Dodaj do ulubionych

Matematyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku matematyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku matematyka rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 20 października 2022 r. | matematyka - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności matematyka możesz podjąć na 31 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | matematyka - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia matematyczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku matematyka: analityk danych, financial mathematics, informatyczna, matematyczne metody informatyki, matematyka (nauczycielska), matematyka aktuarialno-finansowa, matematyka finansowa, matematyka finansowa i aktuarialna.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku matematyka najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku matematyka:

 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MATEMATYKA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Matematyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Matematyka - zasady rekrutacji

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Matematyka studia niestacjonarne

Matematyka studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Matematyka studia I stopnia

Matematyka studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku matematyka

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując matematykę

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów Matematyka? Oprócz standardowej wiedzy matematycznej poznasz zastosowania tej dziedziny w technice, przemyśle i biznesie.

Co więcej, nauczysz się konstruować metody metod zjawisk fizycznych, chemicznych, technicznych, ekonomicznych, społecznych jednocześnie dając narzędzia przeprowadzania symulacji. Na większości uczelni oferujących studia na kierunku Matematyka stosowana będziesz mógł uczestniczyć w dodatkowych wykładach organizowanych przez firmy czy przedsiębiorstwa.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów) w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
 • rozwiązywania równań liniowych i ich interpretowania w terminach wektorów i odwzorowań liniowych; obliczania wyznaczników, znajdowania macierzy przekształceń liniowych w różnych bazach; obliczania wartości własnych i sprowadzania przekształceń/macierzy do postaci kanonicznej; dostrzegania struktury grupowej w znanych obiektach algebraicznych (permutacje, izometrie, podzbiory liczb rzeczywistych i zespolonych), wyrażania faktów z elementarnej teorii liczb w terminach grup i pierścieni, opisywania tworów algebraicznych stopnia, co najwyżej drugiego w różnych współrzędnych afinicznych, rozumienia relacji między algebraicznym i geometrycznym opisem przekształceń oraz zbiorów algebraicznych stopnia, co najwyżej drugiego; badania kształtu krzywej gładkiej, rozumienia relacji klasyfikacji afinicznej, metrycznej i topologicznej, rozpoznawania podstawowych własności topologicznych podzbiorów w przestrzeni euklidesowej,
 • obliczania granic ciągów, funkcji jednej i wielu zmiennych; obliczania sum szeregów; badania zbieżności ciągów i szeregów, obliczania pochodnych i całek funkcji jednej i wielu zmiennych; badania przebiegu funkcji, rozwiązywania podstawowych typów równa różniczkowych i ich układów, dostrzegania, interpretowania i wykorzystywania związków i zależności funkcyjnych wyrażonych za pomoc wzorów, wykresów, diagramów, schematów, tabel; stosowania zdobytej wiedzy, zarówno do rozwiązywania zagadnie teoretycznych 3 jak i zagadnie praktycznych, w innych dziedzinach – w fizyce, chemii, technice, ekonomii – w szczególności do modelowania matematycznego, wykorzystywania metod numerycznych do rozwiązywania wybranych zagadnie rachunku różniczkowego i całkowego,
 • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz indukcji matematycznej w prowadzeniu rozumowa, w szczególności w dowodzeniu twierdzeń, wykonywania działa na zbiorach i funkcjach, interpretowania zagadnie znanych z innych dziedzin matematyki w jzyku teorii zbiorów, rozumienia zagadnie związanych z różnymi rodzajami nieskoczoności oraz porządków w zbiorach,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku matematyka?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek matematyka można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na pierwszą opcję będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia, to wybierz studia niestacjonarne, na których obowiązuje weekendowy tryb nauczania.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk ścisłych.

 

Studia na kierunku matematyka możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku, zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych działów matematyki, między innymi takich jak: algebra liniowa, algebra, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka oraz wiele innych.

W planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce powiązanej z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Algebra Liniowa z Geometrią
 • Analiza Matematyczna
 • Programowanie i Języki Programowania

W ramach studiów będą realizowane obieralne moduły specjalizacyjne, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie powyższych studiów rozwiniesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako student nauczysz się dokonywać analizy finansowej i matematycznej oraz rozwiązywać zaawansowane zadania matematyczne.

Ponadto, poznasz specjalistyczne programowanie służące do obliczeń symbolicznych i numerycznych oraz obróbki danych. Studenci rozwiną także zdolności z zakresu programowania i informatyki. W ramach studiów będziesz musiał również zaliczyć obowiązkowe praktyki zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Matematyka to jedna z najstarszych dziedzin nauki, dająca podłoże do wielu innych dziedzin. Jej założenia odnoszą się do większości dziedzin ludzkiego życia, co sprawia, że matematyka istnieje w każdym aspekcie naszego życia i umożliwia konstruowanie metod zjawisk fizycznych, chemicznych, technicznych, ekonomicznych, społecznych jednocześnie dając narzędzia przeprowadzania symulacji.

Jeżeli zatem interesujesz się zastosowaniami Matematyki stosowanej to jest to kierunek dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować matematykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek matematyka:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku matematyka trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

W zależności od uczelni studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów lub trzy i pół roku czyli siedem semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł licencjata lub inżyniera. Natomiast studia drugiego stopnia trwają cztery semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku matematyka

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Matematyka stosowana? Studia oferują kompleksowe wykształcenie, dzięki któremu nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy w zawodzie. Będziesz przygotowany do podejmowania współpracy interdyscyplinarnej z informatykami, inżynierami, biologami czy fizykami.

Ponadto pracę znajdziesz w zakładach przemysłowych, biurach projektowo-konstrukcyjnych, instytucjach finansowe czy firmy ubezpieczeniowych. Jak widzisz możliwości jest całkiem dużo, a współczesny rynek pokazuje deficyt specjalistów w tej dziedzinie nauki. Jeżeli zatem masz zmysł matematyczny to Matematyka stosowana może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku matematyka znajdzie zatrudnienie jako:

 • pracownik w zakładach przemysłowych,
 • pracownik w biurach projektowo-konstrukcyjnych,
 • pracownik w instytucjach finansowych,
 • pracownik firm ubezpieczeniowych,
 • nauczyciel matematyki – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Zobacz inne kierunki Matematyczne i statystyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MATEMATYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia