• PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Psychologia to kierunek dla osób zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc. Program kształcenia odpowiada na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Psychologia wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. Od wielu lat należy do najbardziej popularnych i wybieranych kierunków studiów.

  Dlaczego warto?

  • Studia o profilu praktycznym – w programie dominują zajęcia praktyczne, kształtujące umiejętności i pozwalające na zdobycie kompetencji wymaganych podczas wykonywania zawodu psychologa (ćwiczenia i warsztaty)
  • Kadra dydaktyczna posiada zarówno ugruntowaną wiedzę, jak i duże doświadczenie zawodowe
  • Zawód psychologa zaliczany jest do kategorii zawodów zaufania publicznego i cieszy się niezmiennie dużym prestiżem.
  • Absolwenci psychologii są bardzo poszukiwani na rynku pracy – nie tylko na stanowiskach psychologów, ale wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się wiedzę o człowieku i umiejętności społeczne

  Co po studiach?

  Absolwent jest przygotowany do pracy w obszarach psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, psychologii wychowawczej i psychologii rozwoju człowieka, specjalizuje się w zakresie trudności szkolnych, psychologii penitencjarnej i sądowej, psychologii sportu, zarządzania, biznesu i doradztwa zawodowego. Może zajmować się diagnostyką, orzecznictwem, profilaktyką oraz różnymi formami pomocy psychologicznej.

  Absolwent może podjąć pracę w:

  • placówkach służby zdrowia: poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne
  • placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych i podobnych, domach dziecka,
  • służbach społecznych: instytucjach rynku pracy, agendach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych
  • firmach w działach reklamy, H-R
  • policji, wojsku

  Absolwent psychologii może pracować w charakterze:

  • psychologa
  • doradcy zawodowego i/lub personalnego
  • specjalisty od H-R
  • psychoterapeuty
  • nauczyciela
  • coacha
  • mentora

  Zdobywane uprawnienia

  • Studia psychologiczne są niezbędną podstawą do podjęcia szkoleń służących do zdobycia umiejętności i uprawnień do prowadzenia psychoterapii.
  • W SAN studenci psychologii mają możliwość uzyskania uprawnień z zakresu przygotowania pedagogicznego
  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   
   

Opinie (6)

T. Ocena

Jestem na ostatnim roku Psychologii w SAN. Po prawie 5 latach mogę polecić tą Uczelnię.

Student Ocena

Mnie również Uczelnia przekonała do siebie, chociaż na początku nie byłem zdecydowany. Przyjemna atmosfera, wykładowcy z dużym doświadczeniem, ciekawy sposób prowadzenia zajęć. Polecam!

xoxoxo Ocena

Spoko wykładowcy, wielu praktyków, oceniam na 4+ :D

K. Ocena

Od zawsze interesowałam się psychologią. Stąd wybór tego kierunku. I "on" trafiłeś w sedno, obserwując ludzi wokół mam wrażenie,że w przyszlości będziemy miec dużo pracy ;D. Dlaczego wybrałam akurat SAN w Łodzi? Nie pamiętam już nawet, ale patrząc z perspektywy czasu uważam to za dobry wybór. Dużym plusem dla mnie są stypendia naukowe i socjalne. Dzięki temu można pokryć w pełni opłaty związane ze studiami. Zarówno kierunek jak i uczelnie wybrałabym drugi raz!

on Ocena

Patrząc na to, co dzieje się na świecie można odnieść wrażenie, że praca psychologów będzie potrzebna i to ze zwiększoną siłą. Chcę pomagać ludziom, bo niesienie pomocy daje olbrzymią satysfakcję. Ale żeby faktycznie pomagać, należy mieć ku temu kompetencje. Dlatego studiuję Psychologię w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

M. Ocena

Straszny bałagan, nikt nic nie wie. Wykładowcy ok Ale nie wszyscy wywiązują się ze swoich obowiązków, a student ma później przechlapane


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: