• ARCHITEKTURA PRZESTRZENI KULTUROWYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek studiów w dziedzinie sztuki użytkowej zajmujący się nauką projektowania szczególnego rodzaju przestrzeni, charakteryzujących się nagromadzeniem dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej. Ten interdyscyplinarny, nowatorski programowo kierunek studiów prezentuje idee wszechstronnego zrozumienia zawodu artysty i projektanta. Studiując Architekturę Przestrzeni Kulturowych uczymy się łączyć niekonwencjonalne działania projektowe w obszarze przestrzeni kulturowych, opracowując zadania projektowe z dziedziny architektury, architektury krajobrazu, projektowania wnętrz oraz sztuki użytkowej. Uzyskiwane umiejętności projektowe wspiera nauka rysunku odręcznego, malarstwa oraz kształtowania form przestrzennych i rzeźbiarskich. Program studiów obejmuje naukę uniwersalnego zapisu projektowego, makietowanie, komputerowe modelowanie przestrzeni w programach 3D oraz fotografię.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura przestrzeni kulturowych jest wielozadaniowy egzamin konkursowy oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura przestrzeni kulturowych jest przedstawienie portfolio oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej, a także autorski tekst odpowiadający na jedno pytanie.

   

  Dowiedz się więcej

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ Stopień: I II REKRUTACJA

  Architektura wnętrz to nie tylko zawód, ale przede wszystkim sposób na życie dla ludzi, którzy wyobrażają sobie otaczający świat innym niż jest teraz i pragną poszukiwać jego lepszej formuły. Projektowanie wnętrz wyklucza nudę, zmusza do kreatywności. Architektura wnętrz skupia się na tworzeniu miejsc służących ludziom. Jest dziedziną sztuki biorącą ciągły i bezpośredni udział w codziennym życiu. Architekt wnętrz staje się niejako współautorem życia. Studia na kierunku architektury wnętrz przygotowują  do realizacji tych fascynujących i odpowiedzialnych zadań. Początek studiów opiera się głównie na zajęciach z podstaw projektowania architektury. Przez pierwsze dwa lata studiów wszyscy studenci Kierunku Architektury Wnętrz uczestniczą we wspólnych zajęciach otwierających przed nimi elementarne tajniki projektowania. Zajęcia zakreślają krąg od rysunku poprzez podstawy projektowania architektury, makietowania, wspomagania komputerowego, aż po techniki prezentacji projektów. Po czterech semestrach studiów następuje możliwość wyboru pomiędzy trzema pracowniami podstaw architektury wnętrz o zróżnicowanym profilu kształcenia oraz pracowniami podstaw mebla, wnętrz miejskich i scenografii. Ponadto tok kształcenia wspierają zajęcia i wykłady z teorii. Kurs pierwszego stopnia kończy się dyplomem licencjackim realizowanym w jednej z sześciu wyżej wymienionych pracowni podstaw. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Architekturwa wnętrz jest wielozadaniowy egzamin oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura wnętrz jest przedstawienie dokumentacji artystyczno - projektowej potwierdzające predyspozycje kandydata, autorski tekst odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez Kandydata temat, z grupy zagadnień związanych z problematyką wybranego kierunku oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • WZORNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Wzornictwo należy do sfery nauk stosowanych, gdzie krzyżują się zagadnienia związane z wiedzą techniczną, humanistyczną i ekonomiczną. Trudno byłoby znaleźć inną dziedzinę akademicką, która w tak przekrojowy i interdyscyplinarny sposób odnosi się do naszej codzienności i  interpretuje zachodzące w niej przemiany. Absolwentów Wzornictwa spotkać można we wszystkich dziedzinach przemysłów kreatywnych, zarówno w ich podstawowym nurcie, jak i na pograniczu designu oraz innych aspektów kultury materialnej i wizualnej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo jest wielozadaniowy egzamin praktyczny mający charakter konkursowy oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wzornictwo jest przedstawienie portfolio zawierające materiały potwierdzające predyspozycje kandydata oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)