leśnictwo studia

Leśnictwo studia - kierunek studiów

Szukasz ciekawego kierunku dzięki któremu rozwiniesz swoj pasje przyrodnicze? Marzy Ci się mundur leśnika oraz własna leśniczówka? Jeżeli tak, a dodatkowo chcesz poznać tajniki bogatej historii lasów oraz wszelkie ciekawostki denrologiczne to Leśnictwo może być kierunkiem, który będzie świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Leśnictwo? Program kierunku został tak skonstruowany by połączyć przedmioty ogólne z zakresu nauk przyrodniczych oraz specjalistyczne. Co więcej, dużo część zajęć stanowią ćwiczenia terenowe, realizowane głównie w nadleśnictwach. Na wielu uczelniach organizowane są także ćwiczenia wyjazdowe w różne części kraju, na przykład: Puszcza Białowieska czy Puszcza Kampinoska. Oprócz wiedzy praktycznej nauczysz się też zarządzać oraz organizować gospodarstwa leśne czy zagospodarowywać obszary leśne. Dodatkowo staniesz się ekspertem w zakresie ochrony środowiska, a także poznasz tajniki systemów informacji przestrzennej czy technologii geomatycznych. Program zajęć jest zróżnicowany i rzetelnie przygotowuje do podjęcia pracy w dziedzinie leśnictwa i ochrony przyrody.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Leśnictwo? Pracę będziesz mógł podjąć w w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, administracji samorządowej, zakładach usług leśnych oraz innych firmach zajmujących się szeroko pojętym leśnictwem. Jeżeli zatem nie jest Ci obojętny los polskich lasów i chciałbyś przyczynić się do poprawy ogólnej kondycji przyrody to Leśnictwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując leśnictwo

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • funkcji lasu, z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczcącej projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody,
  • rozumienia procesów, zjawisk i interakcji występujących w środowisku przyrodniczym; analizy oraz oceny zasobów i możliwości regeneracyjnych przyrody oraz zagrożeń powodowanych działalności człowieka,
  • posługiwania się metodami matematycznymi w naukach leśnych, opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie; formułowania modeli matematycznych i ich stosowania,
  • produkcji materiału sadzeniowego, planowania, wykonywania oraz kontrolowania prac hodowlanych w kolejnych fazach rozwojowych drzewostanu, realizacji określonych form rębni,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku leśnictwo

Absolwent kierunku leśnictwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
  • pracownika administracji państwowej,
  • pracownik w parkach narodowych oraz krajobrazowych,
  • pracownik w zakładach usług leśnych,
  • pracownik w firmach zajmujących się leśnictwem.
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku leśnictwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LEŚNICTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LEŚNICTWO

Komentarze (0)