Dodaj do ulubionych

Leśnictwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku leśnictwo to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra/magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku leśnictwo:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LEŚNICTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Leśnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Leśnictwo stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku leśnictwo

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Leśnictwo stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Leśnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Leśnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Leśnictwo stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Leśnictwo +

Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce PB stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 06.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 29.07.2021
do 01.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.08.2021
do 19.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2022
do 22.02.2022
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.08.2021
do 26.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

POPULARNE MIASTA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku leśnictwo

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując leśnictwo

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Leśnictwo? Program kierunku został tak skonstruowany by połączyć przedmioty ogólne z zakresu nauk przyrodniczych oraz specjalistyczne.

Co więcej, dużo część zajęć stanowią ćwiczenia terenowe, realizowane głównie w nadleśnictwach. Na wielu uczelniach organizowane są także ćwiczenia wyjazdowe w różne części kraju, na przykład: Puszcza Białowieska czy Puszcza Kampinoska.

Oprócz wiedzy praktycznej nauczysz się też zarządzać oraz organizować gospodarstwa leśne czy zagospodarowywać obszary leśne.

Dodatkowo staniesz się ekspertem w zakresie ochrony środowiska, a także poznasz tajniki systemów informacji przestrzennej czy technologii geomatycznych. Program zajęć jest zróżnicowany i rzetelnie przygotowuje do podjęcia pracy w dziedzinie leśnictwa i ochrony przyrody.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • funkcji lasu, z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczcącej projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody,
 • rozumienia procesów, zjawisk i interakcji występujących w środowisku przyrodniczym; analizy oraz oceny zasobów i możliwości regeneracyjnych przyrody oraz zagrożeń powodowanych działalności człowieka,
 • posługiwania się metodami matematycznymi w naukach leśnych, opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie; formułowania modeli matematycznych i ich stosowania,
 • produkcji materiału sadzeniowego, planowania, wykonywania oraz kontrolowania prac hodowlanych w kolejnych fazach rozwojowych drzewostanu, realizacji określonych form rębni,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku leśnictwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku leśnictwo będzie oscylował głownie wokół nauk przyrodniczych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

Studia na kierunku leśnictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku leśnictwo będziesz miał dostęp do szerokiej oferty zajęć akademickich tematycznie związanych z naukami przyrodniczymi, ochroną środowiska czy zarządzaniem. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Gospodarka zadrzewieniowa
 • Agro- i fitomelioracje w lasach
 • Hodowla i restytucja gatunków zagrożonych
 • Kynologia łowiectwa

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie powyższych studiów przyrodniczych wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się zarządzać gospodarstwem leśnym, zgodnie z zasadami ekologii oraz ochrony środowiska.

Ponadto, dowiesz się w jaki sposób sporządzać profesjonalne plany gospodarcze, finansowe i ochronne. Studenci będą także korzystać z rozwijających zajęć terenowych, praktyk zawodowych czy wymian międzynarodowych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Szukasz ciekawego kierunku dzięki któremu rozwiniesz swoj pasje przyrodnicze? Marzy Ci się mundur leśnika oraz własna leśniczówka? Jeżeli tak, a dodatkowo chcesz poznać tajniki bogatej historii lasów oraz wszelkie ciekawostki denrologiczne to Leśnictwo może być kierunkiem, który będzie świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

 

5. Gdzie studiować leśnictwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek leśnictwo:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LEŚNICTWO STUDIA NIESTACJONARNE

LEŚNICTWO STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku leśnictwo trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

W zależności od uczelni, studia pierwszego stopnia na kierunku leśnictwo będą trwały siedem lub osiem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Natomiast na studia drugiego stopnia będziesz musiał poświęcić dwa lata, czyli cztery semestry, które zakończą się nadaniem tytułu magistra lub magistra inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku leśnictwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LEŚNICTWO STUDIA I STOPNIA

LEŚNICTWO STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek leśnictwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Białostocka
Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce PB
Politechnika Białostocka
Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce PB
Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przedmioty:

biologia, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

biologia, geografia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku leśnictwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Białostocka
Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce PB
Politechnika Białostocka
Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce PB
stac. I stopnia:
30
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
120
II stopnia:
75
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
75
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
64
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
96
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
90
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
150
II stopnia:
90
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek leśnictwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
21
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
22,40
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stac. I stopnia:
53,6
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
43
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Białostocka
Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce PB
Politechnika Białostocka
Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce PB
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku leśnictwo

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Leśnictwo? Pracę będziesz mógł podjąć w w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, administracji samorządowej, zakładach usług leśnych oraz innych firmach zajmujących się szeroko pojętym leśnictwem.

Jeżeli zatem nie jest Ci obojętny los polskich lasów i chciałbyś przyczynić się do poprawy ogólnej kondycji przyrody to Leśnictwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku leśnictwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • pracownika administracji państwowej,
 • pracownik w parkach narodowych oraz krajobrazowych,
 • pracownik w zakładach usług leśnych,
 • pracownik w firmach zajmujących się leśnictwem.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LEŚNICTWO

Komentarze (1)

Kumata rorata odpowiedz

Oooo ja już wiem, co bede robić. Bebe zaczepista w te klocki?