• GRAFIKA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Grafika
  Program kształcenia otwarty jest na najnowsze prądy w sztuce i projektowaniu oraz ukierunkowany na indywidualną pracę ze studentem. Ogólnoplastyczne podstawy, na których oparte jest dalsze kształcenie, zapewnia Katedra Rysunku i Malarstwa. Katedra Grafiki Warsztatowej składa się z Pracowni Drzeworytu, Litografii, Miedziorytu, Wklęsłodruku i Serigrafii. Katedra Grafiki Projektowej kształci w pracowniach: Form Reklamowych, Książki i Typografii, Liternictwa oraz Plakatu. Ponadto można specjalizować się w pracowniach: Filmu Animowanego, Fotografii i Obrazowania Cyfrowego. Nasi absolwenci swobodnie posługują się zarówno klasycznym warsztatem graficznym, malarskim i rysunkowym, jak i najnowszymi mediami. Wielostronne wykształcenie plastyczne umożliwia im podejmowanie samodzielnej i profesjonalnej działalności artystycznej. Kształcimy kreatywnych, przygotowanych do wyzwań współczesnej sztuki, niezależnych twórców i projektantów, którzy odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika, podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. 
   
  Przebieg egzaminu wstępnego:

  Etap I - Egzamin praktyczny (punktacja: max 120 pkt, uzyskanie min 80 pkt za I etap warunkuje dopuszczenie kandydata do II etapu)
  Etap II - Przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna (punktacja: max 30 pkt, warunkiem zaliczenia II etapu jest uzyskanie przez kandydata min 10 pkt)

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: