ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań,

tel./fax  61848-7098 – studia stacjonarne,

tel./fax  61848-7099 -  studia niestacjonarne

e-mail: dziekles@up.poznan.pl

http://wles.up.poznan.pl/

 ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań,

tel./fax  61848-7098 – studia stacjonarne,

tel./fax  61848-7099 -  studia niestacjonarne

e-mail: dziekles@up.poznan.pl

http://wles.up.poznan.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W LEŚNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • EDUKACJA PRZYRODNICZO - LEŚNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  „Edukacja przyrodniczo-leśna” Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych ochroną środowiska przyrodniczego i edukacją przyrodniczo – leśną. Dotyczy to nie tylko leśników ale również nauczycieli, pracowników samorządów lokalnych, instruktorów harcerstwa. Celem studiów jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy w zakresie problematyki edukacji ekologicznej, w szczególności edukacji przyrodniczo leśnej. Odnosi się to zarówno do wiedzy teoretycznej, jak i przede wszystkim instrumentalnej (praktycznej), możliwej do zastosowania w praktyce. Ukończenie studiów pozwala uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z tego zakresu. Na różnych poziomach kształcenia prowadzone są różnorakie formy edukacji z tego zakresu. Problem jednak polega głównie na tym, że proces edukacji powinien obejmować nie tylko kształcenie, a więc przekazywanie wiadomości niezbędnych do zrozumienia wartości środowiska przyrodniczego, lecz również wychowanie, tj. oddziaływanie na człowieka w celu kształtowania jego świadomości, wykształcenia hierarchii wartości i postaw wobec tego środowiska. Powyższe uwarunkowania wymagają od osób zajmujących się zawodowo tymi zagadnieniami ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Różne są oczekiwania i potrzeby co do metod i treści kształcenia. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wychodzi niniejsza oferta.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • GOSPODARKA FINANSOWA W LASACH PAŃSTWOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Skierowane są  do absolwentów studiów wyższych, w szczególności  do pracowników Lasów Państwowych. Przekazują one w przystępnej formie (zwłaszcza leśnikom – niefinansistom) wiedzę o  rachunkowości i zarządzaniu finansami  przedsiębiorstwa. Oferowany zasób  danych i informacji może pomóc słuchaczom uzyskać wiedzę  w zakresie skutków prawnych  i finansowych   codziennych zdarzeń rzeczowych powstających w pracy zawodowej. Stawiane cele: pogłębienie, poszerzenie i utrwalenie wyniesionej ze studiów podstawowej wiedzy z zakresu  zarządzania finansami i rachunkowości w jednostkach Lasów Państwowych. Realizacja  zakładanych efektów kształcenia  umożliwi słuchaczom poszerzyć  ich kompetencje zawodowe.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • GOSPODARKA ŁOWIECKA I OCHRONA ZWIERZYNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe są odpowiedzią na duże zainteresowanie problemami współczesnego łowiectwa, wynikające z jednej strony z konieczności ochrony niektórych, dawniej pospolitych zwierząt łownych, np. zajęcy i kuropatw, a z drugiej strony z potrzeby ograniczania liczebności lub areału występowania innych gatunków, w przeszłości w wielu miejscach mało licznych, np. dzik i jeleń szlachetny. Taka sytuacja jest m.in. konsekwencją zmian w środowisku przyrodniczym, którym nie zawsze skutecznie przeciwdziałamy, ale także nowelizacji prawodawstwa. Równolegle pojawia się potrzeba lepszego komunikowania się ze społeczeństwem, w tym z organizacjami dążących do zmian w gospodarowaniu zasobami przyrody, która wynika z jednej strony z nowego spojrzenia na świat zwierząt, a z drugiej strony z ograniczonej wiedzy przyrodniczej u wielu osób żyjących dziś z dala od natury. W konsekwencji współczesne łowiectwo – nadal zbyt często utożsamiane z myślistwem, musi ewoluować, podobnie jak podział na zwierzęta łowne lub chronione. Niezbędny jest także profesjonalny dialog z osobami spoza kręgu myśliwych. Z kolei zachowanie różnorodności biologicznej wymaga wyważonej ingerencji ze strony człowieka, ale także decyzji podejmowanych bez zbędnej zwłoki. Dalekosiężne bywają zarówno konsekwencje działań nie do końca przemyślanych, np. szczepienie lisów przeciw wściekliźnie, jak również odkładania problemu „na później”, np. rosnące szkody powodowane przez liczne populacje dzików i jeleni.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • HODOWLA LASU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • PODSTAWY GOSPODARKI LEŚNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO SIEDLISKOZNAWSTWA LEŚNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

