ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

 • ROBOTYZACJA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie szóstym PRK, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie).

  Program studiów obejmuje 252 godziny zajęć dydaktycznych z przedmiotów: prawo techniczne i certyfikacja, robotyzacja i informatyzacja procesów produkcyjnych, programowanie i integracja sterowników PLC, systemy pomiarowo-sterujące w robotyce, programowanie robotów, zdalne zarządzanie systemami zrobotyzowanymi, komunikacja w systemach zrobotyzowanych, systemy sterowania robotów, aplikacje systemów wbudowanych.

  Ćwiczenia projektowe i laboratoryjne odbywają się w laboratoriach, wyposażonych w najnowocześniejsze roboty i systemy robotyzacji. Liczbę godzin zajęć wykładowych ograniczono do minimum, aby uczestnicy mogli przede wszystkim zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne, niezbędne w codziennej praktyce przemysłowej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)