Psychologia - Wrocław

Psychologia - Wrocław

Psychologia - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

psychologia

Odkryj kierunek psychologia we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Dla kogo ten kierunek
Psychologia to jeden z tych kierunków studiów, który każdego roku wzbudza bardzo duże poruszenie wśród absolwentów szkół średnich. Współcześnie bowiem coraz częściej dostrzegamy, jak bardzo ważny w naszej codzienności jest komfort psychiczny. Psychologia to nauka, która zajmuje się badaniem, analizowaniem i opisywaniem mechanizmów, rządzących ludzką psychiką, a jej pewne koncepcje sięgają już czasów starożytnych. Jednak prawdziwy przewrót związany z tą nauką nastąpił na przełomie XIX i XX w. za sprawą Zygmunta Freuda i jego założeń, z których psychologia czerpie do dziś.
Każdy z nas wie, że szczęśliwe życie zaczyna się od wewnętrznej równowagi. Zatem psychologia to jedna z tych dziedzin, która całkowicie oddana jest człowiekowi, ponieważ jej zdobycze pozwalają rozwijać i dbać o mechanizmy, odpowiadające za stabilny rozwój psychiczny. Studia psychologiczne to zatem idealny wybór dla osób, które od zawsze fascynowały tajniki ludzkiego umysłu.

Program kształcenia i gdzie studiować
Uczelnie we Wrocławiu przygotowały bardzo bogatą ofertę studiów psychologicznych. Dzieje się tak dlatego, że co roku pojawia się bardzo wielu kandydatów zainteresowanych właśnie tym kierunkiem. Możesz wybierać spośród takich ośrodków akademickich jak: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa. Zastanów się, która oferta jest dla ciebie najbardziej atrakcyjna, ponieważ programy dydaktyczne mogą się nieznacznie od siebie różnić.
Oczywiście podstawową ideą studiów psychologicznych jest kształcenie najwyższej klasy specjalistów, którzy dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom potrafią analizować procesy psychiczne ludzi. Oznacza to, że studenci będą zgłębiać wiele zagadnień, związanych z różnymi odmianami psychologii. Oprócz tego w programie nauczania przewiduje wiele możliwości specjalizacyjnych, kształcących już bardzo indywidualne predyspozycje studentów.

Praca po studiach
Zawód psychologa wiąże się z bardzo wysokim zaufaniem społecznym. Dziś coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z usług profesjonalisty, który daje wsparcie i wskazuje dalsze drogi rozwoju psychicznego. Choroby takie jak depresja przestają powoli stanowić społeczne tabu, ponieważ badania pokazują, że stają się one dużymi problemami cywilizacyjnymi. W praktyce oznacza to, że studia na kierunku psychologia mogą stanowić gwarant stabilnego zatrudnienia, jeżeli tylko towarzyszy temu pasja.
Abiturienci psychologii znajdą pracę w różnego rodzaju placówkach, zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego, szpitalach oraz klinikach. Mogą oni rozpocząć własną działalność, której celem będzie świadczenie usług psychologicznych, np. terapii i warsztatów. Przyszli psychologowie przygotowani są także do prowadzenia samodzielnych badań, podejmowania współpracy z placówkami edukacyjnymi, domami opieki społecznej, czy ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi. Możliwości zawodowego rozwoju jest naprawdę bardzo dużo.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku psychologia

UCZELNIE, GDZIE PSYCHOLOGIA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak psychologia przyciągają bardzo wiele osób chętnych, jednak szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych mają tylko najlepsi abiturienci szkół średnich. Zatem jeżeli poważnie zastanawiasz się nad tym kierunkiem, to swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości zacznij już dziś. Psychologia to jeden z tych kierunków studiów, na który potrafi być chętnych kilkunastu kandydatów na jedno miejsce. Przedmioty, dzięki którym możesz zostać przyjęty, to: język polski, biologia, chemia, język obcy nowożytni, geografia, WOS, czy nawet historia sztuki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Harmonogram rekrutacji +

Studia psychologiczne od wielu lat cieszą się niegasnącą popularnością. Dlatego też każda osoba, która myśli o ich rozpoczęciu, powinna odpowiednio wcześnie zapoznać się szczegółowo z harmonogramem rekrutacji, by niczego nie przeoczyć na płaszczyźnie organizacyjnej. Kandydaci na studia Wrocławiu na kierunku psychologia mogą rejestrować się na platformie rekrutacyjnej uczelni już na początku maja. Zapisy trwają do pierwszych dni lipca.

Warto pamiętać, że nie liczy się kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów, jakie kandydaci uzyskają podczas egzaminów maturalnych. Wyniki, kto dostał się na wymarzone studia psychologiczne, zostają ogłoszone w Wrocławiu w połowie lipca. To czas składania podstawowych dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

Liczba osób chętnych na studia na kierunku psychologia zawsze przekracza liczbę otwartych miejsc, dlatego też może okazać się, że nie wszyscy kandydaci dostaną się na studia w pierwszym terminie. Uczelnie w Wrocławiu niejednokrotnie otwierają także kolejny etap rekrutacji w sierpniu i dzięki niemu na kwalifikację będzie miała szansę dodatkowa pula osób.

Dokumenty rekrutacyjne +

Składanie dokumentów rekrutacyjnych to bardzo ważny czas dla każdego kandydata na studia wyższe. Dostanie się na wymarzone studia, to dopiero pierwszy krok. Kolejnym jest dostarczenie na czas niezbędnych dokumentów. Zaniedbanie tego etapu sprawi, że zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia, więc powinieneś przestrzegać wszystkich wyznaczonych terminów. Szczegółowe informacje o tym, kiedy i jakie dokumenty składać, znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie uczelni. Na ogół wśród dokumentów powinny się znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;

 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);

 • aktualna fotografia;

 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Opłaty rekrutacyjne +

Każda osoba, która chce wziąć udział w rekrutacji na studia wyższe, musi ponieść odpowiednią opłatę rekrutacyjną. Kwota uiszczana przez przyszłych studentów waha się mniej więcej 85 do 150 złotych w zależności od wybranego kierunku. Można ją wpłacić za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Ważne jest, by wpłata terminowo pojawiła się na koncie uczelni. Pamiętaj, że liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Jeżeli zapomnisz o tym kroku, to nie będziesz mógł wziąć udziału w rekrutacji.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku psychologia są bardzo wymagające, więc od przyszłych studentów już na poziomie rekrutacji wymaga się, że zaprezentują jak najbardziej rozległą wiedzę nie tylko z nauk społeczno-humanistycznych, lecz także z ścisłych. Wśród przedmiotów, którym powinieneś poświęcić szczególną uwagę, znajdują się przede wszystkim biologia, a oprócz niej: język polski, język obcy nowożytni, matematyka, WOS, historia, geografia, czy nawet fizyka, informatyka oraz filozofia.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Uczelnie w Wrocławiu indywidualnie ustalają swoje przeliczniki punktów kwalifikacyjnych. I dopiero po przeliczeniu punktów maturalnych okazuje się, czy dany kandydat dostał się na wybrane przez siebie studia. Ważne, żeby przedmioty wybrane przez maturzystów były zgodne z wymogami rekrutacyjnymi, ponieważ każdy z nich jest odpowiednio punktowany. Dodatkowo przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także to, czy dany przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym, czy na rozszerzonym.

Olimpiady oraz konkursy +

Studia psychologiczne zarezerwowane są na ogół dla najlepszych absolwentów szkół średnich. Osoby najbardziej ambitne mogą pomyśleć jednak o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To wymagająca propozycja, ponieważ wiedza uczniów powinna wtedy znacznie wykraczać poza mury szkoły średniej. Warto ją jednak rozważyć, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. To oczywiście nie zwalania z przystąpienia do obowiązkowych egzaminów maturalnych. W przypadku studiów na kierunku psychologia rozważ olimpiady i konkursy takie jak:

 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiada Filozoficzna;
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego itd.

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

POPULARNE KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE NIESTACJONARNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Studia psychologiczne są niezwykle popularne. Zatem uczelnie we Wrocławiu starają się przygotowywać taką ofertę kształcenia, która będzie atrakcyjna dla bardzo wielu osób. Jednym z takich wyznaczników atrakcyjności jest właśnie możliwość rozpoczęcia studiów w trybie dziennym lub zaocznym. Nauka stacjonarna stanowi obecnie najbardziej popularny sposób kształcenia, ponieważ zajęcia odbywają się w trakcie trwania tygodnia i na państwowych uczelniach nie trzeba uiszczać dodatkowych opłat za czesne. Z kolei studia zaoczne to świetna propozycja dla osób, które z różnych przyczyn nie dysponują zbyt dużym czasem, a chciałby kontynuować naukę. Zjazdy w takim trybie odbywają się w weekendy, jednak warto pamiętać, że studenci część materiału teoretycznego opanowują we własnym zakresie, a studia te są płatne.

 

Program studiów i przedmioty

Studia we Wrocławiu przyciągają co roku bardzo wielu pasjonatów psychologii. Programy kształcenia przygotowywane są tak, by kształcić tylko najlepszych specjalistów. Zatem każda osoba, która poważnie myśli o dalszej nauce na tym kierunku, musi być przygotowana na czas bardzo intensywnej nauki. Przedmioty, z jakimi będą się stykać studenci, niejednokrotnie mają charakter interdyscyplinarny i przykładowo obejmują zagadnienia takie jak:

 • biologiczne mechanizmy zachowania: fizjologia i genetyka;
 • psychometria;
 • psychopatologia;
 • statystyka z metodologią i wiele innych.

 

Oczywiście studenci dogłębnie poznają zagadnienia ściśle związane z psychologią, ponieważ to one będą stanowić przyszłe zaplecze teoretyczne ich pracy:

 • psychologia społeczna;
 • podstawy pomocy psychologicznej;
 • wprowadzenie do psychologii rodziny;
 • psychologia różnic indywidualnych itd.

 

Te wszystkie przykładowo wymienione przedmioty stanowią blok obligatoryjny dla wszystkich osób, które kształcą się na tym kierunku. Oprócz tego studenci wybierają indywidualną ścieżkę specjalizacją, rozwijającą bardzo indywidualne umiejętności:

 • psychologia sądowa;
 • psychologia zarządzania i biznesu;
 • psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży itd.

 

Zatem już pewnie domyślasz się, że studia na kierunku psychologia nie należą do najłatwiejszych, muszą się wiązać przede wszystkim z pasją i zaangażowaniem. Dobry psycholog, który wzbudza zaufanie społeczne, dysponuje nie tylko wiedzą, lecz przede wszystkim umiejętnościami, to one stanowią podstawowe narzędzia w warsztacie pracy psychologa. Musi on cechować się uważnością, empatią, tolerancją i zaangażowaniem.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Tradycyjnie studia psychologiczne trwają pięć ciągłych lat kształcenia. A finalizacją nauki na tym kierunku jest obrona pracy magisterskiej. Dzieje się tak dlatego, że kierunek ten ma wyjątkowo rozbudowany charakter i po pierwszych trzech latach nauki studenci mają opanowane jedynie podstawy psychologii, a to z kolei nie pozwala na pełne rozwinięcie kariery zawodowej. Dopiero pięć lat komplementarnego i nieprzerwanego kształcenia daje pełnię wykształcenia.

Jednak niektóre z uczelni tak układają swój program nauczania, by można było go podzielić na dwa stopnie – licencjacki, trwający trzy lata oraz dwuletni magisterski. Wszystko zależy, jaką uczelnię wybierzesz i jaki profil kształcenia wyda ci się najbardziej atrakcyjny.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA

PSYCHOLOGIA WROCŁAW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia we Wrocławiu?

Studia psychologiczne we Wrocławiu charakteryzuje bardzo duży prestiż. Uczelnie we Wrocławiu co roku rekrutują bardzo wielu kandydatów, jednak szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych mają jedynie tylko najlepsi abiturienci szkół średnich. By zostać studentem psychologii potrzebna jest duża wiedza wyniesiona ze szkoły średniej, pasja oraz zaangażowanie. Zatem by uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy od zawsze interesują cię nauki społeczno-humanistyczne?
 • Czy fascynuje cię analizowanie ludzkich zachowań i motywacji?
 • Czy jesteś osobą empatyczną, tolerancyjną i wrażliwą na problemy innych?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że możesz pomyśleć śmiało o studiach psychologicznych. Pamiętaj jednak, że najpierw musisz perfekcyjnie przygotować się do egzaminu dojrzałości, ponieważ to on stanowi dla ciebie jedyny bilet wstępu na te studia. Przedmiotów, które możesz wybrać, jest bardzo dużo – historia, WOS, geografia, matematyka, czy nawet historia sztuki. Oprócz tego obligatoryjnie punktowane są wyniki otrzymane z języka polskiego oraz dowolnie wybranego języka obcego nowożytniego. Pamiętaj, że miejsce na studiach psychologicznych czeka tylko na najlepszych kandydatów.

