Leśnictwo studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Szukasz ciekawego kierunku dzięki któremu rozwiniesz swoj pasje przyrodnicze? Marzy Ci się mundur leśnika oraz własna leśniczówka? Jeżeli tak, a dodatkowo chcesz poznać tajniki bogatej historii lasów oraz wszelkie ciekawostki denrologiczne to Leśnictwo może być kierunkiem, który będzie świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Leśnictwo? Program kierunku został tak skonstruowany by połączyć przedmioty ogólne z zakresu nauk przyrodniczych oraz specjalistyczne. Co więcej, dużo część zajęć stanowią ćwiczenia terenowe, realizowane głównie w nadleśnictwach. Na wielu uczelniach organizowane są także ćwiczenia wyjazdowe w różne części kraju, na przykład: Puszcza Białowieska czy Puszcza Kampinoska. Oprócz wiedzy praktycznej nauczysz się też zarządzać oraz organizować gospodarstwa leśne czy zagospodarowywać obszary leśne. Dodatkowo staniesz się ekspertem w zakresie ochrony środowiska, a także poznasz tajniki systemów informacji przestrzennej czy technologii geomatycznych. Program zajęć jest zróżnicowany i rzetelnie przygotowuje do podjęcia pracy w dziedzinie leśnictwa i ochrony przyrody.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Leśnictwo? Pracę będziesz mógł podjąć w w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, administracji samorządowej, zakładach usług leśnych oraz innych firmach zajmujących się szeroko pojętym leśnictwem. Jeżeli zatem nie jest Ci obojętny los polskich lasów i chciałbyś przyczynić się do poprawy ogólnej kondycji przyrody to Leśnictwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku leśnictwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LEŚNICTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku leśnictwo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Leśnictwo  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku leśnictwo (wydział budownictwa i nauk o środowisku pb)

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LEŚNICTWO

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując leśnictwo

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • funkcji lasu, z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczcącej projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody,
  • rozumienia procesów, zjawisk i interakcji występujących w środowisku przyrodniczym; analizy oraz oceny zasobów i możliwości regeneracyjnych przyrody oraz zagrożeń powodowanych działalności człowieka,
  • posługiwania się metodami matematycznymi w naukach leśnych, opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie; formułowania modeli matematycznych i ich stosowania,
  • produkcji materiału sadzeniowego, planowania, wykonywania oraz kontrolowania prac hodowlanych w kolejnych fazach rozwojowych drzewostanu, realizacji określonych form rębni,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LEŚNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE

LEŚNICTWO STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LEŚNICTWO STUDIA I STOPNIA

LEŚNICTWO STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku leśnictwo

Absolwent kierunku leśnictwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
  • pracownika administracji państwowej,
  • pracownik w parkach narodowych oraz krajobrazowych,
  • pracownik w zakładach usług leśnych,
  • pracownik w firmach zajmujących się leśnictwem.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LEŚNICTWO

Komentarze (1)

Kumata rorata odpowiedz

Oooo ja już wiem, co bede robić. Bebe zaczepista w te klocki?