 • TECHNIKA, INŻYNIERIA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W LEŚNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie technologii pozyskania drewna (w tym właściwego użytkowania maszyn wielofunkcyjnych w leśnictwie); planowania, budowy, konserwacji i remontów leśnych obiektów inżynieryjnych – w szczególności dróg i obiektów małej retencji wodnej, m. in. w świetle nowych Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach; technicznych i organizacyjnych aspektów zwiększania bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej lasów, a także skutków pożarów i postępowania z powierzchniami dotkniętymi tym żywiołem. Zajęcia, w różnych atrakcyjnych dla słuchaczy formach, poprowadzą wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, SGGW w Warszawie, IBL, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz specjaliści-praktycy z PGL LP, RDOŚ oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • URZĄDZANIE LASU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studium przewidziane jest dla grupy 30-40 osób. Nabór uczestników będzie prowadzony do 3 lipca br. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń, jednak w przypadku dużej liczby chętnych (powyżej 40 osób) przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra leśnictwa lub inżyniera leśnictwa (specjalność gospodarka leśna, ochrona środowiska leśnego). Studium dotyczy również osób z wykształceniem wyższym magisterskim kierunków pokrewnych pracujących w organach gminnych, powiatowych i samorządowych, zajmujących się sprawami lasów. Od kandydatów oczekuje się ogólnej znajomości problematyki leśnej. Koszt studium to przy grupie trzydziestoosobowej 2730 zł/semestr. Przy większej liczbie chętnych koszt jednostkowy będzie niższy. Ostateczny koszt Studium dla jednego uczestnika będzie ustalony po zakończeniu naboru.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki ogólnych podstaw organizacji i zarządzania oraz organizacji i zarządzania w leśnictwie i ochronie przyrody. Zajęcia w ramach poszczególnych przedmiotów mają na celu przede wszystkim poinformowanie słuchaczy o aktualnym stanie wiedzy na temat organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz metodach i narzędziach możliwych do zastosowania w praktyce gospodarstwa leśnego i ochronie przyrody.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (16)

Jawor Ocena

Fajne studia. Szczególnie z sentymentem zimowe liczenie nietoperzy w Ojcowie. Polecam

Ola Ocena

Nigdy nie żałowałam, że studiowałam leśnictwo w Poznaniu.

Zając2017 Ocena

Studia na 5 + tylko Ci Ukraińcy w DS Przylesie ???? Kadra akafemicka też bardzo dobra w 95%. Najlepiej prosperujące Koło Naukowe w Poznaniu a może nawet w Polsco i Samorząd Studencki również na wysokim poziomie.

studentka Ocena

Gdybym mogła wybierać po raz drugi kierunek studiów wybrałam leśnictwo na UP w Poznaniu. Wiadomo, że nie wszystko jest zawsze tak jak byśmy chcieli, są niedociągnięcia ale ogólna ocena z mojej strony jest bardzo pozytywna. Wiele ciekawych przedmiotów, zajęcia w terenie (niektóre terenówki na prawdę zapadną w pamięć), bardzo ładny i ciekawy ogród dendrologiczny w którym nie raz wsłuchiwałam się w śpiew ptaków w okienkach między zajęciami, prężnie działające koło leśników, wiele imprez tematycznych i miejsc, w których można się zaangarzowac rozwijając wiedzę i umiejętności. No i przede wszystkim wspaniali ludzie, dobrze zgrani. Tacy, z którymi można jechać na spontanie stopem w góry albo pod namioty. Tacy, którzy dzielą ze mną trudy sesji i na których pomocy można polegać.

MA Ocena

Super miejsce do studiowania, bogate zaplecze dydaktyczne z Ogrodem Dendrologicznym tuż obok Wydziału włącznie. Większość wykładowców bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia zajęć. Fakt, że mogłoby być dużo więcej zajęć terenowych... ale to są "koszty" studiowania na Uniwersytecie, a nie Akademii Rolniczej. Studenci też bardzo w porządku, ogólnie polecam :-)

Student Ocena

Jeżeli państwo o to nie dba, to wypada żeby uczelnia zadbała o regularne badanie studentów kierunków leśnych pod kątem zakażenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Warto zainwestować część dostępnych środków w profilaktykę, kosztem mniej istotnych wydatków. Oczywiście myślę też o badaniu pracowników wydziału pracujących w terenie.

diva Ocena

Bardzo mi się podobają studia na naszym Wydziale, a w szczególności to, że jest dużo aktywności poza samym studiowaniem, tj, Koło Leśników i Samorząd Studencki. Bardzo dużo się tam rzeczy dzieje, można jeździć na konferencje, obozy naukowe i wiele innych. Samorząd organizuje różne imprezy dla studentów, więc nie ma mowy o nudzeniu się. Nie ma u nas fakultetów, co z jednej strony jest fajne, ale z drugiej na fakultetach pewnie byłyby ciekawsze przedmioty. Nauki czasami jest od groma, ale leśnik musi posiadać szeroką wiedzę specjalistyczną. I jak idę do lasu to mam całkiem inne spojrzenie na las niż statystyczny Kowalski.

Student Ocena

Zarówno kierunek leśnictwo jak i sam wydział bardzo fajne. Wyjątkowe jest u Nas to, że każda osoba która pragnie rozwijać swoje pasję znajdzie coś dla siebie np. w Kole Leśników. Klimat studiów tutaj jest niepowtarzalny, a pomijając karierowiczów nigdzie nie spotka się tak rewelacyjnej studenckiej braci. Niestety nigdzie nie jest idealnie i tak u Nas bardzo brakuje większej ilości zajęć terenowych, bardziej akutalnuch materiałów oraz metod nauczania i większego zaangażowania kadry w rozwój studentów (np. w postaci wspólnych badań naukowych)

lesnik12 Ocena

Wydział wyremontowany nawet spoko. Szkoda, że najbliższy akademik przylesie gdzie kiedyś mieszkali sami leśnicy, jest teraz oblężony przez ukrainców i nie ma tej atmosfery bo z domu studenta zrobil sie dom pracownika, co studentom sie nie podoba strasznie... co do oferty dydaktycznej nawet spoko, mogloby być troche wiecej terenowek, a mogli by tez przestać uczyć starych rzeczy, tylko samych nowosci, bo w pracy nam się to w pszyslości nie przyda, a tylko zabierają nam nerwy i czas na nauke rzeczy które byly kilkadziesiat lat temu, bo niektorzy wykladowcy nie wskoczyli do 21 wieku i nie potrafią czasami nawet maila odpalić. Troche to boli. Źle nie jest, ale zawsze może być lepiej. Na innych wydzialach pewnie podobnie.

Krzywousty Ocena

Mało zajęć terenowych,  większa część prowadzących nie powinna w ogóle uczyć gdyż nie mają do tego powołania. Bardzo często zachowują się arogancko do studenta tak jakby student był dla niego a nie on dla studenta.Odradzam leśnictwo na UP Poznań

Dria Ocena

Wydział oferuje bardzo ciekawą ofertę dydaktyczną, jednakże mało jest zajęć terenowych, dużo przedmiotów wykładanych jest w sposób nieprzystępny. Często uczymy się archaicznych metod nie mających zastosowania w praktyce.

Anakonda Ocena

Wydział fajny, wyremontowany, akademiki tez. na szczęście nie trzeba mieszkać w akademiku przy lesie, gdzie siedzą sami obskurni ukraińcy, tylko jest mozliwość zamieszkania w normalnych akademikach up. a sam wydzial oceniam na 5 :P

mati92 Ocena

Najlepszy Wydział Leśny w Polsce :) w Poznaniu w końcu się odnalazłem i cieszę się, że podjąłem studia właśnie tutaj :) szkoda, że tak szybko zleciało mi 5 lat, bo chętnie postudiowałbym jeszcze troszkę..

Popix Ocena

Dobrze przygotowany wydział z dobrym zapleczem dydaktycznym a DS Przylesie to super miejsce do zamieszkania na okres studiów;)

Klara Ocena

świetny wydział, polecam każdemu studiowanie na UP. dużo wiedzy podanej w przystępny sposób

grzegorz Ocena

bardzo fajne studia, dużo zajęć terenowych oraz zaangażowani wykładowcy