Studiuj na Wydziale Neofilologii UAM i bądź unikatowym absolwentem!

 
Wydział Neofilologii UAM, którego badania i dydaktyka krążą wokół osi wyznaczonej przez cztery pojęcia: Język – Kultura – Literatura – Komunikacja jest nie tylko jedną z największych jednostek typu neofilologicznego w Polsce i Europie (zatrudnia ponad 400 nauczycieli akademickich, a studiuje na nim ponad 4000 studentów), ale też miejscem oferującym swoim przyszłym studentom unikatowe specjalności.
Wśród ok. 50 różnych specjalności prowadzonych na Wydziale Neofilologii UAM obok specjalności oferowanych przez wiele uczelni (filologia germańska, hiszpańska, włoska, romańska, rosyjska, norweska, szwedzka czy japonistyka) od lat znajdują się filologie, których próżno szukać na innych uczelniach. Bałtologia, czyli filologie łotewska i litewska, Filologie Azji Południowo-Wschodniej, czyli wietnamska i indonezyjsko-malajska, ugrofinistyka – filologie węgierska i fińska, filologia koreańska, nowogrecka, filologia rumuńska, indologia, sinologia, arabistyka, hebraistyka czy turkologia to tylko wybrane przykłady z szerokiej gamy kierunków stworzonych dla miłośników języków obcych, chcących poznać kulturę i zwyczaje społeczeństw z najodleglejszych zakątków świata. Ofertę tę uzupełniają kierunki językoznawcze, takie jak językoznawstwo i nauka o informacji, językoznawstwo komputerowe, etnolingwistyka czy lingwistyka stosowana. 
Unikatowy charakter mają również tzw. filologie łączone, czyli nauczane w ramach studiów I stopnia filologia germańska z rosyjską, filologia rosyjska z angielską, ukraińską bądź lingwistyką stosowaną, filologia ukraińska z angielską, a także studia II stopnia kształcące tłumaczy konferencyjnych: filologia germańska z angielską i germańska z romańską, filologia romańska z angielską i romańska z germańską oraz filologia angielska z germańską i angielska z romańską. Te Wydziałowe Studia Tłumaczeniowe cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem absolwentów studiów I stopnia wszystkich wymienionych specjalności, co ma związek z ich międzynarodową renomą i jakością kształcenia, potwierdzoną certyfikatem European Master’s in Translation (EMT).
Unikatowość wyznacza też kierunek, w którym wciąż rozwija się oferta edukacyjna Wydziału Neofilologii w zakresie studiów wydziałowych i międzywydziałowych, łączących różne filologie lub prowadzonych całkowicie w j. angielskim. 
Dla kandydatów na studia I stopnia interesujące wśród NOWOŚCI mogą okazać się Studia polonistyczno-germanistyczne, dające możliwość studiowania jednocześnie na Wydziale Neofilologii i Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej (rekrutację prowadzi WFPiK). Studia te, prowadzone przez wykładowców Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Filologii Germańskiej, czołowych polskich instytucji kształcących z powodzeniem zarówno polonistów, jak i germanistów, umożliwiają nabycie znakomitej znajomości języka niemieckiego, połączonej z bardzo wysokimi kompetencjami w posługiwaniu się polszczyzną, włącznie ze specjalistyczną wiedzą z zakresu gramatyki opisowej, gramatyki kontrastywnej i historii języka. Umożliwiają też dogłębne poznanie literatury polskiej i niemieckiej, wraz z całym zapleczem skomplikowanych procesów historycznych, kulturowych i społecznych, które po dziś dzień mają wpływ na życie obu narodów. Dwa podstawowe moduły kształcenia, tj. polonistyczny i germanistyczny wraz z modułem przedmiotów przygotowujących do zdobycia kwalifikacji nauczycielskich lub translatorskich, wyposażają absolwenta w kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego lub języka niemieckiego w szkole podstawowej (specjalność nauczycielska) lub pracy tłumacza.
Dla absolwentów studiów I stopnia, chcących dalej kształcić się w zakresie filologii, Wydział Neofilologii przygotował trzy nowe kierunki. 
Instytut Językoznawstwa proponuje niespotykany dotąd kierunek o nazwie Linguistics and Language Documentation (ELLDo). Studia magisterskie prowadzone w języku angielskim są dedykowane absolwentom studiów wyższych (co najmniej z dyplomem licencjackim), którzy interesują się językami obcymi (także mniej znanymi), ale też społecznymi, kulturowymi, politycznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami rozwoju i użycia języka.
Absolwent ELLDo będzie osiadał umiejętności niezbędne w zakresie działań na rzecz dokumentacji języków, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zasobów językowych. Taki rodzaj wiedzy wpisuje się w nurt szybko rozwijającej się dziedziny tzw. „humanistyki cyfrowej”. Nie bez znaczenia jest więc fakt prowadzenia studiów w języku angielskim: umożliwi ono studentom doskonalenie znajomości tego języka oraz przygotuje ich do pracy w międzynarodowych zespołach, co tylko zwiększy ich szanse na zatrudnienie.
Nowością dedykowaną miłośnikom literatury jest specjalność łącząca kilka filologii, która powstała we współpracy z Wydziałem Anglistyki UAM – Literatury Świata (rekrutację prowadzi Instytut Filologii Germańskiej na Wydziale Neofilologii).
Termin „literatury świata” odnosi się do pojęcia „world literature”, które z kolei wywodzi się z niemieckiego określenia „Weltliteratur”. Do tego obszaru należą dzieła literackie, których wpływ i znaczenie przekraczają granice jednego języka, narodu, kręgu kulturowego. Jako takie należą one do światowego dziedzictwa kultury w jego wymiarze globalnym. 
Idea studiów nawiązuje do tradycji Klasyki Weimarskiej. Terminu „Weltliteratur” użył bowiem jako jeden z pierwszych wybitny niemiecki pisarz i poeta Johann Wolfgang Goethe, przekonany, że istoty i prawdziwego znaczenia literatury należy szukać nie w języku, w jakim jest ona tworzona czy w kontekście narodowym, w jakim powstaje, lecz w uniwersalizmie przekazywanych przez nią wartości. We współczesnych badaniach literackich terminem „world literature” określa się obszar badawczy obejmujący takie kwestie jak analiza procesów historycznoliterackich z punktu widzenia globalnych procesów językowych, kulturowych, historycznych, społecznych, religijnych itp. czy globalna cyrkulacja i recepcja dzieł literackich (także w aspekcie translacyjnym). Nie oznacza to braku zainteresowania dla konkretnego kontekstu językowego, kulturowego, historycznego, społecznego, religijnego itp., a jedynie przesunięcie akcentów w kierunku perspektywy uniwersalistycznej, zgodnej z kierunkiem współczesnych procesów transkulturowych i globalizacyjnych. Z tych powodów badania objęte terminem „world literature” stosują w praktyce ideę transdyscyplinarności (poprzez badanie związków między literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. teatrem, filmem, muzyką, naukami politycznymi, kulturą popularną itp.). oraz wychodzą naprzeciw współczesnym tendencjom globalistycznym i antynacjonalistycznym, propagując ideę otwartości, tolerancji i demokracji.
Także Katedra Ekokomunikacji przygotowała dla absolwentów studiów licencjackich zupełnie nową i unikatową specjalność: Komunikację Wizerunkowo-Mediacyjną. Studia te pozwolą poszerzyć świadomość kulturowo-językowo-komunikacyjną, pozwalającą na funkcjonowanie w charakterze transkomunikatora w globalnym środowisku ludzkim. Ich absolwent będzie wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie znajomości teorii i modeli komunikacji oraz technik komunikacyjnych stosowanych w zależności od środowiska kulturowo-cywilizacyjno-językowo-komunikacyjnego, w szczególności stosowanych w szeroko pojętych środowiskach jako niszach komunikacyjnych (np. w niszy zawodowej) w obrębie angielskiego i rodzimego (rdzennego – polskiego) obszaru językowego. Kierunek ten zapewni także przygotowanie teoretyczno-praktyczne do funkcjonowania w zakresie komunikacji typu public relations (np. reklama językowo-wizualna, wywiady, praca w mass-mediach, administracja terenowa).
Różnorodność i unikatowość oferowanych specjalności, a także potwierdzona certyfikatami jakość kształcenia stawiają Wydział Neofilologii UAM w czołówce jednostek naukowo-dydaktycznych typu neofilologicznego. Zapraszamy maturzystów i absolwentów, aby stali się częścią tworzącej go wspólnoty akademickiej.

