• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Automatyka i robotyka
  Studia na kierunku Automatyka i Robotyka dają możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie szeroko pojmowanej automatyki przemysłowej i energetycznej. Studenci kierunku Automatyka i Robotyka zdobywają wykształcenie w zakresie projektowania i konstrukcji układów automatyki elektroenergetycznej, cyfrowych systemów sterowania, oprogramowania i eksploatacji procesów technologicznych i obiektów związanych z systemami wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej oraz sterowania urządzeniami wykonawczymi w przemyśle wydobywczym, przetwórczym, transporcie i obiektach komunalnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Elektrotechnika
  Studenci mają możliwość studiowania w zakresie szeroko pojmowanej elektrotechniki, a więc problemów związanych z wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem oraz przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Ze względu na wymagania nowoczesnej techniki i technologii, stosowanej w energetyce i przemyśle, studia kierunkowe uzupełnione są wiedzą z zakresu elektroniki i techniki mikroprocesorowej, informatyki oraz technik zarządzania i marketingu. Studia te zapewniają poznanie tych wszystkich zagadnień, które pozwolą absolwentowi na znalezienie atrakcyjnej i ciekawej pracy we wszystkich gałęziach przemysłu. Absolwenci są także przygotowani do uruchomienia własnej firmy w branży elektrotechnicznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Mechatronika
  Rozwój konstrukcji układów mechanicznych, postępujący w kierunku zwiększania ich funkcjonalności poprzez integrację z odpowiednio oprogramowanymi układami elektronicznymi, spowodował pojawienie się stale rosnącego zapotrzebowania na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu trzech dziedzin: mechaniki, elektrotechniki i informatyki. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było utworzenie kierunku studiów technicznych o nazwie Mechatronika. Program kształcenia na tym kierunku, obejmujący: konstrukcję i podstawy wytwarzania układów mechatronicznych, elektrotechnikę, elektronikę i sterowanie, w tym mikroelektronikę i mikronapędy, optoelektronikę oraz informatykę techniczną z zastosowaniami sztucznej inteligencji, umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)