Architektura - Poznań

Architektura - Poznań

Studia na kierunku architektura w Poznaniu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Architektura stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5,5 roku
forma: stacjonarne

18.03.2024

Architektura studia Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Architektura w Poznaniu to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie), 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) oraz 5,5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej). Próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na PP 638 punktów, na UAP 21 pkt.

Architektura - Poznań
Studia na kierunku architektura w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), 5,5 roku (studia jednolite magisterskie)

Gdzie studiować architekturę w Poznaniu

W Poznaniu architekturę możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (Wydział Architektury i Wzornictwa UAP) oraz Politechncie Poznańskiej (Wydział Architektury PP).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Poznańska oferuje 165 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Kierunek architektura - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku architektura w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, jezyk obcy, matematyka. Dodatkowo podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego. architektura poznań - przedmioty maturalne.

 

Architektura Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć studia na kierunku architektura na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu powinny pamiętać o tym, że w rekrutacji 2023/2024 na ten kierunek obowiązują wyniki sprawdzianu kwalifikacyjnego, który polega na przeglądzie prac dostarczonych drogą elektroniczną przez kandydata. Poza portfolio do uczelni należy dostarczyć list motywacyjny oraz przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną. dowiedz się więcej

 

Architektura Politechnika Poznańska - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku architektura w Politechnice Poznańskiej w rekrutacji 2024/2025 muszą przedstawić wyniki z trzech przedmiotów maturalnych: języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki. Ponadto przyszli studenci tego kierunku studiów muszą przejść pozytywnie sprawdzian, podczas którego sprawdzone zostaną ich uzdolnienia artystyczne. dowiedz się więcej

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku architektura w Poznaniu

Architektura to kierunek studiów opierający się głównie na zajęciach praktycznych, przygotowujących studentów do wejścia na wymagający rynek pracy. Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności projektowania obiektów architektonicznych oraz zespołów urbanistycznych.

Poza zdobyciem wiedzy ogólnotechnicznej kierunek architektura daje możliwość rozwijania predyspozycji artystycznych. Studia oferują także poszerzenie wiedzy z dziedzin prawa i fizyki, która wykorzystywana jest w codziennej pracy architekta. Kształcenie na kierunku architektura zostanie zwieńczone uzyskaniem uprawnienia budowlanego do projektowania w specjalności architektonicznej.

Ukończenie studiów na kierunku architektura daje wiele możliwości zatrudnienia w branży budowlanej i architektonicznej. Absolwenci mogą podjąć pracę w biurach projektowych, pracowniach konserwatorskich czy biurach urbanistycznych. Ponadto, mogą starać się o zatrudnienie w firmach zajmujących się architekturą wnętrz, aranżacją i projektowaniem terenów zielonych czy deweloperskich. Studia przygotowują też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. w postaci pracowni architektonicznych czy indywidualnych konsultacji z klientami.

 

Poziom i tryb studiów

 

Uczelnie w Poznaniu - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Poznańska (Wydział Architektury PP) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Wydział Architektury i Wzornictwa) stacjonarne II stopnia, jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku architektura uzależniony jest od wybranej uczelni. Każda z akademickich placówek układa go indywidualnie, dlatego propozycje przedmiotów i założenia programowe mogą się nieco różnić.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych, technicznych, plastycznych, a także w terenie. Realizowane zajęcia wymagają zdolności rysunkowych oraz podstawowych wiadomości z zakresu matematyki czy fizyki. Studenci uczęszczają na przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe, fakultatywne, a także specjalizacyjne.

W programie studiów na kierunku Architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku architektura przygotowują studentów do pracy m.in. w dziedzinie projektowania i planowania przestrzeni budowlanych. Program ten obejmuje szeroki zakres zagadnień, takich jak np. projektowanie budynków, urbanistyka, historia architektury, materiały i technologie budowlane oraz teoria projektowania. Przykładowe przedmioty, które są nauczane na tych studiach, to m.in.: projektowanie architektoniczne, rysunek techniczny, modelowanie 3D, konstrukcje budowlane, akustyka, ochrona środowiska, psychologia koloru i styl architektoniczny.

Uczestnicy zajęć rozwijają m.in. umiejętności techniczne, które pozwalają na poznanie np. zasad budowy i konstrukcji budynków oraz materiałów i technologii budowlanych. Wiedza ta umożliwia projektowanie bezpiecznych i wytrzymałych budynków i przestrzeni. W trakcie studiów studenci uczą się również m.in. skutecznego komunikowania swoich projektów i pomysłów z klientami, zespołami projektowymi, urzędnikami i innymi interesariuszami. Umiejętności te pomagają w przekonaniu innych do przyjęcia projektu.

Rozwijanie kreatywności i wyobraźni jest również ważnym elementem kształcenia na kierunku architektura. Studenci uczeni są, jak wykorzystać swoją kreatywność i wyobraźnię do projektowania innowacyjnych rozwiązań architektonicznych. Absolwenci architektury są przygotowani m.in. do pracy w różnych dziedzinach związanych z projektowaniem i planowaniem przestrzeni lub elementów budowlanych. Osoby te mogą pracować np. w biurach projektowych, w sektorze publicznym lub prywatnym, jako projektanci budowli lub jako nauczyciele architektury.

 

Ile trwają studia na kierunku architektura w Poznaniu?

Studia na kierunku Architektura w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

 

Po jakim profilu na kierunek architektura w Poznaniu

Studia z architektury mogą wymagać wielu przygotowań. Myśląc o nich, trzeba przede wszystkim rozwijać swoje zdolności manualne. Dlatego też dobrym rozwiązaniem może być nauka na w liceach o profilu architektonicznym lub plastycznym. Ta decyzja z pewnością da podstawy rysunku technicznego i wpłynie na pobudzenie kreatywności.

Dobrym wyborem może okazać się nauka w liceum na profilu matematyczno-fizycznym, która zapewni przyszłym studentom bazę niezbędną do dobrego zdania matury. Ponadto fizyka na pewno przyda się na przedmiotach związanych z architekturą i budownictwem. Na tym kierunku z pewnością odnajdą się także absolwenci techników budowlanych.

 

Czy studia na kierunku architektura w Poznaniu są trudne

Architektura to kierunek przeznaczony dla miłośników tej dziedziny. To głównie dlatego, że studia te potrafią być naprawdę wymagające. Program korzysta z takich dziedzin jak matematyka, fizyka, inżynieria, budownictwo, a nawet sztuka. Jednak nie samo siedzenie w książkach zapewni sukces, ale też duża ilość praktyki. Przyszli architekci spędzają więc wiele godzin na zajęciach poświęconych rysunkowi i projektowaniu, a przede wszystkim samodzielnie wykonują wiele prac projektowych.

Na architekturze najlepiej odnajdą się osoby o umyśle ścisłym. Poza wiedzą matematyczną, studia uczą także podstawowych aspektów budownictwa. Architektura wymaga dużego zaangażowania i systemateczności, ale najistotniejsze na tych studiach mogą okazać się wyobraźnia, kreatywność i umiejętności rysunku.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na architekturze w Poznaniu

Studia z architektury w Poznaniu mogą stawiać wiele trudności. Jedna z nich to konieczność kreatywnego wykorzystywania wiedzy z matematyki i fizyki. Właśnie to jest podstawą projektowania architektonicznego. Ogólny poziom tych studiów uważany jest za wymagający, ale poszczególne przedmioty mogą być różnie odbierane w zależności od predyspozycji studenta.

W siatce przedmiotów są jednak takie, które sprawiają trudności wielu studentom. Wśród nich wymienić można np. historię architektury i budowę miast, geometrię wykreślaną, mechanikę czy fizykę budowli.

 

Czy studia na kierunku architektura w Poznaniu to studia z przyszłością

Architektura nie stoi w miejscu. Jest to dziedzina, którą ogranicza jedynie wyobraźnia i prawa fizyki. Dlatego śmiało można stwierdzić, że architektura to studia z przyszłością. Dają one też wiele możliwości. Absolwenci mogą pracować w biurach, zajmujących się projektowaniem nowych biurowców, drapaczy chmur i innych spektakularnych konstrukcji.

To nie wszystko, bo w dużych, dynamicznie rozwijających się miastach, architekci odgrywają bardzo ważną rolę zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i inwestycyjnym. Jako architekt będziesz mógł pracować w nie tylko w biurach architektonicznych, ale także firmach deweloperskich czy instytucjach rządowych.

 

Jak trudno się dostać na studia na architekturę w Poznaniu

Dostanie się na architekturę to wyzwanie. Studia przyciągają dużą liczbę kandydatów, a limit miejsc jest niewielki. Kandydaci na ten kierunek muszą nie tylko dobrze zdać maturę, ale przyłożyć się także do rozwoju swoich umiejętności praktycznych. Osoby, które osiągną bardzo dobry wynik z egzaminu z rysunku, mogą być niemal pewne miejsca na studiach.

Nie można jednak zignorować nauki do matury. Choć w procesie rekrutacji w większości wymagane są przedmioty na poziomie podstawowym, to wyzwaniem może okazać się matematyka. Ten przedmiot, kandydaci na architekturę muszą zdać dobrze zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

 

Czy na studiach na kierunku architektura w Poznaniu jest matematyka

Architektura nie mogłaby istnieć bez matematyki. Królowa nauk jest elementem wielu przedmiotów na studiach architektonicznych. Opierają się na niej przedmioty związane z konstrukcjami budowlanymi czy analizą i planowaniem przestrzennym. Ponadto studenci spotkają się z matematyką, także na osobnych zajęciach poświęconych tej dziedzinie.

