ul. Smoleńsk 9

31-108 Kraków

tel. (+48 12) 292 62 92

tel/fax. (+48 12) 422 34 44

e-mail: ecygan@asp.krakow.pl

http://wfp.asp.krakow.pl/

ul. Smoleńsk 9

31-108 Kraków

tel. (+48 12) 292 62 92

tel/fax. (+48 12) 422 34 44

e-mail: ecygan@asp.krakow.pl

http://wfp.asp.krakow.pl/

 • WZORNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Wzornictwo
  Studia na Wydziale Form Przemysłowych odbywają się w systemie dwustopniowym, stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia pierwszego stopnia przygotowują do zawodu projektanta w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną, technikami wspomagającymi projektowanie. Integralną częścią studiów są zajęcia ze sztuk wizualnych oraz praktyki zawodowe. w pracy dyplomowej studenci demonstrują umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa, w tym zdolność formułowania założeń, koncypowania oraz prezentacji prac projektowych.
  Studia drugiego stopnia umożliwiają pogłębiony rozwój kandydata. Przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz podejmowania prac badawczych i organizacyjnych z zakresu wzornictwa. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z organizacją procesu projektowego z uwzględnieniem problematyki ekonomicznej, technologicznej, ekologicznej i prawnej. Ważną częścią programu są zajęcia ze sztuk wizualnych, historii kultury i filozofii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się z trzech części: egzamin praktyczny, przegląd teczki i rozmowa kwalifikacyjna z egzaminem teoretycznym.

   

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Wzornictwo podstawę przyjęcia stanowi wynik egzaminu wstępnego składajacego się z trzech części: egzamin praktyczny, przegląd teczki oraz rozmowa kwalifikacyjna z egzaminem teoretycznym.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: