Weterynaria w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Weterynaria w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Weterynaria w Warszawie – uczelnie publiczne 

Studia w Warszawie na kierunku weterynaria można podjąć na 1 uczelni publicznej: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieStudia stacjonarne są bezpłatne, z kolei studnia niestacjonarne są płatne.

 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

Kierunek studiów Weterynaria będący propozycją Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizowany jest w systemie jednostopniowym. Są to pięcioipółletnie jednolite studia magisterskie.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym (studia bezpłatne)

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z nauk biologiczno-chemicznych, a także lubisz zwierzęta i zawodowo chciałbyś zajmować się ich zdrowiem, to kierunek studiów Weterynaria może być właśnie dla ciebie. Ważne, aby kandydaci na ten kierunek studiów nie mieli problemów z przedmiotami ścisłymi, ponieważ to właśnie na nich opiera się Weterynaria.

Decydując się na kierunek studiów Weterynaria, będziesz mieć szansę na rozwijanie swoich umiejętności w zakresie nauk biologiczno-chemicznych, Jako student poznasz dokładną anatomię, rozwój, a także zagrożenia w postaci np. chorób, jakie czekają na zwierzęta. Swoją wiedzę będziesz mieć szansę na rozwijanie w praktyce podczas zajęć ze zwierzętami. W trakcie studiów będziesz mieć również szansę na rozwijanie swoich kompetencji miękkich, a także językowych w zakresie wybranego języka obcego na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym.

W programie studiów na kierunku Weterynaria, możemy znaleźć wiele różnych przedmiotów teoretycznych, jak i praktycznych. Niektóre z nich to m.in. anatomia zwierząt, higiena zwierząt rzeźnych, epidemiologia weterynaryjna, praktyka hodowlana, biofizyka, chemia, język obcy, a także anatomia porównawcza zwierząt. W planie przewidziano również czas na zrealizowanie praktyk zawodowych, które studenci mogą odbyć w wybranej przez siebie placówce.

Jako absolwent kierunku studiów Weterynaria będziesz mógł znaleźć zatrudnienie m.in. w jednostkach badawczych, inspekcji weterynaryjnej, nadzorze produkcji żywności, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach hodowli zwierząt, a także w gabinetach weterynaryjnych. Będziesz również świetnie przygotowany do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej np. własnej praktyki weterynaryjnej.

Dowiedz się więcej

WSZYSTKO O KIERUNKU WETERYNARIA - WARSZAWA

Komentarze (0)