• FOREST INFORMATION TECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  The international Master study programme “Forest Information Technology (FIT)” is an interdisciplinary, bilateral, programme taught at the Eberswalde University for Sustainable Development (EUSD) and the Warsaw University of Life Sciences in Poland. The M.Sc. programme focusses on environmental information technologies (EIS) and Green IT such as Machine Learning technologies, applied programming and databases, forest ecosystem modelling, remote sensing and geographic information systems. With an interdisciplinary approach, the study programme offers conceptual knowledge about sustainable forest ecosystems combined with innovative IT-technical solutions to address a range of issues, from local forest management to global climate change. Since its start in 2005, the FIT is continuously accredited in Germany by ASIIN and in Poland by PKA.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 2 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 2 lata 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Warszawa - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia na tym kierunku obejmują zagadnienia zarówno z nauk społecznych, inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji i kartografii, planowania przestrzennego, gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnowy środowiska i ekorozwoju.
  Potrafią formułować zasady polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania administracji samorządowej i rządowej. Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w administracji rządowej, biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
  Pracują także w przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów, biurach planistycznych działających w zakresie planowania przestrzennego, a także firmach działających na rynku nieruchomości. Absolwenci uzyskują uprawnienia zawodowe w zakresie sporządzania dokumentów planistycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LEŚNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Uczelnie Warszawa - kierunek Leśnictwo
  Studia leśne w SGGW od lat zajmują pierwsze miejsce w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Kierunek ma charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych i technicznych. Studenci zdobywają aktualną wiedzę i umiejętności niezbędne w nowoczesnym leśnictwie. Absolwenci mają kompetencje z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, w tym dotyczące hodowli i użytkowania zasobów leśnych, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym.
  Potrafią sporządzać i realizować plany gospodarcze, ochronne i finansowe. Dysponują umiejętnościami projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji w zrównoważonym, wielofunkcyjnym leśnictwie.
  Studenci tego kierunku znajdują pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, jednostkach samorządowych i instytucjach związanych z ochroną środowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, przedsiębiorstwach leśnych, przemyśle drzewnym, placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Opinie (0)