• FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Studia na kierunku Fizjoterapia to doskonała możliwość uzyskania kwalifikacji, które zwiększą Twoje szanse na rynku pracy, ponieważ zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny cały czas rośnie. Program studiów na Społecznej Akademii Nauk na kierunku Fizjoterapia przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy wykorzystującej różnorodne techniki i zabiegi lecznicze.

   

  Dlaczego warto?

  • Program studiów obejmuje zajęcia m.in. z zakresu zabiegów kinezyterapeutycznych (ćwiczeń leczniczych) i zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, laseroterapii, wodolecznictwa, elektroterapii i magnetoterapii) w takich działach medycyny jak ortopedia, pediatria, neurologia, reumatologia, kardiologia, ginekologia i położnictwo.
  • zajęcia praktyczne stanowią zdecydowaną większość wszystkich zajęć w programie studiów
  • kierunek zapewnia dużą liczbę godzin praktyk m.in. w szpitalach, klinikach i prywatnych ośrodkach leczniczych, które pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów
  • większość przedmiotów jest prowadzona przez specjalistów medycyny, m.in. doświadczonych fizjoterapeutów, lekarzy i kierowników klinik rehabilitacyjnych
  • Liczne umowy podpisane z nowoczesnymi placówkami medycznymi w całej Polsce pozwolą zdobyć gruntowną wiedzę, umiejętności praktyczne i doświadczenie, a także nawiązać pierwsze kontakty zawodowe
  • na Wydziale działa Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, co daje możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności dzięki prowadzonym badaniom naukowym oraz spotkaniom z wybitnymi fizjoterapeutami z całej Polski
  • Instytut Nauk o Zdrowiu cyklicznie organizuje konferencje naukowe oraz prowadzi recenzowane czasopismo medyczne w języku polskim i angielskim
  • Studia na kierunku Fizjoterapia dają samodzielny zawód medyczny.

  Co po studiach?

  Absolwenci kierunku Fizjoterapia posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu są w pełni przygotowani do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym.

  Wykształcenie zdobyte w ramach kierunku fizjoterapia umożliwia podjęcie pracy w:

  • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych
  • zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych
  • gabinetach odnowy biologicznej
  • ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży
  • publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo - rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnością umysłową
  • placówkach sportowych: przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych.

  Zakończenie studiów umożliwia również prowadzenie własnej działalności gospodarczej, np. praktyki fizjoterapeutycznej.

  Zdobywane uprawnienia

  Absolwenci zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, obejmują one m.in.:

  • diagnostykę funkcjonalną pacjenta
  • kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie fizykoterapii
  • kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie kinezyterapii
  • kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie masażu
  • dobieranie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych
  • prowadzenie działalności fizjoprofilaktycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

Opinie (1)

Piotr Ocena

Mogę polecić każdemu, kto chce studiować fizjoterapię. Ja się tutaj świetnie odnalazłem i gdybym miał wybierać ponownie uczelnie, to też wybrałbym SAN.


STACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite: