• ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Zarządzanie to propozycja skierowana do osób, które chciałyby stać się specjalistami w tej dziedzinie. Społeczna Akademia Nauk posiada ten kierunek kształcenia w swojej ofercie od samego początku, co sprawia, że absolwenci są doskonale przygotowani do wyzwań czekających na nich w przyszłej pracy zawodowej. Program studiów na kierunku Zarządzanie opiera się na amerykańskich standardach nauczania, zatem studenci rozwijają umiejętności związane z analitycznym myśleniem, przygotowywaniem biznes planów oraz twórczym działaniem. Uczą się także identyfikować pojawiające się problemy w organizacjach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

   

  Dlaczego warto?

  • Program studiów przygotowywany jest zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu i bazuje m.in. na amerykańskich wzorcach nauczania
  • Studia kształcą menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrz-organizacyjnej i zewnętrznej
  • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie warsztatów, laboratoriów i gier symulacyjnych. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
  • Wykładowcami na kierunku Zarządzanie są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej
  • Studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki, a także brać udział w realizacji projektów badawczych
  • Zarządzanie to kierunek uniwersalny, ponieważ kształtuje umiejętności z zakresu wielu dziedzin, niezbędne w każdej aktywności ekonomicznej i biznesowej.

  Co po studiach?

  Interdyscyplinarność kierunku Zarządzanie sprawia, że absolwent może znaleźć zatrudnienie w charakterze menedżera, specjalisty, konsultanta bądź doradcy, zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych organizacjach, a w szczególności:

  • w  każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej
  • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
  • w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi
  • w firmach konsultingowych, zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
  • w instytucjach, zajmujących się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
  • w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek
  • w branży e-commerce 
  • w przedsiębiorstwach branży logistycznej
  • we własnej firmie, która ma ugruntowaną pozycję na rynku lub w nowym dynamicznie rozwijającym się start-upie
  • w organizacjach non-profit, instytucjach kultury i rekreacji

  Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje menedżerskie umożlwiające podejmowanie decyzji zarządczych w różnych sferach funkcjonowania, zarówno przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych), jak i podmiotów sfery publicznej i pozarządowej. Mają także umiejętności zarządzania  podmiotami oraz planowania, organizowania i motywowania kierowanych zespołów ludzkich. Absolwenci  są również przygotowani do zarządzania w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

  Kontynuacją ścieżki naukowo-kompetencyjnej jest podjęcie nauki na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie na wybranym profilu specjalnościowym - do wyboru:

  • Administracja i Zarządzanie Publiczne
  • E-Biznes & Professional Communication
  • Logistyka w Zarządzaniu
  • Profil Menedżerski
  • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
  • Zdrowie Publiczne i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia lub na elitarnych studiach polsko-amerykańskich realizowanych we współpracy z Clark University z USA.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie organizacjami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • E-commerce i marketing
  • Logistyczna kooperacja biznesowa
  • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
  • Zarządzanie startupem
  • Zarządzanie projektami

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
  • Administracja i zarządzanie publiczne
  • E-biznes i profesjonalna komunikacja
  • Logistyka w zarządzaniu
  • Profil menedżerski

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie organizacjami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • E-commerce i marketing
  • Logistyczna kooperacja biznesowa
  • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
  • Zarządzanie startupem
  • Zarządzanie projektami

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
  • Administracja i zarządzanie publiczne
  • E-biznes i profesjonalna komunikacja
  • Logistyka w zarządzaniu
  • Profil menedżerski

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

 • ZARZĄDZANIE - STUDIA ONLINE Stopień: I II REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie organizacjami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • E-commerce i marketing
  • Logistyczna kooperacja biznesowa
  • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
  • Zarządzanie startupem
  • Zarządzanie projektami

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
  • Administracja i zarządzanie publiczne
  • E-biznes & professional communication
  • Logistyka w zarządzaniu
  • Profil menedżerski
  • Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia

Opinie (1)

ewelin Ocena

Studiowanie Zarządzania dostarcza szerokiej wiedzy i dużej palety umiejętności, które można wykorzystać w wielu różnych branżach i przedsiębiorstwach. Studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi dają mi pewność, że to, czego się uczę jest potrzebne na rynku pracy i uzyskaną wiedzę wykorzystam na swoim stanowisku


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: