• ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Studia na kierunku Zarządzanie to propozycja skierowana do osób, które chciałyby stać się specjalistami w tej dziedzinie. Społeczna Akademia Nauk posiada ten kierunek kształcenia w swojej ofercie od samego początku, co sprawia, że absolwenci są doskonale przygotowani do wyzwań czekających na nich w przyszłej pracy zawodowej. Program studiów na kierunku Zarządzanie opiera się na amerykańskich standardach nauczania, zatem studenci rozwijają umiejętności związane z analitycznym myśleniem, przygotowywaniem biznes planów oraz twórczym działaniem. Uczą się także identyfikować pojawiające się problemy w organizacjach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

   

  Dlaczego warto?

  • Program studiów przygotowywany jest zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu i bazuje m.in. na amerykańskich wzorcach nauczania
  • Studia kształcą menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrz-organizacyjnej i zewnętrznej
  • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie warsztatów, laboratoriów i gier symulacyjnych. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
  • Wykładowcami na kierunku Zarządzanie są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej
  • Studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki, a także brać udział w realizacji projektów badawczych
  • Zarządzanie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje umiejętności z zakresu wielu dziedzin, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej i biznesowej.

  Co po studiach?

  Interdyscyplinarność kierunku Zarządzanie sprawia, że absolwent może znaleźć zatrudnienie w charakterze menedżera, specjalisty, konsultanta bądź doradcy, zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych organizacjach, a w szczególności:

  • w  każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej
  • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
  • w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi
  • w firmach konsultingowych, zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
  • w instytucjach, zajmujących się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
  • w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek
  • w branży e-commerce 
  • w przedsiębiorstwach branży logistycznej
  • we własnej firmie, która ma ugruntowaną pozycję na rynku lub w nowym dynamicznie rozwijającym się start-upie
  • w organizacjach non-profit, instytucjach kultury i rekreacji

  Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje menedżerskie umożlwiające podejmowanie decyzji zarządczych w różnych sferach funkcjonowania, zarówno przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych), jak i podmiotów sfery publicznej i pozarządowej. Mają także umiejętności zarządzania  podmiotami oraz planowania, organizowania i motywowania kierowanych zespołów ludzkich. Absolwenci  są również przygotowani do zarządzania w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

  Kontynuacją ścieżki naukowo-kompetencyjnej jest podjęcie nauki na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie na wybranym profilu specjalnościowym - do wyboru:

  • Administracja i Zarządzanie Publiczne
  • E-Biznes & Professional Communication
  • Logistyka w Zarządzaniu
  • Profil Menedżerski
  • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
  • Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia lub na elitarnych studiach polsko-amerykańskich realizowanych we współpracy z Clark University z USA.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • E-commerce i marketing
  • Zarządzanie logistyczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja i zarządzanie publiczne
  • E-biznes i profesjonalna komunikacja
  • Logistyka w zarządzaniu
  • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
  • Menedżer organizacji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • E-commerce i marketing
  • Zarządzanie logistyczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja i zarządzanie publiczne
  • E-biznes i profesjonalna komunikacja
  • Logistyka w zarządzaniu
  • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
  • Menedżer organizacji

  Studia I stopnia online

  • Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • E-commerce i marketing
  • Zarządzanie logistyczne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: online
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • E-commerce i marketing
  • Zarządzanie logistyczne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Opinie (1)

ewelin Ocena odpowiedz

Studiowanie Zarządzania dostarcza szerokiej wiedzy i dużej palety umiejętności, które można wykorzystać w wielu różnych branżach i przedsiębiorstwach. Studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi dają mi pewność, że to, czego się uczę jest potrzebne na rynku pracy i uzyskaną wiedzę wykorzystam na swoim stanowisku