• AKTORSTWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Aktorstwo
  Wydział Aktorski kształci aktorów teatralnych w systemie studiów stacjonarnych, trwających 9 semestrów. W ramach programu studiów absolwenci uzyskują również wykształcenie i uprawnienia pozwalające im na podjęcie pracy w radiu, telewizji i w filmie. Absolwent powinien łączyć opanowanie techniki aktorskiej z umiejętnościami twórczego myślenia artystycznego wspartego świadomością estetyczną i odpowiedzialnym wyborem wartości etycznych. Kierunek prowadzony jest na dwóch specjalnościach: aktorstwo dramatyczne, wokalno-aktorska.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Aktorstwo warunkiem przyjęcia jest legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz uzyskanie pozytywnych wyników w konkursowym sprawdzianie zdolności praktycznych i teoretycznych.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: