• ADMINISTRACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Administracja dostępny na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to propozycja kształcenia dla ludzi, którzy chcą zdobyć kompetencje menedżerskie oraz urzędnicze. Program studiów został przygotowany na podstawie najnowszych standardów kształcenia. Dzięki temu studenci kierunku Administracja zdobywają kwalifikacje pozwalające na zajmowanie stanowisk w instytucjach administracji państwowej oraz samorządowej, jak również w międzynarodowych organizacjach.  

  Dlaczego warto?

  • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Przekazujemy studentom nie tylko wiedzę teoretyczną o obowiązujących przepisach, ale uczymy ich także interpretacji, sporządzania pism procesowych i analizy orzecznictwa.
  • Podczas studiów zdobędziesz wiedzę ogólną z dziedzin prawa, ekonomii, finansów publicznych, polityki oraz wiedzy o społeczeństwie.
  • Wykładowcami na kierunku są wybitni specjaliści, m.in. sędziowie, w tym Trybunału Konstytucyjnego, praktycy, radcy prawni, prokuratorzy, pracownicy administracji państwowej i samorządowej.
  • Oferujemy interesujące specjalności, zarówno z zakresu prawa publicznego, jak i prywatnego
  • Naszą ambicją jest szkolenie nowoczesnej i kompetentnej kadry administracji oraz specjalistów z zakresu prawnej obsługi biznesu w oparciu o bogate zbiory literatury pomocne w zdobywaniu wiedzy
  • Absolwenci studiów na kierunku administracja w czasie studiów zdobędą kwalifikacje zawodowe przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich.

  Co po studiach?

  Absolwenci kierunku Administracja są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:

  • urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej
  • organach podatkowych
  • działach administracyjnych sądów, prokuratury
  • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych
  • działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych
  • w kancelariach prawnych

  Absolwenci posiadają kompetencje do wykonywania zawodu menadżera w administracji publicznej oraz specjalisty ds. marketingu terytorialnego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, absolwenci Administracji mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia „Administracja i zarządzanie publiczne” lub na kierunkach pokrewnych, np. Prawo.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

 • ADMINISTRACJA - STUDIA ON-LINE Stopień: I REKRUTACJA

Opinie (3)

Ola Ocena

Polecam. Społeczna Akademia Nauk to jedna z lepszych prywatnych Uczelni w Łodzi. Kierunek Administracja na poziomie, który w pełni mnie zadowala.

Aaaaleksandra Ocena

Jest ok

JULIA Ocena

Wybrałam Społeczną Akademię Nauk na swoją uczelnię ze względu na grono wykładowców. Każdy pedagog to praktyk, który może przekazać studentom bardzo wiele wiedzy i własnych doświadczeń. To jest dla mnie najcenniejsze


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: