzycznego, jak i podejmowaniu działań artystycznych przez zawodowych muzyków estradowych.

  W programie kierunku podkreślone jest znaczenie przedmiotów prowadzących do uzyskania umiejętności praktycznych, zarówno w zakresie wykształcenia muzycznego, jak i kompetencji w działaniach animacyjnych. Profil studiów ma na celu także zdobycie doświadczenia podczas praktyk przewidzianych w toku studiów.  Studia I stopnia dają uprawnienia do podjęcia specjalistycznych studiów magisterskich (II stopnia).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Animacja artystyczna
  • Muzyka estradowa

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest: prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu; sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata oraz wynik egzaminu maturalnego z język polska lub języka ojczystego (dla obcokrajowców) lub język podstawowy (10%).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PAINTING

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Opinie (0)