Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ

Al. Wojska Polskiego 69, pokój 101 R (I piętro) 

65-762 Zielona Góra 

tel.: 68 328 32 70; 68 328 29 36; 68 328 29 37 

e-mail: rekrutacja@uz.zgora.pl

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ

Uniwersytet Zielonogórski

Al. Wojska Polskiego 69, pokój 101 R (I piętro) 

65-762 Zielona Góra 

tel.: 68 328 32 70; 68 328 29 36; 68 328 29 37 

e-mail: rekrutacja@uz.zgora.pl

 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowanie absolwenta do zawodu regulowanego logopedy poprzez wyposażenie go w kompetencje niezbędne do pracy z osobami z zaburzoną mową. Studia spełniają wymóg 600 godzin dla kształcenia podyplomowego określony jako jeden z warunków uznawalności wykształcenia w Polce dla zawodu logopedy.

  Absolwent studiów podyplomowych Logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowany do podjęcia pracy jako logopeda w placówkach oświatowych, medycznych i gabinetach prywatnych, przy czym zatrudnienie w poszczególnych resortach odbywa się pod warunkiem spełnienia innych kryteriów kwalifikacji zawodowych określonych dla zawodu regulowanego logopedy oraz wymagań do zajmowania określonego stanowiska w tych resortach.

  Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych Logopedia ogólna i kliniczna zna i rozumienie fakty i pojęcia związane z zaburzeniami mowy w zakresie istoty, symptomów, przyczyn, metod diagnozy i terapii oraz związku zaburzeń mowy z jakością życia na wszystkich etapach rozwoju człowieka.

  Potrafi innowacyjnie wykonywać zadania typowe dla zawodu logopedy oraz rozwiązywać problemy nietypowe i pojawiające się nie w pełni przewidywalnych warunkach. Potrafi planować własny rozwój zawodowy. Jest gotów do postępowania zgodnie z etyką zawodową oraz upowszechniania swojego zachowania w środowisku pracy i poza nim, samodzielnego podejmowania decyzji oraz przyjmowania odpowiedzialności za skutki swoich działań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie praktycznej i innowacyjnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, promocji zdrowia, epidemiologii, ekonomiki zdrowia, zapoznanie z modelami zarządzania opieką zdrowotną oraz sposobem zarządzania zasobami ludzkimi, zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych w reformowanym obecnie systemie służby zdrowia.

  Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej jest wyposażony w kompetencje do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia, ma kompetencje do realizacji programu restrukturyzacji służby zdrowia, oraz efektywnego zarządzania finansami, ma wiedzę z zakresu prawa medycznego, oraz norm prawnych dotyczących działalności leczniczej, wiedzy z zakresu farmakoekonomiki, promocji zdrowia, praw pacjentów, posiada umiejętności menadżerskie z zakresu zarządzania jednostkami służby zdrowia i zarządzania personelem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

E.coli Ocena odpowiedz

Na kierunku lekarskim CM UZ studiuję już kilka lat. Kadra nauczycielska jest naprawdę na dobrym poziomie, ludzie na większości przedmiotów chętnie przekazują swoją wiedzę. Jednak nie na wszystkich przedmiotach jesteśmy mile widziani na oddziale i zdąża się, że po prostu nie robimy nic produktywnego. Największym minusem uczelni jest niestety dziekanat. Chaos jaki tam panuje jest nie do opisania. Regulamin studiów jest tylko wtedy ważny kiedy są wymagania wobec studentów, w drugą stronę - zapomnijcie. Sylabusy zmieniają się miesiąca na miesiąc wraz z formą zaliczeń przedmiotów. Plany zajęć wysyłane studentom nie dość, że wysyłane kilka dni przed rozpoczęciem zajęć, to są niekompletne i z nieprawidłową ilością godzin z przedmiotów... Niestety z roku na rok kontakt studentów z władzami uczelni uległ drastycznemu pogorszeniu. Zarówno starsze jak młodsze roczniki podzielają zdanie na ten temat naszego dziekanatu. A co gorsza podzielają je także prowadzący.

kuba Ocena odpowiedz

Na lekarskim jest bardzo dobry poziom. Polecam z całego serca!

Amanda Ocena odpowiedz

Uniwersytet Zielonogórski pomaga mi zdobyć niezbędną wiedzę, której potrzebuję, by w przyszłości jak najlepiej ratować życie i zdrowie innych ludzi. Jestem na kierunku lekarskim, który wiąże się z ogromną ilością nauki i praktyki. Ale już teraz wiem, że jestem na właściwym miejscu...

Zosia Ocena odpowiedz

Nie pamiętam kiedy po raz pierwszy przyszło mi do głowy, aby zostać lekarzem; zapewne jeszcze w szkole podstawowej. Dlaczego wybrałam sobie taki zawód? Bo jest szlachetny. Pomagać ludziom to przecież cudowna sprawa. Tego uczę się tutaj, na Uniwersytecie Zielonogórskim.