Nawet tak bliski architektom, rysunek techniczny ma wiele wspólnego z matematyką, w tym na przykład geometrię. Poziom matematyki na architekturze nie jest tak zaawansowany, jak na innych kierunkach technicznych.

 

Czy warto iść na Architekturę?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Architektura jest kierunkiem przeznaczonym dla osób o konkretnych zainteresowaniach oraz konkretnych umiejętnościach. Nie jest kierunkiem, który można wybrać bez głębszego namysłu, w drodze losowania, czy też z braku innych pomysłów, zwłaszcza że aby zostać studentem należy przejść proces rekrutacji, składający się z egzaminów wstępnych. Ale Architektura, oprócz tego że jest kierunkiem wymagającym, jest kierunkiem niezwykle ciekawym, w którym mieszają się zagadnienia reprezentujące różne obszary; techniczne i artystyczne.

 

Architektura studia podyplomowe w Poznaniu

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu architektury i budownictwa. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź

Jaka praca po architekturze

Studenci kierunku architektura nauczą się projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz poznają zasady dokonywania modeli przestrzennych i rysunków technicznych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystywać zaawansowane narzędzia i programy informatyczne, używane w procesie projektowania. Co więcej, poznają zasady dokonywania pomiarów oraz oceny wybranych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych.
Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, urzędach administracji architektoniczno-budowlanej, firmach budowlanych i deweloperskich oraz w biurach projektowania przestrzennego.
 

Czy trudno jest znaleźć pracę po architekturze w Poznaniu

Stopnień trudności przy poszukiwaniu pracy może wynikać z naszego zaangażowania podczas studiów. Nie ważne jest tylko ich ukończenie, ale także uczestniczenie w wielu projektach studenckich czy praktykach zawodowych. Warto zadbać także stałe powiększanie portfolio, które może zadecydować o przyszłym miejscu pracy.

Architektura to dziedzina z dużą konkurencją na rynku pracy. Aby wybić się ponad resztę warto rozwijać swoją sieć kontaktów podczas targów i wydarzeń branżowych. Konieczne jest też stałe podnoszenie swoich kwalifikacji związanych chociażby z obsługą nowoczesnych narzędzi projektowych.

 

Ile zarabia się po Architekturze?

Co możemy powiedzieć o absolwentach Architektury? Na pewno to, że posiadają wiedzę złożoną z wielu zagadnień oraz liczne umiejętności praktyczne. Kiedy zastanawiamy się nad perspektywami zawodowymi osób, które ukończyły studia na tym kierunku niemal od razu przychodzą nam do głowy biura architektoniczne, czy też biura planowania przestrzennego. To oczywiście trafne skojarzenia, ale absolwenci Architektury odnajdują się także w innych miejscach i innych rolach, między innymi: scenografów, dekoratorów wnętrz, czy designerów. A ile zarabiają absolwenci Architektury?

Średnie zarobki absolwentów Architektury w 2023 roku:

  • architekt – 5350 złotych
  • konserwator zabytków – 4000 złotych
  • projektant wnętrz – 5100 złotych
  • projektant mebli – 3930 złotych
  • architekt planowania przestrzennego – 3900 złotych

 

Jak wygląda rekrutacja na architekturę

Wśród poznańskich uczelni publicznych architektura znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Poznańskiej (13 osób na miejsce).

Architektura - rekrutacja na uczelniach w Poznaniu:

 

Jakie przedmioty liczą się na architekturę w Poznaniu

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się już przy wyborze przedmiotów maturalnych. W przypadku studiów na kierunku architektura w Poznaniu podczas rekrutacji uwzględniane są trzy przedmioty: język polski, język angielski i matematyka.

Aby dostać się na architekturę, poza wiedzą sprawdzaną na egzaminie dojrzałości, ważne jest by posiadać także umiejętności manualne. Każdy z kandydatów musi zdać bowiem, sprawdzian uzdolnień plastycznych organizowany przez uczelnię. Do rekrutacji dopuszczani są tylko ci kandydaci, którzy osiągną odpowiednią liczbę punktów ze sprawdzianu z rysunku.

 

Jakie progi na architekturę w Poznaniu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na architekturę na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Politechnice Poznańskiej 638 punktów, na Uniwersytecie Artystyczny w Poznaniu 21 pkt. Czytaj dalej progi na architekturę w Poznaniu

 

Ile procent z matury na architekturę w Poznaniu

W przypadku studiów na kierunku architektura trudno jednoznacznie określić jakie wyniki dadzą przepustkę na studia. Kluczowy może okazać się egzamin z rysunku, który zapewnia większość punktów kwalifikacyjnych.

