ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

e-mail: warszawa@san.edu.pl

Tel. 22 656 36 16

Fax 22 379 68 34

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Obrona narodowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Cyberbezpieczeństwo

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Obrona narodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Cyberbezpieczeństwo
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA ONLINE Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
  • Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
  • Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
  • Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo
  • Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa

Opinie (0)