ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa, budynek 24

tel. +48225936010

fax.: +48225936015

e-mail: dwmw@sggw.pl

http://wmw.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa, budynek 24

tel. +48225936010

fax.: +48225936015

e-mail: dwmw@sggw.pl

http://wmw.sggw.pl/

 • WETERYNARIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Weterynaria
  Medycyna weterynaryjna, rozumiana jako zbiór wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nauk weterynaryjnych, niezbędnych do wykonywania wszystkich czynności zarezerwowanych dla lekarza weterynarii, jest kompilacją nauk przyrodniczych, dających absolwentowi wiedzę ogólną dotyczącą funkcjonowania żywego organizmu, nauk weterynaryjnych zapewniających szczegółową znajomość chorób zwierząt, ich leczenia i zapobiegania im oraz znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia publicznego i bezpieczeństwem żywności, nauk rolniczych dotyczących produkcji zwierzęcej, agronomii i produkcji środków żywienia zwierząt oraz nauk społecznych zapewniają- cych właściwy poziom etyczny lekarza weterynarii
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  Przedmioty podstawowe, umożliwiające dalsze kształcenie w warunkach następstwa przedmiotów: biologia, chemia, anatomia, histologia i embriologia, fizjologia; przedmioty przedkliniczne – farmakologia, parazytologia, mikrobiologia; przedmioty kliniczne i z zakresu higieny żywności
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie wszystkich czynności określanych jako „umiejętności dnia ierwszego” w zakresie nauk podstawowych, nauk klinicznych, produkcji zwierzęcej, higieny żywności; kompetencje personalne absolwentów pozwalają zarówno na prowadzenie indywidualnej praktyki, jak i na pracę w zespole, również interdyscyplinarnym
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  Absolwenci są przygotowani do pracy w lecznicach weterynaryjnych, inspekcji weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, aboratoriach kontrolnych i badawczych, stacjach hodowli zwierząt, placówkach naukowych, w nadzorze produkcji żywności, zakładach farmaceutycznych, hurtowniach leków
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)