• BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY I ERGONOMIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy i Ergonomia” organizowane są na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej według regulaminu studiów podyplomowych Politechniki Koszalińskiej (Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 1/2015 z dnia 21 stycznia 2015).

  Mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i nabycie przez nich umiejętności bądź praktyczne poszerzenie wiedzy dla kadry już zajmującej stanowiska związane z bezpieczeństwem pracy lub ubiegającej się o takie stanowiska (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pracownicy służby BHP (Dz.U. z dnia 18 listopada 2004r.)) w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania działami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień w miejscu pracy, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

  Program zajęć obejmuje następujące moduły tematyczne: Moduł podstaw zarządzania bezpieczeństwem, Moduł inżynierii bezpieczeństwa, Moduł ergonomii i fizjologii pracy i Moduł pracowni projektowej. Kadrę stanowią przede wszystkim doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Koszalińskiej, zajmujący się w swojej pracy dydaktycznej i naukowej również teoretycznymi aspektami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatrudniani są również pracownicy administracji Uczelni, praktycy z inspekcji sanitarnej, prawnicy oraz specjaliści BHP z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dwusemestralne studia podyplomowe mają na celu przekazanie aktualnych i praktycznych informacji o odnawialnych źródłach energii (OZE) w zakresie: rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w energetyce odnawialnej, uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych wspierających wykorzystanie OZE, przeprowadzania studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji.

  Słuchacze zdobędą również praktyczne umiejętności w zakresie oceny energetycznej budynków, z uwzględnieniem pokrycia potrzeb energetycznych poprzez odnawialne źródła energii, nadające im kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Art. 17, pkt. 3b. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków).

  Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych chcących podnieść swoje kwalifikacje z zakresu odnawialnych źródeł energii i certyfikacji energetycznej budynków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PORADNICTWO ŻYWIENIOWE Z ELEMENTAMI GASTRONOMII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent studiów podyplomowych wiedzę specjalistyczną:

  • w zakresie podstaw fizjologii i biochemii żywienia oraz zagadnień związanych z toksykologią żywności, zatruciami i alergiami pokarmowymi;  
  • w zakresie poradnictwa żywieniowego uwzględniającego umiejętności tworzenia diet z uwzględnieniem potrzeb klienta, stosowania żywności funkcjonalnej i dietetycznej oraz  suplementacji;
  • w zakresie gastronomii z uwzględnieniem oceny sensorycznej produktów żywnościowych, żywności dietetycznej oraz umiejętności układania menu;
  • w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności, środowiska produkcyjnego oraz mikrobiologii żywności;
  • przygotowującą do pracy w szeroko rozumianym żywieniu zbiorowym (sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, hotele i restauracje), w jednostkach usługowych i doradczych związanych z poradnictwem żywieniowym;
  • w zakresie pierwszej pomocy związanej między innymi z wypadkami i zagrożeniami w szeroko rozumianej branży gastronomicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - MENADŻER JAKOŚCI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie –Menadżer Jakości w przemyśle spożywczym osadzone są w obszarze nauk technicznych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Treści programowe obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie, z systemami zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności, audytami i certyfikacją,  normalizacją, higieną przemysłową oraz procesami mycia.  Ponadto przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu technologii żywności i żywienia oraz mikrobiologii żywności.

  Studia Podyplomowe kierowane są do osób, które mają wykształcenie wyższe i chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, jako doradcy systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem higieniczno sanitarnym żywności.

  Studia Podyplomowe Zarządzania Jakością organizowane są przez Katedrę Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego na Politechnice Koszalińskiej we współpracy z firmą TÜV Akademia Polska Sp. z o.o., która działa jako jedna ze spółek grupy TÜV Rheinland Berlin-Brandenburg.

  Dzięki tej współpracy program studiów ma bardzo praktyczny charakter, a słuchacze mają dostęp do najnowszych rozwiązań stosowanych w procesie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością oraz systemu HACCP. Nasi absolwenci, dzięki umiejętnościom zdobytym w trakcie zajęć oraz uzyskanym dokumentom otrzymują propozycje pracy na stanowiskach kierowniczych w branży spożywczej i instytucjach nadzorujących.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)