Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

Budynek Collegium Novum 

ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 

24-100 Puławy

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Budynek Collegium Novum 

ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 

24-100 Puławy

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów administracja publiczna

  Praca urzędowa. Dla niektórych może wydawać się koszmarem, ale dla Ciebie jest marzeniem. Widzisz duży potencjał w instytucjach publicznych, rządowych i samorządowych. Wiesz, że można się tam piąć po szczeblach kariery równie skutecznie jak w korporacji.

  Nie przeraża Cię praca z przepisami, paragrafami, ustawami i dokumentami. Myśląc o swojej przyszłości, widzisz się za biurkiem i kolejką petentów tuż przed nim. Świetnie się czujesz, załatwiając różne ważne sprawy. Potrafisz też działać w sprawny sposób, wykorzystując dobrą znajomość prawa i przepisów.

  Wiesz, że na każdym stopniu urzędowym sobie świetnie poradzisz, i już planujesz karierę w administracji. Na tym kierunku poznasz takie dziedziny niezbędne w administracji, jak język urzędowy, publiczne prawo bankowe, prawo ubezpieczeń gospodarczych czy prawo międzynarodowe. Poznasz też zasady finansowania i zarządzania jednostek samorządowych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja publiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOBEZPIECZEŃSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów biobezpieczeństwo
  Celem uruchomienia kierunku biobezpieczeństwo jest realizacja kształcenia z zakresu bezpieczeństwa w wymiarze biologicznym. Przedmiotem kształcenia są więc treści z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, ale również treści dotyczące występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa o nowych jakościowo cechach oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom.
  Wyróżnikiem tego programu jest unikalne połączenie podstawowego modułu biologiczno-chemicznego z fakultatywnymi komponentami z zakresu zarządzania biobezpieczeństwem. Absolwent tego kierunku zdobędzie tym samym unikalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Dadzą mu one przewagę konkurencyjną na rynku pracy w szybko rozwijającym się sektorze biobezpieczeństwa.
  Program kształcenia na wnioskowanym kierunku studiów biobezpieczeństwo obejmie wiedzę i umiejętności z zakresu nauk biologicznych i chemicznych. Student kierunku pozna zagrożenia biologiczne i chemiczne występujące w środowisku oraz zasady funkcjonowania służb d.s. bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego. Pozna procedury postępowania przy pojawiających się zagrożeniach bioterrorystycznych, powodziowych, klimatycznych, innych biologicznych i chemicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biobezpieczeństwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNIKI KRYMINALISTYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów techniki kryminalistyczne
   
  Kierunek studiów techniki kryminalistyczne ma na celu przygotowanie przyszłych pracowników laboratoriów wykonujących określone zadania przede wszystkim na rzecz organów ścigania, ale również innych podmiotów, np. biur detektywistycznych. Absolwenci będą przygotowani merytorycznie do podjęcia pracy funkcjonariuszy służb dochodzeniowo-śledczych Policji, bądź innych organów kontroli legalności. 
  Absolwent kierunku techniki kryminalistyczne będzie mógł wykonywać pracę zawodową mającą na celu wykrycie sprawcy przestępstwa lub udowodnienie innych faktów na potrzeby procedur sądowych i pozasądowych.
  Ze względu na tworzenie kierunku studiów techniki kryminalistyczne jako studiów o profilu ogólnoakademickim duży nacisk w trakcie realizacji programu studiów będzie kładziony na przygotowanie studentów do dalszej pracy badawczej, a w szczególności do podjęcia studiów drugiego (a w dalszej perspektywie może również trzeciego) stopnia, w szczególności na specjalnościach Chemia kryminalistyczna albo Analityka chemiczna na Wydziale Chemii, ale również na kierunkach prowadzonych przez Wydział Biologii i Biotechnologii, czy Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku techniki kryminalistyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów wychowanie fizyczne

  Myślałeś, że takie kierunki to tylko na AWF? Zaskoczymy Cię! UMCS swoim studentom daje naprawdę duży wybór: na tej uczelni znajdą wszystko, co ich interesuje. Ten kierunek powstał z myślą o tych, którzy w sprawach kultury na pierwszym miejscu stawiają tę fizyczną.

  Możesz się na nim naprawdę wszechstronnie rozwinąć – zarówno ciałem, jak i umysłem, czyli zgodnie ze starożytnymi zasadami, według których rozwój fizyczny i intelektualny oraz moralny są ze sobą ściśle powiązane. Podobnie ten kierunek jest wynikiem ścisłej współpracy Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach z władzami miasta i starostwa powiatowego, dzięki czemu odpowiada na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.

  Na tych studiach czekają Cię zajęcia z biologii, fizjonomii czy anatomii człowieka, swoją wiedzę poszerzysz o takie zagadnienia, jak edukacja zdrowotna, teoria sportu, zasady dydaktyki, organizacja i prawo w oświacie, ale też np. etyka. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Opinie (3)

Lena Ocena odpowiedz

Nie mam pojecia ile dodałam juz opini nt UMCS na tej stronie i żadnej nie ma, czyżby nie były w dobrym tonie ?

edyta Ocena odpowiedz

Studiując Fizjoterapię na UMCS wiem, że zdobywam najwyższe umiejętności, bo program kształcenia został opracowany we współpracy z doświadczonymi praktykami.

marta Ocena odpowiedz

Studia na UMCS to prestiż, powód do dumy, ale także wysiłek związany z obowiązkowością, nauką, poważnym podejściem do rozwijania umiejętności. To świetna uczelnia. Jedna z najlepszych w Polsce.