Studia psychologiczne i społeczne

Studia psychologiczne i społeczne

Studia psychologiczne i społeczne

Największy wybór studiów

psychologicznych w Polsce

Odkryj ponad 100 kierunków psychologicznych i sprawdź gdzie możesz studiować

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia psychologiczne - 2024

Studia psychologiczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na studia psychologiczne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów

Studia psychologiczne skierowane są do osób o konkretnych cechach i podjęcie nauki bez posiadania w sobie takich uczuć jak empatia i takich umiejętności jak wsłuchiwanie się w drugiego człowieka jest oczywiście możliwe, ale mija się z celem i głównymi założeniami tej dyscypliny. Wykształcenie psychologiczne składa się z wielu elementów. Możemy wymienić np. psychologię społeczną, poradnictwo psychologiczne, teorie osobowości, czy psychologię kliniczną.

Popularne kierunki psychologiczne: psychologia, psychokryminalistyka, psychologia w biznesie, kognitywistyka, psychologia w zarządzaniu, terapia zajęciowa, doradztwo i coaching.

Absolwenci psychologii i kierunków pokrewnych są przygotowani do podjęcia pracy m.in w placówkach: ochrony zdrowia, oświatowych, opieki społecznej i penitencjarnej czy firmach doradczych, konsultingowych i szkoleniowych, gdzie mągą pracować na stanowisku np. psychologa, terapeuty, coacha, mentora czy pracownika działu human resources.

Ile kosztują studia psychologiczne? Studia stacjononarne na kierunkach psychologicznych w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny na kierunkach psychologicznych wahają się od 3240 zł do 11500 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o studiach psychologicznych

 

