• LOGISTYKA I TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych. Opłata za semestr wynosi 2400 złotych.

  System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

  • WARIANT I: jednorazowo za 2 semestry z góry 4800 zł,
  • WARIANT II: dwie równe semestralne raty po 2400 zł,
  • WARIANT III: miesięczny system ratalny po 600 zł.

  Pierwszą płatność należy pomniejszyć o 240 zł (opłata dokonana przy procesie rekrutacji). Deklarację sposobu płatności należy złożyć przy procesie rekrutacji.

  Harmonogram zajęć będzie podany po zakończeniu rekrutacji. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedzielę.

  Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • ksero dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty 240,- zł.  (10%  opłaty semestralnej).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • USŁUGI ŻYWIENIOWE I DIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Usługi żywieniowe i dietetyka” skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia. Słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego z uwzględnieniem najnowszych trendów i standardów w tym zakresie.

  Posiądą umiejętności i kompetencje pozwalające na wykonywanie usług w obszarze poradnictwa żywieniowego i dietetycznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Proces kształcenia uwzględnia również wiedzę o zasadach i możliwościach prowadzenia własnej działalności gospodarczej i pobudza do inicjatywy i kreatywności wobec własnej kariery zawodowej.

  Absolwenci będą przygotowani do pracy w sektorze usług żywieniowych i dietetycznych, a zwłaszcza w ośrodkach prowadzących działalność w zakresie żywienia człowieka i dietetyki, promocji zdrowia, placówkach sportowych i odnowy biologicznej oraz prowadzących działalność edukacyjną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 176 godzin zajęć dydaktycznych. Opłata za semestr wynosi 2700 złotych.

   System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

  • WARIANT I:    jednorazowo za 2 semestry z góry 5400 zł,
  • WARIANT II:    2  równe semestralne raty po 2700 zł,
  • WARIANT III:   miesięczny system ratalny po 650 zł (8 rat),

  Pierwszą płatność należy pomniejszyć o 270 zł (opłata dokonana przy procesie rekrutacji). Deklarację sposobu płatności należy złożyć przy procesie rekrutacji.

  Harmonogram zajęć będzie podany na początku października. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedzielę.

  Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy wygenerowany w systemie IRK (wzór Załącznik nr 1),
  • ksero dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub pracownika UMG,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty 270,- zł.  (10%  opłaty semestralnej).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni

Opinie (0)