• GRAFIKA Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Grafika
  Program kształcenia otwarty jest na najnowsze prądy w sztuce i projektowaniu oraz ukierunkowany na indywidualną pracę ze studentem. Ogólnoplastyczne podstawy, na których oparte jest dalsze kształcenie, zapewnia Katedra Rysunku i Malarstwa. Katedra Grafiki Warsztatowej składa się z Pracowni Drzeworytu, Litografii, Miedziorytu, Wklęsłodruku i Serigrafii. Katedra Grafiki Projektowej kształci w pracowniach: Form Reklamowych, Książki i Typografii, Liternictwa oraz Plakatu. Ponadto można specjalizować się w pracowniach: Filmu Animowanego, Fotografii i Obrazowania Cyfrowego. Nasi absolwenci swobodnie posługują się zarówno klasycznym warsztatem graficznym, malarskim i rysunkowym, jak i najnowszymi mediami. Wielostronne wykształcenie plastyczne umożliwia im podejmowanie samodzielnej i profesjonalnej działalności artystycznej. Kształcimy kreatywnych, przygotowanych do wyzwań współczesnej sztuki, niezależnych twórców i projektantów, którzy odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika, podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się z trzech części: przegląd i ocena prac kandydata, egzamin praktyczny, egzamin teoretyczny.
   

  Dowiedz się więcej

   

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Grafika podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się dwóch części: przegląd i ocena prac kandydata oraz rozmowa kwalifikacyjna.
   
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Grafika, podstawę przyjęcia stanowi dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz spełnianie warunków rekrutacji ustalonych przez ASP w Krakowie. Prowadzony jest także egzamin wstępny składający się z dwóch części: przegląd i ocena prac oraz rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: