K. Ciołkowskiego 1M

15-245 Białystok

telefon 85 738 8284

mat-inf@uwb.edu.pl

K. Ciołkowskiego 1M

15-245 Białystok

telefon 85 738 8284

mat-inf@uwb.edu.pl

 • COMPUTER SCIENCE Stopień: I II REKRUTACJA

  Our first-degree full-time Computer Science programme lasts 3 years (VI semesters). Graduates receive a bachelor's degree (licencjat in Polish) after completion of a diploma thesis and a succesfull diploma defence. During the course of study, students can earn a maximum of 184 ECTS credit points (European Credit Transfer System). Starting from the 4-th semester students are required to choose 6 elective courses in addition to the standard programme curriculum. In the second year, within the framework of a 120-hour internship (in selected IT companies or IT departments of other institutions such as public administration) students learn about the role and goals of IT in a company, the structure and organization of IT units, as well as the rules of teamwork. One of the main objectives of the programme is to educate qualified graduates who are able to skillfully adjust to the changing needs of the job market. Studying for the first-degree is also the time when students discovers their own predispositions and decide about their academic and professional future. Students may subsequently decide to apply for the master's degree studies and choose their specialization (the second-degree Computer Science programme at University of Bialystok comprises five specializations).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Computer Science brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Computer science jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Informatyka trwają 2 lata (4 semestry). Kończą się obroną pracy magisterskiej tematycznie związanej z wybraną specjalnością i uzyskaniem tytułu magistra. W ramach kierunku studiów Informatyka student może wybrać jedną z dwóch specjalności tj. „Grafika komputerowa i multimedia” lub „Technologie internetowe i mobilne”. Wybór specjalności następuje w momencie rozpoczęcia studiów. Studenci zaliczają przedmioty, w których skład wchodzą obowiązkowe przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalistyczne pogłębiające wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalności. Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wszechstronnej ogólnej wiedzy informatycznej i gruntownego przygotowania praktycznego, które umożliwią szybkie uzupełnianie wiedzy w zmieniającej się rzeczywistości informatycznej oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia artytmetyczna ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Informatyka i ekonometria należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ścisłych oraz nauk społecznych. Zdefiniowane dla kierunku efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmują zarówno teorię ekonomii, zarządzania i finansów, jak również informatykę ekonomiczną oraz metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne stosowane w analizie zjawisk gospodarczych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Informatyka  i matematyka

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Matematyka dostarczają ogólną wiedzę matematyczną i kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi samodzielne doskonalenie się w zakresie matematyki i jej zastosowań, a także osiąganie kwalifikacji do zajmowania stanowisk pracy, na których zdobyta wiedza, umiejętności i gotowość do samokształcenia się są istotnym walorem uprzywilejowującym naszego absolwenta na rynku pracy. Wykształcenie u absolwentów matematyki umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia pozwala na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych i teoretycznych problemów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)