Studia na kierunku Architektura w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)

Studia na kierunku Architektura w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)
Studia na kierunku Architektura w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Architektura w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Studia stacjonarne nazywane są studiami dziennymi. Dlaczego? Ponieważ zajęcia w ich ramach prowadzone są w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, najczęściej od godzin porannych. Inną cechą tej formy kształcenia jest intensywniejszy kontakt z wykładowcą. Studenci mają więcej czasu na dłuższe dyskusje, liczniejsze pytania, czy powtarzanie trudniejszego materiału.

Kto najczęściej wybiera studia stacjonarne? Niektórzy decydują się na nie ze względów finansowych, ponieważ w uczelniach publicznych realizowane są bezpłatnie. Dla niektórych istotnym aspektem może być wspomniany kontakt z wykładowcą i możliwość dogłębniejszego i bardziej skrupulatnego skupienia się na problematyce zajęć. Inni natomiast, przyzwyczajeni już do formuły nauki w szkole średniej, chcą także kształcenie wyższe poprowadzić tym trybem.

 

Studia niestacjonarne.

Studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe oraz zaoczne. Studia wieczorowe realizowane się w tygodniu, a więc podobnie do studiów dziennych, z tą różnicą, że zajęcia rozpoczynają się w godzinach popołudniowych i wieczornych. Bardzo ważne jest to, aby dokładnie zapoznawać się z ofertami dydaktycznymi, ponieważ zdarza się, że studia te wieczorowe są tylko z nazwy, a zajęcia realizowane są przez cały dzień.

Studia zaoczne natomiast możemy określić studiami weekendowymi. Zajęcia w ich ramach odbywają się w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele i organizowane są zwykle co dwa tygodnie, w ramach tzw. zjazdów.

Warto podkreślić, że od studentów studiów niestacjonarnych wymagana jest większa samodzielność. Część obowiązującego materiału muszą opanować sami, bez większej pomocy wykładowcy. Ale nie jest to wada, gdyż dzięki temu wyrobią w sobie umiejętność wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji, jak również zarządzania czasem.

Kto najczęściej wybiera niestacjonarną formę nauki? Przede wszystkim osoby, które już prowadzą jakieś życie zawodowe. Od poniedziałku do piątku oddają się obowiązkom w pracy, by w sobotę i niedzielę wykonywać obowiązki związane ze zdobywaniem wykształcenia. Co zrozumiałe, taki tryb nie jest dla każdego, gdyż nie każdy jest w stanie pogodzić funkcję pracownika z funkcją studenta. Wymaga to wysiłku, energii, jak również dokładności.

 

Jak podjąć decyzję?

Należy zacząć od tego, aby dokładnie prześledzić katalogi dydaktyczne. Dlaczego? Ponieważ zdarza się, że kierunek Architektura w Poznaniu nie występuje w formie niestacjonarnej. Jeśli jednak otrzymujemy możliwość wyboru, warto zadać sobie kilka pytań ułatwiających podjęcie ostatecznej decyzji. Pierwsze z nich powinno brzmieć: która forma nauki będzie dla nas wygodniejsza?

Co równie ważne, warto nie przysłuchiwać się dyskusjom na temat wyższości jednego trybu nad drugim. Studia stacjonarne i niestacjonarne są sobie równe. Realizowany jest ten sam program, obowiązuje taki sam zakres przedmiotów, a zajęcia mają dostarczyć takich samych wiadomości. Różnice wynikają wyłącznie z kalendarza oraz ilości godzin spędzonych na uczelni.

Sprawdź

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

Studia architektoniczne

Studia architektoniczne w Poznaniu

 

WSZYSTKO O KIERUNKU ARCHITEKTURA - POZNAŃ

Komentarze (0)