• EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem trzysemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych jest rozwój wiedzy oraz nabycie kompetencji do prowadzenia edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  W poprzednich latach proponowane studia kwalifikacyjne dla nauczycieli nazywane były oligofrenopedagogiką. Współczesny nurt edukacji, na bazie postępów wiedzy w omawianym zakresie, spowodował zmianę nazwy studiów na „Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, co znajduje odzwierciedlenie w  najnowszych rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • GERIATRIA I GERONTOLOGIA Z ELEMENTAMI OPIEKI PALIATYWNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i/lub on-line). Zajęcia zdalne są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.Zadaniem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu medycyny wieku podeszłego. Studia przygotowują kadry jednostek, w których będą przebywać osoby starsze w celach profilaktycznych, diagnostyczno-leczniczych oraz opiekuńczych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA ROZWOJU DZIECKA ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych jest rozwój wiedzy w obszarze współczesnych metod ukierunkowanych na pomoc wybranej grupie osób, jakimi są dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Słuchacze naszych studiów będą posiadać umiejętności planowania procesu terapeutycznego oraz wdrażania strategii terapeutycznych. Program powstał w oparciu o współczesne badania naukowe i uwzględnia kompleksowe strategie postępowania terapeutycznego oraz jest zgodny ze standardami Evidence-Based Medicine.

  Wśród kadry dydaktycznej, m.in. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień (Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UMP), prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs (Kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej UMP), czy prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski (Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji UMP).

  Studia podyplomowe Kompleksowy system wsparcia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu stanowić będą uzupełnienie wiedzy z dziedzin: psychologii, pedagogiki, medycyny, logopedii i innych form rehabilitacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PODOLOGIA PRAKTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podologia zajmuje się profilaktyką, wspomaganiem leczenia, samym procesem leczenia oraz doborem prawidłowej pielęgnacji kończyn dolnych. Jest specjalizacją z pogranicza kosmetologii i medycyny, która wymaga intensywnego rozwoju. Nauka ta łączy wiedzę wielu kierunków, tj.: diabetologii z leczeniem stopy cukrzycowej, dermatologii, chirurgii, flebologii, ortopedii, techniki ortopedycznej, pielęgniarstwa, fizjoterapii, oraz kosmetologii.

  Wiedza specjalistów na temat pielęgnacji stóp jest nadal stosunkowo mała. Również świadomość pacjentów, w jaki sposób można leczyć, czy wspomagać leczenie, jest bardzo niewielka. Nowoczesne techniki podologiczne w prosty sposób pozwalają niwelować, zachowywać profilaktykę, a także wspomagają leczenie, a nawet w sposób nieinwazyjny leczą zmiany chorobowe.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROFESJONALNE DORADZTWO I OPIEKA FARMACEUTYCZNA W APTECE OGÓLNODOSTĘPNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych powstał w oparciu o zapisy Ustawy o zawodzie farmaceuty oraz „Raport - Opieka Farmaceutyczna Kompleksowa Analiza Procesu Wdrożenia” stanowiący efekt prac Zespołu ds. opieki farmaceutycznej powołanego przez Ministra Zdrowia. Absolwent Studiów jest uprawniony do realizacji pilotażu Przeglądu Lekowego finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia RP.

  W ramach studiów szczególny nacisk został położony na umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej UMP. Równocześnie, omówienie zagadnień teoretycznych zostanie dostarczone słuchaczom z wykorzystaniem narzędzi edukacji zdalnej. Materiały e-learningowe będą dostępne dla słuchaczy zarówno w przebiegu studiów, jak i po ich zakończeniu. Oprócz wiedzy potrzebnej do realizacji zajęć, znajdą się w nich także gotowe do wydrukowania materiały edukacyjne dla pacjentów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów podyplomowych są osoby pracujące w służbie zdrowia: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, rehabilitanci, promotorzy zdrowia.

  Kierunek stanowi uzupełnienie kształcenia medycznego w zagadnienia psychologiczne, które z jednej strony udoskonalają warsztat opieki zdrowotnej nad pacjentem, a z drugiej strony mogą przyczyniać się do rozwoju osobistego profesjonalistów ochrony zdrowia.

  Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo wspólne ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Pan-student Ocena odpowiedz

Bardzo prostudencka i profesjonalna uczelnia! Polecam serdecznie kierunek lekarski!