Architektura - Poznań

Architektura - Poznań

Architektura - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

architektura

Odkryj kierunek architektura w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Architektura studia Poznań | woj. wielkopolskie

Witruwiusz, rzymski architekt i inżynier, powiedział: „Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna.” Można bez ryzyka przyznać, że pomimo upływu czasu i technik, studia architektoniczne polegają na nauce i realizacji tych trzech aspektów.

Jedynym z głównych atutów Architektury jest jej uniwersalność – od zarania dziejów najwybitniejsi architekci starali się wznosić budowle, które nie tylko pełniły wiele pragmatycznych funkcji, ale również cieszyły oko mieszkańców, a niektóre z nich stały się nawet charakterystycznymi symbolami, reprezentującymi dane miejsce.

Popularność Architektury w Poznaniu wzrasta wprost proporcjonalnie do zapotrzebowania współczesnego rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny, gotowych wykonać innowacyjne projekty, których realizacja zapewni mieszkańcom i odwiedzającym dane miasto dużo pozytywnych wrażeń estetycznych.

 

Czego nauczysz się na studiach

Fundamentem kierunku jest pozyskanie wiedzy z zakresu różnych zagadnień, wśród których wymienić można: historię i teorię architektury i urbanistyki, historię sztuk pięknych, budownictwo i technologie budowlane, fizykę budowli, czy projektowanie architektoniczne i urbanistyczne.

Kierunek Architektura w Poznaniu to kształcenie realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Ma on na celu wytworzenie wśród studentów umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami, oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne.

Ponadto, w procesie kształcenia kładzie się nacisk na znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, zasad organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju i całej Unii Europejskiej.

 

Dla kogo te studia

Zastanawiasz się, czy studia architektoniczne w Poznaniu będą dla ciebie dobrym wyborem? W celu rozwiania wątpliwości, spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania.

Czy od zawsze fascynowała cię obserwacja architektonicznych dzieł, charakterystycznych dla poszczególnych miast świata? Nauka matematyki i fizyki przychodziła ci z łatwością, a zgłębianie dalszej wiedzy, opartej na tych dziedzinach, nie jest dla ciebie straszne? Chciałbyś związać przyszłość z bardzo opłacalnym kierunkiem studiów?

Jeśli „tak” jest twoją odpowiedzią na większość powyższych pytań, to studia na kierunku Architektura w Poznaniu mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura w Poznaniu?

Pierwszym krokiem w procesie kwalifikacyjnym na studia jest, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą pochwalić się jak najlepszą oceną z matematyki. Drugim krokiem jest egzamin praktyczny, który służy ocenie predyspozycji kandydata do studiowania tego kierunku. Wymagania na Architekturę w Poznaniu są wysokie, między innymi dlatego, by w toku nauki poradzić sobie z szeregiem przedmiotów o różnym zakresie tematycznym. Wśród nich wyróżnić można:
 • teorię urbanistyki,
 • prawo budowlane,
 • materiałoznawstwo,
 • rewitalizację obszarów śródmiejskich,
 • wzornictwo przemysłowe.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W POZNANIU

Harmonogram rekrutacji +

Studia na kierunku architektura w Poznaniu cieszą się bardzo dużą popularnością podczas rekrutacji. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z jej harmonogramem, by uniknąć rozczarowań w przyszłości. Terminarz rekrutacji obejmuje bowiem wszystkie ważne daty, o których powinni pamiętać przyszli studenci architektury. Przygoda z rekrutacją zaczyna się od rejestracji na studia już nawet w maju. Trzeba pamiętać, że kolejność zgłoszeń nie ma żadnego znaczenia.

W lipcu na ogół zostają ogłoszone wyniki, kto może wziąć udział w egzaminach wstępnych na architekturę. To one mają bardzo duże znaczenie w procedurze rekrutacyjnej. Suma punktów z egzaminów maturalnych i sprawdzianów wstępnych zadecyduje o tym, kto w październiku rozpocznie studia architektoniczne.

Jeżeli nie dostałeś się na studia w pierwszym terminie, to nic straconego. Uczelnie w Poznaniu otwierają bardzo często dodatkowe terminy rekrutacji, które odbywają się zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu. To idealny momenty, by jeszcze raz spróbować swoich sił i znaleźć się na listach osób przyjętych. Pamiętaj, że studia architektoniczne są bardzo popularne, więc nie każdy ma szansę, by się na nich znaleźć w pierwszym terminie.

Dokumenty rekrutacyjne +

Każda z osób, która dostanie się na studia na kierunku stosunki architektura, będzie musiała dostarczyć do dziekanatu zestaw niezbędnych dokumentów. Wymogi każdej z uczelni mogą być inne, więc szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Pamiętaj jednak, że trzon dokumentów jest na ogół bardzo podobny i powinny znaleźć się wśród nich między innymi:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • jeżeli do szkoły średniej uczęszczałeś poza granicami polski – świadectwo lub inny dokument wydane poza polskim systemem oświaty;
 • aktualne fotografie do legitymacji studenckiej;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju umowy.

Pamiętaj, aby dokumenty do dziekanatu zostały dostarczone przez ciebie terminowo. Stanowić to będzie potwierdzenie, że wciąż chcesz być studentem jednej z poznańskich uczelni. Jeżeli ten etap zostanie przez ciebie zaniedbany, zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych na studia.

