• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat licencjat

  Kierunek Administracja dostępny na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to propozycja kształcenia dla ludzi, którzy chcą zdobyć kompetencje menedżerskie oraz urzędnicze. Program studiów został przygotowany na podstawie najnowszych standardów kształcenia. Dzięki temu studenci kierunku Administracja zdobywają kwalifikacje pozwalające na zajmowanie stanowisk w instytucjach administracji państwowej oraz samorządowej, jak również w międzynarodowych organizacjach.  

  Dlaczego warto?

  • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Przekazujemy studentom nie tylko wiedzę teoretyczną o obowiązujących przepisach, ale uczymy ich także interpretacji, sporządzania pism procesowych i analizy orzecznictwa.
  • Podczas studiów zdobędziesz wiedzę ogólną z dziedzin prawa, ekonomii, finansów publicznych, polityki oraz wiedzy o społeczeństwie.
  • Wykładowcami na kierunku są wybitni specjaliści, m.in. sędziowie, w tym Trybunału Konstytucyjnego, praktycy, radcy prawni, prokuratorzy, pracownicy administracji państwowej i samorządowej.
  • Oferujemy interesujące specjalności, zarówno z zakresu prawa publicznego, jak i prywatnego
  • Naszą ambicją jest szkolenie nowoczesnej i kompetentnej kadry administracji oraz specjalistów z zakresu prawnej obsługi biznesu w oparciu o bogate zbiory literatury pomocne w zdobywaniu wiedzy
  • Absolwenci studiów na kierunku administracja w czasie studiów zdobędą kwalifikacje zawodowe przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich.

  Co po studiach?

  Absolwenci kierunku Administracja są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:

  • urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej
  • organach podatkowych
  • działach administracyjnych sądów, prokuratury
  • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych
  • działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych
  • w kancelariach prawnych

  Absolwenci posiadają kompetencje do wykonywania zawodu menadżera w administracji publicznej oraz specjalisty ds. marketingu terytorialnego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci Administracji mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia „Administracja i zarządzanie publiczne” lub na kierunkach pokrewnych, np. Prawo.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja skarbowa
  • E-administracja
  • administracja samorządowa
  • Administracja porządku publicznego
  • Prawna obsługa biznesu
  • Prawo pracy i kadr

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja skarbowa
  • E-administracja
  • administracja samorządowa
  • Administracja porządku publicznego
  • Prawna obsługa biznesu
  • Prawo pracy i kadr

  Studia I stopnia online

  • Administracja skarbowa
  • E-administracja
  • administracja samorządowa
  • Administracja porządku publicznego
  • Prawna obsługa biznesu
  • Prawo pracy i kadr

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ADMINISTRACJA - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia online

  • Administracja skarbowa
  • E-administracja
  • Administracja samorządowa
  • Administracja porządku publicznego
  • Prawna obsługa biznesu
  • Prawo pracy i kadr

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

Adam Ocena odpowiedz

Jestem absolwentem dwóch kierunków studiów podyplomowych z działu prawo i administracja - serdecznie polecam szkołę. Kadra dydaktyczna i pracownicy dziekanatu kompetentne i sympatyczne. Sama nauka skuteczna, a jednocześnie bezstresowa. Jeśli podyplomowe - to SAN!

Jakub K. Ocena odpowiedz

Jestem bardzo zadowolony ze studiów podyplomowych w SAN. Wysoki poziom nauczania, najlepsza kadra i życzliwa obsługa w sekretariacie. Był to bardzo owocny czas, duża dawka wiedzy. Jestem pod wielkim wrażeniem olbrzymiej wiedzy i doświadczenia wykładowców.

Ola Ocena odpowiedz

Polecam. Społeczna Akademia Nauk to jedna z lepszych prywatnych Uczelni w Łodzi. Kierunek Administracja na poziomie, który w pełni mnie zadowala.

Aaaaleksandra Ocena odpowiedz

Jest ok

JULIA Ocena odpowiedz

Wybrałam Społeczną Akademię Nauk na swoją uczelnię ze względu na grono wykładowców. Każdy pedagog to praktyk, który może przekazać studentom bardzo wiele wiedzy i własnych doświadczeń. To jest dla mnie najcenniejsze