• ANIMACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Animacja filmowa przeszła w ostatnich dekadach nie tylko ogromną rewolucję technologiczną, ale także gatunkową i artystyczną. To, co jednak wydaje się najciekawsze z punktu widzenia współczesnego młodego artysty, to możliwość szerokiego wykorzystania interdyscyplinarnej natury języka animacji. Z ruchomym komunikatem wizualnym spotykamy się na każdym kroku (telewizja, reklama, sieć internetowa, wizualizacje, systemy informacyjne, gry).

  Animacja jest wykorzystywana nie tylko jako środek wspomagający, ale często determinuje poziom i dalszy rozwój innych dyscyplin sztuki. Ruch nie tylko staje się nowoczesnym i atrakcyjnym środkiem wyrazowym, ale też niezbędnym elementem w projektowaniu urządzeń, form przemysłowych czy architektury.

  Animacja coraz częściej wspomaga procesy dydaktyczne na wszystkich szczeblach kształcenia (programy edukacyjne) i jest wykorzystywana w różnorodnych badaniach naukowych. Obszary, w których animacja znajduje swoje miejsce bywają tak odległe od siebie i różne funkcjonalnie, że potwierdza to jej szerokie możliwości kreacyjne.

  Wykształcenie artysty potrafiącego w sposób świadomy i twórczy wykorzystać proces animacji wymaga specjalistycznego procesu kształcenia w ramach samodzielnego kierunku, który uwzględniałby w swoim programie interdyscyplinarny charakter studiów o profesjonalnym charakterze przedmiotów kierunkowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Opinie (3)

Kizia Mizia. Ocena

Wydział bardzo biedny. Jednego dnia dowiadujesz się że zostałeś przyjęty a następnego ,że z powodu pomyłki systemu jednak nie. Jak dla mnie argument słaby . Odnoszę wrażenie że nie o system tu chodzi tylko o odpowiedni załącznik.

as Ocena

polecam

student Ocena

studia fajne, wydział biedny na nic nie ma kasy


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: