• GRAFIKA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Grafika
  Program kształcenia otwarty jest na najnowsze prądy w sztuce i projektowaniu oraz ukierunkowany na indywidualną pracę ze studentem. Ogólnoplastyczne podstawy, na których oparte jest dalsze kształcenie, zapewnia Katedra Rysunku i Malarstwa. Katedra Grafiki Warsztatowej składa się z Pracowni Drzeworytu, Litografii, Miedziorytu, Wklęsłodruku i Serigrafii. Katedra Grafiki Projektowej kształci w pracowniach: Form Reklamowych, Książki i Typografii, Liternictwa oraz Plakatu. Ponadto można specjalizować się w pracowniach: Filmu Animowanego, Fotografii i Obrazowania Cyfrowego. Nasi absolwenci swobodnie posługują się zarówno klasycznym warsztatem graficznym, malarskim i rysunkowym, jak i najnowszymi mediami. Wielostronne wykształcenie plastyczne umożliwia im podejmowanie samodzielnej i profesjonalnej działalności artystycznej. Kształcimy kreatywnych, przygotowanych do wyzwań współczesnej sztuki, niezależnych twórców i projektantów, którzy odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika, podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. 
   
  Przebieg egzaminu wstępnego:
  • Etap i - Przegląd i ocena prac kandydatów (punktacja: max 10 pkt, uzyskanie min 5 pkt za i etap warunkuje dopuszczenie kandydata do II etapu)
  • Etap II - Egzamin praktyczny (punktacja: max 10 pkt, uzyskanie min 5 pkt za II etap warunkuje dopuszczenie kandydata do III etapu)
  • Etap III - Egzamin teoretyczny (punktacja: max 10 pkt, warunkiem zaliczenia III etapu jest uzyskanie przez kandydata min 5 pkt)

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: