Leśnictwo

Leśnictwo

Studia na kierunku leśnictwo możesz podjąć na 7 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Leśnictwo +

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce PB  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Leśnictwo stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku leśnictwo

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Leśnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Leśnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Leśnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Leśnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku leśnictwo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Leśnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Leśnictwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku leśnictwo to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra/magistra inżyniera).

Studia na kierunku leśnictwo
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku leśnictwo możesz podjąć na 7 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | leśnictwo - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia leśnicze charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku leśnictwo: gospodarka łowiecka, ochrona zasobów leśnych i środowiska, urządzanie lasu, geoinformatyka w leśnictwie.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku leśnictwo:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • fizyka
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Leśnictwo - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując leśnictwo

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Leśnictwo? Program kierunku został tak skonstruowany by połączyć przedmioty ogólne z zakresu nauk przyrodniczych oraz specjalistyczne.

Co więcej, dużo część zajęć stanowią ćwiczenia terenowe, realizowane głównie w nadleśnictwach. Na wielu uczelniach organizowane są także ćwiczenia wyjazdowe w różne części kraju, na przykład: Puszcza Białowieska czy Puszcza Kampinoska.

Oprócz wiedzy praktycznej nauczysz się też zarządzać oraz organizować gospodarstwa leśne czy zagospodarowywać obszary leśne.

Dodatkowo staniesz się ekspertem w zakresie ochrony środowiska, a także poznasz tajniki systemów informacji przestrzennej czy technologii geomatycznych. Program zajęć jest zróżnicowany i rzetelnie przygotowuje do podjęcia pracy w dziedzinie leśnictwa i ochrony przyrody.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • funkcji lasu, z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczcącej projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody,
 • rozumienia procesów, zjawisk i interakcji występujących w środowisku przyrodniczym; analizy oraz oceny zasobów i możliwości regeneracyjnych przyrody oraz zagrożeń powodowanych działalności człowieka,
 • posługiwania się metodami matematycznymi w naukach leśnych, opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie; formułowania modeli matematycznych i ich stosowania,
 • produkcji materiału sadzeniowego, planowania, wykonywania oraz kontrolowania prac hodowlanych w kolejnych fazach rozwojowych drzewostanu, realizacji określonych form rębni,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku leśnictwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku leśnictwo będzie oscylował głownie wokół nauk przyrodniczych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

Studia na kierunku leśnictwo możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku leśnictwo będziesz miał dostęp do szerokiej oferty zajęć akademickich tematycznie związanych z naukami przyrodniczymi, ochroną środowiska czy zarządzaniem. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Gospodarka zadrzewieniowa
 • Agro- i fitomelioracje w lasach
 • Hodowla i restytucja gatunków zagrożonych
 • Hydrologia
 • Kynologia łowiectwa

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie powyższych studiów przyrodniczych wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się zarządzać gospodarstwem leśnym, zgodnie z zasadami ekologii oraz ochrony środowiska.

Ponadto, dowiesz się w jaki sposób sporządzać profesjonalne plany gospodarcze, finansowe i ochronne. Studenci będą także korzystać z rozwijających zajęć terenowych, praktyk zawodowych czy wymian międzynarodowych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Szukasz ciekawego kierunku dzięki któremu rozwiniesz swoj pasje przyrodnicze? Marzy Ci się mundur leśnika oraz własna leśniczówka? Jeżeli tak, a dodatkowo chcesz poznać tajniki bogatej historii lasów oraz wszelkie ciekawostki denrologiczne to Leśnictwo może być kierunkiem, który będzie świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

 

5. Gdzie studiować leśnictwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek leśnictwo:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku leśnictwo trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

W zależności od uczelni, studia pierwszego stopnia na kierunku leśnictwo będą trwały siedem lub osiem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Natomiast na studia drugiego stopnia będziesz musiał poświęcić dwa lata, czyli cztery semestry, które zakończą się nadaniem tytułu magistra lub magistra inżyniera.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku leśnictwo

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Leśnictwo? Pracę będziesz mógł podjąć w w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, administracji samorządowej, zakładach usług leśnych oraz innych firmach zajmujących się szeroko pojętym leśnictwem.

Jeżeli zatem nie jest Ci obojętny los polskich lasów i chciałbyś przyczynić się do poprawy ogólnej kondycji przyrody to Leśnictwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku leśnictwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • pracownika administracji państwowej,
 • pracownik w parkach narodowych oraz krajobrazowych,
 • pracownik w zakładach usług leśnych,
 • pracownik w firmach zajmujących się leśnictwem.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Leśnictwo studia niestacjonarne

Leśnictwo studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Leśnictwo studia I stopnia

Leśnictwo studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku leśnictwo

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Leśnictwo

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (1)

Kumata rorata odpowiedz

Oooo ja już wiem, co bede robić. Bebe zaczepista w te klocki?