Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Ekonomii i Finansów UWB

15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

nr tel. (portiernia) (85) 745 77 00

e-mail: weiz@uwb.edu.pl

http://www.weiz.uwb.edu.pl/

Wydział Ekonomii i Finansów UWB

Uniwersytet w Białymstoku

15-062 Białystok, ul. Warszawska 63

nr tel. (portiernia) (85) 745 77 00

e-mail: weiz@uwb.edu.pl

http://www.weiz.uwb.edu.pl/

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów ekonomia

  Celem kształcenia studiów pierwszego stopnia jest zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin pokrewnych w obszarze nauk społecznych (socjologia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo). Zdobytą w trakcie studiów wiedzę absolwent może wykorzystać w analizie i interpretacji różnorodnych problemów ekonomicznych, a także przy formułowaniu praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów.

  Posiada wiedzę na temat podstawowych metod pozyskiwania i przetwarzania danych, właściwych dla nauk społecznych oraz umiejętność prowadzenia analizy dostępnych informacji w celu podejmowania racjonalnych decyzji. Potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy występujące w procesie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.

  Ma opanowany język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwala mu na swobodne poruszanie się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) głównie na stanowiskach operacyjnych zarówno w kraju jak i za granicą. Posiada także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i dalszego doskonalenia swoich umiejętności na rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość i finanse
  • Przedsiębiorczość i innowacje
  • Logistyka w biznesie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Przedsiębiorczość i innowacje
  • Przedsiębiorstwo na rynku
  • Rachunkowość i podatki
  • Logistyka międzynarodowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość i finanse
  • Przedsiębiorczość i innowacje
  • Logistyka w biznesie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Przedsiębiorczość i innowacje
  • Przedsiębiorstwo na rynku
  • Rachunkowość i podatki
  • Logistyka międzynarodowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku, średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  The study provides graduates with advanced knowledge in international economics and complementary disciplines as well as develops useful skills necessary to carry out a professional activity in the institutions and enterprises related to international trade, international organizations and institutions, state administration units connected with foreign cooperation, research and expert centres dealing with international relations, diplomacy and mass media.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: – ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych, a także do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedziny nauk humanistycznych, jeśli w programie studiów były realizowane przedmioty należące do dyscypliny naukowej ekonomia i finanse; – średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIERUNEK EKONOMICZNO-PRAWNY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów ekonomiczno-prawny

  Kierunek Ekonomiczno-Prawny to kierunek łączący dwie odrębne dziedziny nauki, a mianowicie: dziedzinę nauk ekonomicznych oraz dziedzinę nauk prawnych. Przesłanką do utworzenia niniejszego kierunku studiów jest zaproponowanie studentom kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych zarówno dla dyscyplin naukowych/kierunków kształcenia, takich jak prawo oraz ekonomia, ale również finanse, nauki o zarządzaniu czy nauki o administracji.

  Istniejące możliwości kształcenia (studiowanie odrębnie na kierunku prawo, ekonomia czy zarządzanie) nie umożliwiają jednoczesnego uwzględnienia szeregu procesów, zjawisk i zależności z pogranicza ekonomii i prawa, właściwych dla współczesnego, dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa. Umożliwienie studiowania powyższego kierunku studiów w sposób istotny wpisuje się w sygnalizowane problemy, gdyż kształtują absolwenta, jako aktywnego uczestnika procesów gospodarczych i społecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sektor publiczny
  • Sektor prywatny

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kierunek ekonomiczno-prawny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Studia umożliwiają zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Uzyskana podczas studiów wiedza stanowi podstawę analizy gospodarczych i politycznych problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej.

  Studia przygotowują do pracy zawodowej na stanowiskach specjalisty i analityka średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, jak również do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Handel międzynarodowy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Współpraca międzynarodowa
  • Obsługa celna i spedycja międzynarodowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Opinie (4)

Studentka Ocena odpowiedz

Nie zmarnuj swojego życia studiując bezrobocie na weif.

studentka Ocena odpowiedz

Dodam jeszcze, że wybór tej uczelni był moim błędem życiowym. Nie chcę mieć z tą uczelnią nic wspólnego. Najgorsze jest to, że nawet nie można pójść do dziekana na skargę bo to wiąże się z nieukończeniem studiów. Przykre ale prawdziwe

studentka Ocena odpowiedz

Poziom nauczania na kierunku ekonomii poniżej przeciętnej. Wykładowcy pomiatają studentami, może niektórzy leczą swoje kompleksy zwłaszcza Pani xxx

Student Ocena odpowiedz

Niestety musze stwierdzić słaby poziom ekonomii na uwb. Kadra nie potrafi nawet rzutnika obsługiwać i prostych programów. Potrafią jednym egz uwalic po 150 osob. A wykladowcy mają bardzo dużo humorów :/