• LOGISTYKA I TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych. Opłata za semestr wynosi 2400 złotych.

  System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

  • WARIANT I: jednorazowo za 2 semestry z góry 4800 zł,
  • WARIANT II: dwie równe semestralne raty po 2400 zł,
  • WARIANT III: miesięczny system ratalny po 600 zł.

  Pierwszą płatność należy pomniejszyć o 240 zł (opłata dokonana przy procesie rekrutacji). Deklarację sposobu płatności należy złożyć przy procesie rekrutacji.

  Harmonogram zajęć będzie podany po zakończeniu rekrutacji. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedzielę.

  Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • ksero dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty 240,- zł.  (10%  opłaty semestralnej).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 176 godzin zajęć dydaktycznych. Opłata za semestr wynosi 2700 złotych.

   System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

  • WARIANT I:    jednorazowo za 2 semestry z góry 5400 zł,
  • WARIANT II:    2  równe semestralne raty po 2700 zł,
  • WARIANT III:   miesięczny system ratalny po 650 zł (8 rat),

  Pierwszą płatność należy pomniejszyć o 270 zł (opłata dokonana przy procesie rekrutacji). Deklarację sposobu płatności należy złożyć przy procesie rekrutacji.

  Harmonogram zajęć będzie podany na początku października. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedzielę.

  Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy wygenerowany w systemie IRK (wzór Załącznik nr 1),
  • ksero dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub pracownika UMG,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty 270,- zł.  (10%  opłaty semestralnej).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)