ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

e-mail: warszawa@san.edu.pl

Tel. 22 656 36 16

Fax 22 379 68 34

ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

e-mail: warszawa@san.edu.pl

Tel. 22 656 36 16

Fax 22 379 68 34

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe to możliwość zdobycia interdyscyplinarnego wykształcenia, dzięki któremu przyszli absolwenci będą mogli podjąć pracę w instytucjach administracji publicznej oraz w służbach mundurowych. Program kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. terroryzmu, zarządzania kryzysowego i zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają możliwość wyboru specjalności, która jest zgodna z ich zainteresowaniami oraz ścieżką dalszego rozwoju.

  dowiedz się więcej

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   
   

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA ON-LINE Stopień: I II REKRUTACJA

Opinie (0)