• FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia na kierunku Fizjoterapia to doskonała możliwość uzyskania kwalifikacji, które zwiększą Twoje szanse na rynku pracy, ponieważ zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny cały czas rośnie. Program studiów na Społecznej Akademii Nauk na kierunku Fizjoterapia przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy wykorzystującej różnorodne techniki i zabiegi lecznicze.

   

  Dlaczego warto?

  • Program studiów obejmuje zajęcia m.in. z zakresu zabiegów kinezyterapeutycznych (ćwiczeń leczniczych) i zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, laseroterapii, wodolecznictwa, elektroterapii i magnetoterapii) w takich działach medycyny jak ortopedia, pediatria, neurologia, reumatologia, kardiologia, ginekologia i położnictwo.
  • zajęcia praktyczne stanowią zdecydowaną większość wszystkich zajęć w programie studiów
  • kierunek zapewnia dużą liczbę godzin praktyk m.in. w szpitalach, klinikach i prywatnych ośrodkach leczniczych, które pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów
  • większość przedmiotów jest prowadzona przez specjalistów medycyny, m.in. doświadczonych fizjoterapeutów, lekarzy i kierowników klinik rehabilitacyjnych
  • Liczne umowy podpisane z nowoczesnymi placówkami medycznymi w całej Polsce pozwolą zdobyć gruntowną wiedzę, umiejętności praktyczne i doświadczenie, a także nawiązać pierwsze kontakty zawodowe
  • na Wydziale działa Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, co daje możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności dzięki prowadzonym badaniom naukowym oraz spotkaniom z wybitnymi fizjoterapeutami z całej Polski
  • Instytut Nauk o Zdrowiu cyklicznie organizuje konferencje naukowe oraz prowadzi recenzowane czasopismo medyczne w języku polskim i angielskim
  • Studia na kierunku Fizjoterapia dają samodzielny zawód medyczny.

  Co po studiach?

  Absolwenci kierunku Fizjoterapia posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu są w pełni przygotowani do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym.

  Wykształcenie zdobyte w ramach kierunku fizjoterapia umożliwia podjęcie pracy w:

  • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych
  • zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych
  • gabinetach odnowy biologicznej
  • ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży
  • publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo - rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnością umysłową
  • placówkach sportowych: przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych.

  Zakończenie studiów umożliwia również prowadzenie własnej działalności gospodarczej, np. praktyki fizjoterapeutycznej.

  Zdobywane uprawnienia

  Absolwenci zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, obejmują one m.in.:

  • diagnostykę funkcjonalną pacjenta
  • kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie fizykoterapii
  • kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie kinezyterapii
  • kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie masażu
  • dobieranie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych
  • prowadzenie działalności fizjoprofilaktycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Piotr Ocena odpowiedz

Mogę polecić każdemu, kto chce studiować fizjoterapię. Ja się tutaj świetnie odnalazłem i gdybym miał wybierać ponownie uczelnie, to też wybrałbym SAN.