ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00 

fax. 85 746 90 15

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • stanowiska związane z projektowaniem układów pomiarowych, napędowych i sterujących
  • praca przy programowaniu i obsłudze systemów automatyki i robotyki, serwisowanie urządzeń wykonawczych, sterowników, regulatorów, robotów
  • przemysłowych, systemów wizualizacji na potrzeby zautomatyzowanych linii produkcyjnych, zrobotyzowanych gniazd montażowych, zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych i innych
  • stanowiska wymagające wiedzy w zakresie projektowania, programowania i obsługi systemów sztucznej inteligencji i systemów autonomicznych, przemysłowych sieci komputerowych
  • projektant inteligentnych i autonomicznych produktów oraz systemów
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • EKOENERGETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu energetyki oraz odnawialnych źródeł energii. Będziesz umiał ocenić ekonomikę najbardziej energochłonnych procesów, np. ogrzewnictwa i klimatyzacji, rozwiązać problemy związane z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, zagadnieniami zrównoważonego energetycznego rozwoju kraju.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów energetycznych
  • zakłady związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii
  • przedsiębiorstwa zajmujące się racjonalizacją gospodarki energią oraz wdrażaniem technologii służących oszczędności energii, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekoenergetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru: fizyka, chemia, informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze konstrukcji, produkcji, jak i różnego rodzaju usług.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • stanowiska obsługi i utrzymania ruchu systemów i urządzeń produkcyjnych, obsługa energoelektronicznych układów zasilania energią elektryczną
  • projektant systemów przetwarzania, transmisji i udostępniania informacji
  • przedsiębiorstwa produkujące przemysłowe układy sterowania
  • operator sieci telekomunikacyjnych
  • dostawca usług internetowych i multimedialnych
  • bankowość
  • w jednostkach administracji publicznej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z dyscyplin podstawowych: elektrotechniki teoretycznej, elektroniki, informatyki, metod obliczeniowych, techniki cyfrowej, teorii sterowania, miernictwa elektrycznego itd. rozszerzoną o wiadomości specjalistyczne z zakresu projektowania, budowania oraz eksploatacji układów i urządzeń elektrycznych, energoelektronicznych oraz użytkowania przemysłowych sterowników cyfrowych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów elektrycznych
  • zakłady związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)