Być może lubisz poszerzać swoje horyzonty intelektualne i zdobywania wiedzy nie traktujesz jako przykrego obowiązku. Pomyśl w takim razie o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych, jednak jeżeli będziesz jej laureatem lub finalistą, to na studia dostaniesz się w pierwszej kolejności. W przypadku studiów psychologicznych rozważ:

 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej;
 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Biologicznej itd.

 

Pamiętaj o terminowym dokonaniu wszystkich opłat rekrutacyjnych oraz o złożeniu dokumentów. W pierwszej kolejności – jeżeli dostaniesz się na studia – musisz dostarczyć skany dowodu osobistego, zdjęcia do legitymacji oraz oczywiście świadectwo maturalne.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Zawód psychologa cieszy się w Polsce od kilku lat bardzo dużą popularnością, ponieważ ludzie zaczynają dostrzegać, jak ważne jest w życiu utrzymywanie wewnętrznej harmonii. W praktyce oznacza to, że na aktualnym rynku pracy wciąż potrzebni są specjaliści, którzy będą dysponować wszechstronną wiedzą psychologiczną. Oczywiście studia we Wrocławiu mają międzynarodowy charakter kształcenia, tak że przyszła kariera zawodowa psychologów nie musi przebiegać wyłącznie na arenie lokalnej.

Abiturienci tego kierunku mogą podejmować wszechstronne aktywności zawodowe. Wszystko zależy od ich indywidualnych predyspozycji oraz tego, jaką ukończyło się specjalizację. Miejsca pracy, w których odnajdzie się każdy absolwent psychologii to:

 • placówki ochrony zdrowia psychicznego;
 • szpitale;
 • instytucje badawcze;
 • domy dziennego pobytu;
 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze;
 • więzienia;
 • zakłady poprawcze;
 • placówki edukacyjne takie jak szkoły i przedszkola.

 

Abiturienci psychologii mogą prowadzić terapie indywidualne, grupowe, czy dedykowane wyłącznie parom lub całym rodzinom. Przygotowani są oni do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, której profil opierać się będzie na świadczeniu profesjonalnej pomocy psychologicznej, która obejmować będzie nie tylko diagnozę, lecz także odpowiedni rodzaj terapii. Przyszli psychologowie przez cały czas trwania studiów uczą się, jak przeprowadzać dokładny wywiad, pracować z osobami o różnych typach zaburzeń i jak dobrze wdrażać elementy terapeutyczne. Zawód psychologa jest niewątpliwie bardzo trudny, przez co realizowanie z sukcesami własnej kariery zawodowej wymaga przede wszystkim pasji i zaangażowania.

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu - zaoczne (niestacjonarne)

Studia psychologiczne i społeczne we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni we Wrocławiu. Tryb dzienny studiów skupia się na edukacji, która spotkania przewiduje od poniedziałku do piątku.

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji takich jak na przykład: psychologia biznesu i organizacji, psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży, psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia sądowa. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od potrzeb studentów, a także współczesnego rynku pracy.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które pozwoli szczegółowo zgłębiać treści psychologiczne, a także zapewni wiedzę z zakresu nauk społecznych. Studenci kształcą się w zakresie psychologii sądowej, wychowawczej, klinicznej, psychopatologii dzieci i młodzieży, psychologii zarządzania i społecznej. Zdobywane umiejętności pozwalają poprawnie się komunikować, a także pracować w grupie.

dowiedz się więcej na temat kierunku psychologia studia zaoczne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Należy pamiętać, że studia niestacjonarne zarówno w formie zaocznej, jak i wieczorowej są studiami płatnymi. Podobnie jest w przypadku kierunku psychologia we Wrocławiu. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu.

Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku psychologia - ceny we Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Studia psychologiczne mogą być przygodą życia także po zakończeniu nauki.

Igor, student psychologii, mówi:

Od zawsze fascynowały mnie tajniki ludzkiej psychiki. Nie żałuję, że wybrałem te studia. W przyszłości chciałbym pracować z osobami z zaburzeniami osobowości. A wiem, że studia we Wrocławiu kształcą najlepszych psychologów i terapeutów.

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)