Politechnika Białostocka

Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce PB

Sekretariat

ul. J. Piłsudskiego 1A

17-200 Hajnówka

tel. 85/682-95-00

zwl.sekretariat@pb.edu.pl

Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce PB

Politechnika Białostocka

Sekretariat

ul. J. Piłsudskiego 1A

17-200 Hajnówka

tel. 85/682-95-00

zwl.sekretariat@pb.edu.pl

 • LEŚNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Na tym kierunku zdobędziesz szeroką wiedzę (biologiczną, technologiczną i ekonomiczną) potrzebną do zrozumienia zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym, a także umiejętności z zakresu zarządzania: projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych, hodowli i ochrony lasu, gospodarki łowieckiej, pozyskania i transportu drewna, wykonywania i doskonalenia prac leśnych, inwentaryzacji zasobów leśnych oraz dokonywania ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie.

  Po ukończeniu studiów I stopnia możesz podjąć dalsze kształcenie na studiach magisterskich na innych uczelniach lub pracę w różnych gałęziach gospodarki związanej z leśnictwem, jednostkach Lasów Państwowych, gospodarstwach leśnych lasów komunalnych, parkach narodowych i krajobrazowych, organach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, administracji samorządowej.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • praca w jednostkach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska: Lasach Państwowych, administracji parków narodowych i krajobrazowych, itp.
  • zatrudnienie w gałęziach gospodarki związanej z leśnictwem m.in. zakłady usług stosowanych w gospodarce leśnej, zakłady zadrzewiania, lasy doświadczalne lub leśne zakłady naukowo-badawcze
  • urzędnik w jednostkach administracji publicznej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie: w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów; w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Białostocka.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Apsolwent Ocena odpowiedz

Wydział jest denny niski poziom nauczania w nadleśnictwach tego dyplomu nie szanują nie biorą wcale pod uwagę ba nawet wyśmiewany w czasie starania się o pracę został stworzony tylko dla tych którzy muszą się dokształcić bo by im groziło zwolnienie z pracy w nadleśnictwach czyli ,,nie wypadli z siodła" wciąż są obecnie tylko brane pod uwagę dyplomy takich uczelni jak SGGW, uniwerku przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a opinia pod spodem wygląda na jak by była napisana przez pracownika tej uczelni no cóż jest powiedzenie ,,każdy sprzedawca swe parchy chwali'' dobrze że mam chociaż dyplom mgr SGGW to pozwoliło mi należność prace w zawodzie po po samym tylko dyplomie ZWL to raczej by graniczyło z cudem dobra rada dla potencjalnych studentów tego wydziału omijajcie go szerokim łukiem chyba ze macie znajomości rodzinkę protekcje,kumoterstwo i kolesiostwo to możecie sobie na to pozwolić i iść na ten wydział a ci co nie mają rodzinki itp niech nie kierują tam swych kroków bo będą tego żałować po latach ze je zmarnowali je dla nic wartego papierka pozdrawiam i życzę mądrej decyzyjny co do wybrania uczelni i wydziału

Student Ocena odpowiedz

Wydział bardzo dobrze kształci przyszłych leśników. Obecnie poziom nauczania dużo wyższy niż kilka lat wcześniej. Nie bez powodu otworzono studia II stopnia w ZWL PB w Hajnówce.