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (8)

Vita Ocena odpowiedz

Jakie macie opinii o filologii rosyjskiej z filologią angilską I stopnia?

Klaudia Ocena odpowiedz

Jakie macie opinie o II stopniu fil hiszpanskiej?

Student Ocena odpowiedz

Jest okej, ale czuję się trochę jak w szkole. Szkolne ławki, zadania domowe, pisanie na tablicy. Wiadomo, trzeba się uczyć, szczególnie jeśli się bardzo tego chce. Szału nie ma też, jeśli chodzi o praktykę. Bardzo dużo teorii, w sumie zbytnio nie potrzebnej (chyba, że ktoś chce zostać na uczelni i tu pracować). Życiowo - nie bardzo. Ale za to wykładowcy naprawdę w porządku, nie robią żadnych problemów i są wyrozumiali. Da się przeżyć :)

Oxi Ocena odpowiedz

Mega polecam, kompetentni wykladowcy, na etnolingwistyce duzo praktycznych zajec, można naprawdę dobrze nauczyć się języków :)

absolventka Ocena odpowiedz

Studiowałam na dwóch wydziałach - WNS i WN. Wszędzie się trzeba uczyć, czasem za dużo teorii, która się chyba do niczego nie przyda. Ale jak ktoś chce nauczyć się języka, to Neofilologia daje radę. Ja pracę potem dostałam bez problemu.

Olgazm Ocena odpowiedz

Germa zawsze na propsie. Wynorają Cię jak nie wiem, ale po licencjacie będziesz mówic ;)

!!! Ocena odpowiedz

Studia są super! Wykładowcy kompetentni, zajęcia ciekawe!

goodin Ocena odpowiedz

Mnie na romańskiej się bardzo podobało. Zajęcia z nativami już od początku kształcenia powodują, że od razu wskakujesz na jakiś level tego języka oczywiście przy nakładzie pracy własnej. Kompetentna kadra, ogólnie oceniam bardzo dobrze!