ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa, budynek 24

tel. +48225936010

fax.: +48225936015

e-mail: dwmw@sggw.pl

http://wmw.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa, budynek 24

tel. +48225936010

fax.: +48225936015

e-mail: dwmw@sggw.pl

http://wmw.sggw.pl/

 • WETERYNARIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Weterynaria
  Studia weterynaryjne w SGGW od lat niezmiennie zajmują pierwsze miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. W 2019 roku EAEVE – członek Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ang. ENQA) przyznał Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej akredytację europejską. To zasługa zarówno doświadczonej kadry naukowej, jak i nowoczesnego, mocno rozbudowanego zaplecza dydaktycznego i naukowo- -badawczego.
  Studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w zakresie nauk weterynaryjnych i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Klinika Małych Zwierząt, Laboratorium Analiz Molekularnych, Laboratorium Wirusologiczne, Pracownia Cytometryczna – to tylko kilka jednostek zaplecza naukowo-dydaktycznego.
  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty podstawowe umożliwiające dalsze kształcenie (biologia, chemia, anatomia, histologia i embriologia, fizjologia); przedmioty przedkliniczne (farmakologia, parazytologia, mikrobiologia); przedmioty kliniczne oraz z zakresu produkcji zwierzęcej i higieny żywności.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)