Kto i dlaczego idzie na psychologię we Wrocławiu?

Komentarze (0)

Kto i dlaczego idzie na psychologię we Wrocławiu?

Komentarze (0)
Kto i dlaczego idzie na psychologię we Wrocławiu?

Kto i dlaczego idzie na psychologię we Wrocławiu?

Gdyby zastanowić się nad scharakteryzowaniem przeciętnych studentów i kandydatów na psychologię, biorąc pod uwagę charakter tego kierunku, z pewnością wyłoniłby nam się obraz osoby o doskonale rozwiniętych kompetencjach interpersonalnych i komunikacyjnych, zaangażowanej w rozwiązywanie problemów drugiego człowieka. Kandydaci na psychologię bardzo często chcą nieść pomoc oraz poprawić swoje umiejętności miękkie.

Osoby decydujące się na studia psychologiczne często interesują się tematyką rozwoju osobistego i coachingu lub procesu wychowania człowieka w ciągu całego życia. Tak zróżnicowanym potrzebom intelektualnym potrafią sprostać różnorodne specjalizacje, jakie można wybrać w trakcie kształcenia.

Niekiedy uważa się, że psychologowie potrafią czytać w myślach i sprawnie manipulować ludźmi w sposób całkowicie kontrolowany. Przekonanie to oczywiście znacznie mija się z prawdą. Studenci psychologii wprawdzie poznają sposoby na rozpoznawanie emocji na podstawie mowy niewerbalnej, uczą się prowadzenia rozmowy w taki sposób, aby uzyskać niezbędne informacje, jednak nie ma to nic wspólnego z czytaniem w myślach.

 

Kto najczęściej wybiera studiowanie psychologii?

Specyfika psychologii jako dziedziny społecznej, w centrum zainteresowania której znajduje się człowiek, powoduje, że istnieje możliwość stworzenia przybliżonego profilu kandydata na ten kierunek. Osoby aplikujące na psychologię najczęściej kierują się chęcią świadczenia pomocy ludziom w kryzysie, doświadczającym cierpienia lub niepotrafiącym dokonać wyborów zawodowych.

Studenci psychologii to najczęściej osoby empatyczne, potrafiące wysłuchać potrzeb drugiego człowieka i zapewnić rozmówcy wysoki komfort podczas kontaktu. Mówi się, że ludzie wybierające psychologię same chciałyby rozwiązać problemy swoje lub osób z najbliższego otoczenia, jednak nie istnieją jednoznaczne dowody na potwierdzenie takiego stanowiska.

Warto zwrócić uwagę, że psychologowie cechują się wnikliwością, posiadają analityczny umysł i często mają tendencję do rozkładania wszystkiego na czynniki pierwsze celem dotarcia do samej esencji problemu. Właśnie tacy bardzo często są również studenci tego kierunku.

 

Jakie są powody studiowania psychologii?

Powodów, dla których ludzie wybierają taki, a nie inny kierunek kształcenia może być tak wiele, jak liczne jest grono studentów. Podczas gdy jedni decydują się na realizowanie psychologii ze względów prywatnych, innym zależy głównie na zdobyciu uprawnień do wykonywania pracy w tym specyficznym zawodzie.

Psychologia daje uprawnienia, bez których niemożliwe byłoby działanie na korzyść polepszenia dobrostanu klientów w sposób ustalony przez specyfikę danego obszaru zawodowego

 

Jaki jest idealny kandydat na studia psychologiczne?

Niewątpliwie ciężko w dokładny sposób opisać doskonałego kandydata na studia na kierunku psychologia we Wrocławiu, jednak istnieje kilka cech, które są bardzo istotne z perspektywy wywiązywania się w sposób prawidłowy z przyszłych obowiązków zawodowych. Ważna jest przede wszystkim empatia i umiejętność wysłuchania drugiego człowieka.

 

Idealny kandydat na kierunek psychologia we Wrocławiu powinien być:

  • Empatyczny
  • Wszechstronnie uzdolniony
  • Zainteresowany dziedzinami biologicznymi, społecznymi i humanistycznymi
  • Otwarty na drugiego człowieka
  • Chętny do niesienia profesjonalnej pomocy

 

Interdyscyplinarność studiów na kierunku psychologia sprawia, że od studentów wymagane jest opanowanie zagadnień z zakresu neurobiologii, socjologii, logiki, statystyki oraz etyki. Dlatego ważna jest swego rodzaju elastyczność intelektualne oraz umiejętność bezproblemowej nauki wymienionych dziedzin. Oczywiście idealni studenci psychologii nie istnieją. Pamiętaj, aby być sobą i ustalać sobie realne cele, niewykraczające poza twoje realne możliwości.

Sprawdź

Kierunki studiów we Wrocławiu

​Studia psychologiczne we Wrocławiu

​Studia we Wrocławiu

WSZYSTKO O KIERUNKU PSYCHOLOGIA - WROCŁAW

Komentarze (0)