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Analityka społeczna I stopnia stacjonarne
Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne I stopnia stacjonarne
Applied psychology I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Coaching i doradztwo filozoficzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cognitive science II stopnia stacjonarne
Dialog i doradztwo społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Doradztwo polityczne i publiczne I stopnia stacjonarne
Dyplomacja europejska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Etyka - mediacje i negocjacje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Global communication II stopnia stacjonarne
Global studies II stopnia stacjonarne
Historia i kultura żydów I stopnia, II stopnia stacjonarne
International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kognitywistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja i psychologia w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja medialna i społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
Kryminologia i resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Logopedia II stopnia stacjonarne
Logopedia ogólna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Migracje międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna II stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Praca socjalna - studia online I stopnia, II stopnia online
Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia stacjonarne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychokryminalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Psychologia - studia online I stopnia, II stopnia, jednolite online
Psychologia dla licencjatów i magistrów jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia dla licencjatów i magistrów - studia online jednolite online
Psychologia dla magistrów jednolite niestacjonarne
Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie jednolite niestacjonarne, online
Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie - studia online jednolite online
Psychologia w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia zdrowia jednolite stacjonarne
Psychology I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Psychology - studia online I stopnia, II stopnia, jednolite online
Psychopedagogika dzieci i młodzieży - studia podyplomwe podyplomowe zjazdy
Psychoprofilaktyka I stopnia stacjonarne
Psychoterapia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Relacje międzykulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Resocjalizacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rozwój zasobów ludzkich II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Slawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Social work I stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia ekonomiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjologia stosowana i antropologia społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjotechnika i oddziaływanie społeczne I stopnia stacjonarne
Stosowana psychologia zwierząt I stopnia niestacjonarne
Studia eurazjatyckie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia menedżersko - psychologiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Studia wschodnie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i psychologia biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami społecznymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Akademia profesjonalnego mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia rozwoju osobistego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Arteterapia i choreoterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Arteterapia w pracy psychoterapeutycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Arteterapia z elementami psychoterapii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Asystent rodziny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Badania ux - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Business psychology (psychologia biznesu) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching i doradztwo zawodowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching i nlp - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching i psychologia biznesu - studia podyplomowe podyplomowe online
Coaching z elementami psychologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Csr - psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie - studia podyplomowe podyplomowe online
Cyberpsychologia - studia podyplomowe podyplomowe online
Cyberuzależnienia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnostyka psychologiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza psychologiczna - master of science - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza psychologiczna - master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza psychologiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza psychologiczna – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Dietetyka i psychologia zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo i mentoring międzykulturowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo zawodowe i coaching kariery - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe online
Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości - studia podyplomowe podyplomowe online
Doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gerontologia - wspomaganie osób starszych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi - studia podyplomowe podyplomowe online
Hortiterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Interwencja kryzysowa w rodzinie, oświacie i w pracy z osobami w podeszłym wieku - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kompetencje psychologiczne i negocjacje w firmie - studia podyplomowe podyplomowe online
Kompetencje psychologiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Komunikacja, negocjacje i mediacje w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kynopsychologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Media, kultura, sztuka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacje i negocjacje - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacje rodzinne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacje rodzinne i karne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny - studia podyplomowe podyplomowe online
Mediacje sądowe i pozasądowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediator sądowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Mediator wg nvc marshalla b. rosenberga - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Metodyka i metodologia pracy socjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mindfulness w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Negocjacje w biznesie - certyfikat franklin university - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Neurologopedia (wczesna interwencja neurologopedyczna, neurologopedia dzieci i dorosłych) – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Neurologopedia z elementami tyflologopedii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Neuropsychologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Neuropsychologia kliniczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie oświatą - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Oświatowa administracja publiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pomoc humanitarna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe - studia podyplomowe podyplomowe online
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna uczniom - studia podyplomowe podyplomowe online
Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pomoc publiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Porozumienie bez przemocy wg marshalla b. rosenberga - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pośrednictwo pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Praca z osobami z niedostosowaniem społecznym i zaburzeniami zachowania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Praktyczna psychologia motywacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Praktyczna psychologia społeczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Praktyczna psychologia sportu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (tylko dla psychologów praktyków) - studia podyplomowe podyplomowe online
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Profilaktyka terapia uzależnień - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Profilaktyka zdrowia - holistyczne podejście w zakresie diety, sportu i psychologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Promocja zdrowia z higieną i epidemiologią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Przedsiębiorczość – przygotowanie do nauczania przedmiotu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przemoc seksualna wobec małoletnich - od diagnozy do interwencji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przywództwo i coaching - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychiatria i i psychologia sądowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychiatria, seksuologia i psychologia sądowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psycho-logopedia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychodietetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychodietetyka – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychodietetyka dla dzieci i dorosłych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychodietetyka z elementami ai - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychoestetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychogeriatria - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychogeriatria – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychogerontologia z elementami teleopieki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym - studia podyplomowe podyplomowe online
Psycholog transportu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psycholog w szkole i przedszkolu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia biznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia biznesu dla menedżerów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia biznesu i zarządzania - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia biznesu z certyfikatem franklin university - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia dla menedżera - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia dochodzeniowo śledcza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia dochodzeniowo-śledcza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia dzieci i młodzieży - master of science - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia dzieci i młodzieży - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia dzieci i młodzieży - wspieranie rozwoju - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia dzieci i młodzieży – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia dziecka. profilaktyka trudności wychowawczych - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia edukacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia ekonomiczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia gier- projektowanie scenariuszy gier komputerowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia interwencji kryzysowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia kliniczna - master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia kliniczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia kliniczna – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia kryminalna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia kryzysu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia onkologiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia penitencjarna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia pozytywna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia pozytywna stosowana - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia pozytywna w czasach kryzysu - budowanie dobrostanu i przezwyciężanie kryzysów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu - studia doskonalące - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia pozytywna w praktyce: trener umiejętności psychospołecznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia pozytywna: budowanie dobrostanu i przezwyciężanie kryzysów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia pracy i organizacji oraz zarządzanie personelem - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia pracy i zarządzanie personelem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia pracy i zarządzanie personelem – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia przywództwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia przywództwa w organizacjach - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia przywództwa w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia reklamy i komunikacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia relacji z uczniem. edukacyjna analiza transakcyjna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia rozwojowa i zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia sądowa - master of science - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia sądowa - master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia sądowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia sądowa – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia sądowa dla biegłych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia sądowa i mediacje - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia społeczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia społeczna w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji - master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia sportu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia sportu - w nurcie sportu pozytywnego - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia sportu dla psychologów - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia sportu dzieci i młodzieży - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia sportu i aktywności fizycznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia sprzedaży i marketingu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia sprzedaży w sektorze turystycznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia stresu pourazowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia śledcza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia transportu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia transportu – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia transportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia uzależnień - master of science - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia uzależnień - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia uzależnień – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia w coachingu - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia w edukacji i wychowaniu - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia w medycynie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia w oświacie - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia w praktyce - efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia w zarządzaniu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia wpływu i komunikacja perswazyjna w biznesie i przywództwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia wychowania i pedagogika marii montessorii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia zachowań społecznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia zachowań społecznych i organizacyjnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia zagrożeń społecznych - profilaktyka i interwencja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia zarządzania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia zarządzania i biznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia zarządzania personelem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia zarządzania projektami w budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia zdrowego stylu życia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia zdrowia i rozwoju - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologia zwierząt - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia zwierząt towarzyszących - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologiczna diagnostyka kliniczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychology in business - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychoonkologia - master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychoonkologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychoonkologia – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychoonkologia kliniczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychopatologie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychopedagogika zagrożeń społecznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychoseksuologia - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychosomatyka i somatopsychologia - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychotraumatologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Psychotraumatologia – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień - studia podyplomowe podyplomowe online
Rewitalizacja społeczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Seksuologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Seksuologia – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Seksuologia kliniczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Seksuologia praktyczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Socjoterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Socjoterapia i praca z grupą - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Socjoterapia i profilaktyka społeczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Specjalista hr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Suicydologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Szkolne wychowanie fizyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Szkoła psychoterapii - studia podyplomowe podyplomowe online
Szkoła psychoterapii wsb-nlu - studia podyplomowe podyplomowe online
Technika z wychowaniem komunikacyjnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapia uzależnień i współuzależnionych - studia podyplomowe podyplomowe online
Terapia zaburzeń więzi – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapia zajęciowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Testy psychologiczne w pracy psychologa - studia podyplomowe podyplomowe online
Trener personalny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trener umiejętności społecznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Trening zastępowania agresji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Uzależnienia behawioralne - studia podyplomowe podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wychowanie do życia w rodzinie - studia podyplomowe podyplomowe online
Wykorzystywanie metod wirtualnej rzeczywistości w terapii psychologicznej (terapeuta vr) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zapobieganie agresji i przemocy w szkole + trener grupowy treningu zastępowania agresji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zawód mediatora - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zoopsychologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA
STUDIA MENEDŻERSKO - PSYCHOLOGICZNE

Uniwersytet Łódzki

Kierunki psychologiczne i społeczne:

KULTUROZNAWSTWO
PRACA SOCJALNA
PSYCHOLOGIA

Pokaż więcej

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

ETYKA - MEDIACJE I NEGOCJACJE
KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH
PSYCHOLOGIA

Pokaż więcej

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

ZARZĄDZANIE I PSYCHOLOGIA BIZNESU

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

INTERNATIONAL RELATIONS

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA
PSYCHOLOGIA

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
G
H
I
K
L
M
N
O
P