Żałóżmy jednak, że kandydat zdobędzie przynajmniej połowę punktów na egzaminie z uzdolnień plastycznych na Politechnice Poznańskiej. W takim przypadku do dostania się na architekturę potrzebuje przynajmniej 78% z egzaminów z podstawowego języka polskiego oraz języka obcego i matematyki zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują kandydatów na podstawie listy rankingowej, utworzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego – liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest ograniczona, dlatego na studia dostają się te osoby, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów.

Limity miejsc na kierunku architektura w Poznaniu:

  • Politechnika Poznańska: 165

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie publikują terminy ogłoszenia wyników rekrutacji an poszczególne studia. Kandydaci otrzymują wszystkie niezbędne informacje w systemach IRK oraz ERK – w prywatnych profilach użytkowników udostępniane są dane dotyczące m.in. decyzji uczelni o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata do osób zakwalifikowanych, liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz zajmowanego przez nich miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Politechnika Poznańska – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Osoby, które dostały się na wybrane kierunki studiów, powinny dostarczyć dokumenty rekrutacyjne w określonym przez uczelnię terminie. Można tego dokonać zazwyczaj osobiście, doręczając komplet bezpośrednio do siedziby szkoły wyższej. Czasem niektóre uczelnie umożliwiają kandydatom przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji – etap ten trwa zaledwie kilka dni, dlatego należy dopełnić formalności w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Politechnika Poznańska – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować Architekturę?

Architektura jest kierunkiem nie tylko wyjątkowym, ale i elitarnym, przez co nie występuje w katalogach dydaktycznych wszystkich uczelni. Kandydaci na studia w Poznaniu mogą wybrać spośród dwóch uczelni, oferujących kształcenie.

Architektura studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu:

  • Politechnika Poznańska
  • Uniwersytet Artystyczny

Ile kosztują studia na kierunku architektura w Poznaniu

Studia stacjonarne na kierunku architektura w uczelniach publicznych są bezpłatne.

Bezpłatną naukę na studiach można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej – studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz studia w prywatnych uczelniach są z kolei płatne.

W Poznaniu architekturę można studiować tylko w ramach studiów stacjonarnych w dwóch uczelniach publicznych. Oznacza to, że nauka na tym kierunku jest w tym mieście bezpłatna.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować architekturę w Poznaniu

Architekturę w Poznaniu można studiować na 2 uczelniach. Tymi uczelniami są: Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Obie te uczelnie oferują ciekawy program studiów oraz wiele zajęć praktycznych, które umożliwiają studentom rozwijanie ich umiejętności.

Gdzie studiować architekturę bezpłatnie w Poznaniu

Architekturę w Poznaniu można studiować bezpłatnie na Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Uczelnie oferują tylko tryb stacjonarny (dzienny), gdzie podstawą rekrutacji są wyniki z egzaminu wstępnego.

Gdzie studiować architekturę niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku architektura w Poznaniu nie są oferowane przez żadną z uczelni. 

Jakie przedmioty są potrzebne na architekturę w Poznaniu

Bezpłatne studia stacjonarne w uczelniach publicznych
Proces rekrutacji na architekturę w Poznaniu na bezpłatne studia stacjonarne na uczelniach publicznych opiera się na konkursie świadectw oraz egzaminie wstępnym. Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymagane na kierunek architektura w Poznaniu to: matematyka, język polski oraz język obcy. 

Jakie przedmioty na architekturę na Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Podstawą kwalifikacji na architekturę na Politechnice Poznańskiej oraz Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu są takie przedmioty jak: matematyka, język polski oraz język obcy. Jednak największe znaczenia ma wynik uzyskany na egzaminie wstępnym. 

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura Poznań studia stacjonarne

Architektura w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Poznaniu?

Wybraliśmy kierunek studiów; będzie nim Architektura. Czy to koniec wyborów postawionych przed kandydatem? Nie. Należy jeszcze wybrać miejsce, w którym będziemy się kształcić. Podróżując palcem po mapie i przenosząc się w obszar Wielkopolski, warto zadać sobie pytanie: Jakie ma kierunek Architektura w Poznaniu opinie?

 

Miłosz, student Architektury mówi:

„Architektura to taki specyficzny kierunek, który powinno się studiować w miejscu ciekawym, inspirującym. Poznań do takich miejsc zdecydowanie należy. Gdy spacerujesz po Starym Rynku wiesz, że Architektura to dobry wybór. Nie wiem jak to wytłumaczyć. To miasto, po prostu, generuje pozytywną energię, która przekłada się na energię do nauki.”

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu


 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia