ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu automatyki i robotyki, programowania systemów wbudowanych i sterowników PLC, napędów elektrycznych i płynowych, cyfrowych systemów pomiarowych, automatyzacji, robotyzacji i wizualizacji procesów produkcyjnych, przemysłowych sieci komunikacyjnych, systemów sterowania w czasie rzeczywistym, nawigacji robotów mobilnych.

  Zdobędziesz umiejętności projektowania, budowania, uruchamiania i testowania układów automatycznego sterowania oraz systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Będziesz potrafił projektować autonomiczne układy sterowania oparte na sieciach przemysłowych i programowalnych sterownikach logicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyka przemysłowa
  • Systemy informatyczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Roboty mobilne
  • Automatyzacja i informatyzacja procesów

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • EKOENERGETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu elektroenergetyki, energetyki cieplnej oraz odnawialnych źródeł energii. Będziesz umiał ocenić efektywność energetyczną systemów i urządzeń, określić ekonomikę najbardziej energochłonnych procesów, np. oświetlenia, ogrzewnictwa i klimatyzacji, rozwiązać problemy związane z energetyką rozproszoną, w tym z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, zagadnieniami technologii OZE i gospodarki obiegu zamkniętego.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów energetycznych,
  • praca w zakładach z branży wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii,
  • praca w przedsiębiorstwach zajmujących się racjonalizacją gospodarki energią oraz wdrażaniem perspektywicznych technologii służących oszczędności energii, w tym opartych na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,
  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się wdrażaniem obiegu zamkniętego oraz technologii OZE.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej
  • Maszyny i urządzenia energetyczne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekoenergetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru: fizyka, chemia, informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu elektroniki, telemetrii i telekomunikacji oraz użytkowych technologii informatycznych stosowanych w tych obszarach.

  Będziesz umiał wykorzystać techniki programowania oraz profesjonalne aplikacje stosowane przy opracowaniu układów elektronicznych i mikroprocesorowych oraz w systemach telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Będziesz znać zasady projektowania, konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektronicznych. Będziesz potrafił wykorzystać poznane metody numeryczne i symulacje komputerowe do analizy podstawowych zagadnień inżynierskich oraz opracować dokumentację techniczną.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • stanowiska obsługi i utrzymania ruchu systemów i urządzeń produkcyjnych, obsługa energoelektronicznych układów zasilania energią elektryczną,
  • projektowanie systemów przetwarzania, transmisji i udostępniania informacji,
  • praca w przedsiębiorstwach produkujących przemysłowe układy sterowania,
  • jako operator sieci telekomunikacyjnych,
  • jako dostawca usług internetowych i multimedialnych,
  • praca w bankowości i jednostkach administracji publicznej,
  • wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych (projektowanie, kierowanie robotami) w budownictwie w zakresie specjalności telekomunikacyjnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektronika przemysłowa i aparatura elektroniczna
  • Teleinformatyka i optoelektronika

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Telekomunikacja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Elektronika przemysłowa i aparatura elektroniczna
  • Teleinformatyka i optoelektronika
  • Aparatura elektroniczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Aparatura elektroniczna
  • Telekomunikacja

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu elektrotechniki teoretycznej, elektroniki, informatyki użytkowej, komputerowych metod obliczeniowych, techniki cyfrowej, systemów automatyki i sterowania, miernictwa elektrycznego. Będziesz potrafił projektować, wdrażać i eksploatować układy i urządzenia elektryczne, energoelektroniczne, instalacje oświetleniowe, przemysłowe sterowniki cyfrowe, układy napędowe i układy automatyki przemysłowej.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów elektrycznych,
  • w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii,
  • na stanowiskach obsługi i utrzymania ruchu systemów i urządzeń produkcyjnych, obsługi energoelektronicznych układów zasilania energią elektryczną,
  • w przedsiębiorstwach produkujących, wdrażających i integrujących przemysłowe systemy sterowania oraz systemy pomiarowo-kontrolne,
  • wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych (projektowanie, kierowanie robotami) w budownictwie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyka przemysłowa
  • Automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa
  • Elektroenergetyka i technika świetlna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa
  • Elektroenergetyka i technika świetlna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria elektryczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa
  • Elektroenergetyka i technika świetlna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)