Opłaty rekrutacyjne +

Opłaty rekrutacyjne obowiązują na każdej uczelni w Polsce. Musisz dokonać ich terminowo, jeżeli chcesz wziąć udział w kwalifikacjach na studia wyższe. Opłaty rekrutacyjne możesz wykonać za pośrednictwem poczty polskiej, przy pomocy płatności elektronicznych lub przelewu bankowego. Kierunki studiów takie jak architektura wiążą się z wyższymi opłatami rekrutacyjnymi, wahają się one od 100 do około 150 zł. Wpisane są w nie bowiem koszty związane z egzaminami wstępnymi.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Jeżeli myślisz poważnie o rozpoczęciu studiów na kierunku architektura, swoje przygotowania do egzaminów maturalnych, powinieneś zacząć odpowiednio wcześnie. Wśród przedmiotów, którym powinieneś poświęcić szczególną uwagę, znajdują się oczywiście matematyka oraz fizyka. Bardzo ważną część rekrutacji na ten kierunek studiów stanowią egzaminy wstępne. Obejmują one sprawdzian zdolności plastycznych oraz umiejętność myślenia przestrzennego. To te dwa aspekty decydują, czy znajdziesz się na liście osób przyjętych na studia na kierunku architektura.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia poziom, na jakim zdawane były przedmioty oraz oczywiście to, czy są one zgodne z wymogami rekrutacyjnymi. Pamiętaj, że w przypadku rekrutacji na studia na kierunku architektura znaczenie mają także wyniki z egzaminów maturalnych. One również są odpowiednio punktowane. Pamiętaj o tym, że każda z uczelni ma swój indywidualny przelicznik punktów kwalifikacyjnych, więc znajdziesz go na stronach internetowych poszczególnych ośrodków kształcenia wyższego.

Olimpiady oraz konkursy +

Przyszli studenci mogą także pomyśleć o wzięciu udziału w wybranej olimpiadzie przedmiotowej. To bardzo ciekawa propozycja dla ambitnych uczniów szkół średnich, którzy uwielbiają znacznie poszerzać swoją wiedzę. Olimpiady stanowią prestiżowy typ konkursów, ponieważ bycie ich laureatem lub finalistą umożliwia znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku architektura nie mają one decydującego znaczenia, ponieważ liczy się przede wszystkim sprawdzian zdolności plastycznych. Warto abyś rozważył jednak olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej;
 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura w Poznaniu

Studia w Poznaniu na kierunku Architektura to zdobywanie szerokiej wiedzy z różnych obszarów nauki, czego największą zaletą jest wszechstronne wykształcenie przyszłych absolwentów. Niestety, takie rozwiązanie ma też swoje wady – studenci stają przed koniecznością przyswajania bardzo obszernego materiału z zakresu przedmiotów ścisłych, które są uważane przez wielu za najtrudniejsze.

Jako że studia architektoniczne znajdują wspólny mianownik dla przedmiotów matematycznych oraz warsztatowych zajęć praktycznych, kształcących w młodych ludziach ich artystyczny talent, naukę na tym kierunku można podzielić na blok zajęć teoretycznych oraz praktycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Teoria z zakresu zaawansowanej matematyki znacznie rozwinie w studentach zdolność do analitycznego myślenia i sprawnego rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych problemów logicznych. Ponadto nauka ta nie pozostanie bez znaczenia dla codziennych zmagań z życiem zawodowym w przyszłym zawodzie architekta.

Zajęcia z rysunku, prowadzone pod czujnym okiem wykwalifikowanych praktyków sztuki, pozwolą studentom na rozwinięcie wyobraźni oraz udoskonalenie posiadanych już zdolności manualnych, aby wykonywane w przyszłości projekty były jak najbardziej czytelne dla podwykonawców i innych architektów.

W trakcie studiów na kierunku Architektura w Poznaniu będziesz miał również niepowtarzalną okazję, aby dowiedzieć się nieco o historii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem obiektów architektonicznych oraz sylwetek najwybitniejszych architektów, działających na przestrzeni wieków.

Aby osiągnąć mistrzostwo w wykonywaniu planów przyszłych budowli, należy doskonale znać materiały, z których zostaną one wykonane. Wiedza ta jest szczególnie istotna nawet wówczas, kiedy nie bierze się czynnego udziału w procesie budowy.

W związku z tym każdy ze studentów Architektury w Poznaniu będzie miał obowiązek uczestniczyć w bloku zajęć z szeroko pojętego materiałoznawstwa, dzięki czemu wykonywane przez niego projekty będą jak najlepiej przemyślane.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

ARCHITEKTURA POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

 

architektura studia Poznań

 

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu charakteryzują się nie tylko ogromną różnorodnością, jeśli chodzi o ich szczegółowy program, ale również czas trwania. Studia można podzielić na jednolite magisterskie oraz takie, które przebiegają dwuetapowo. Architektura należy do tej drugiej, zdecydowanie liczniejszej grupy.

Studia inżynierskie na kierunku Architektura będą wymagały od przyszłych studentów zagospodarowania wolnych siedmiu semestrów, czyli trzech i pół roku, które będą mogli poświęcić na zdobywanie potrzebnego wykształcenia oraz uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie.

Studia drugiego stopnia na kierunku Architektura będą trwały zaledwie półtora roku, a ich ukończenie zostanie zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu magistra, a co za tym idzie, także zwiększeniem możliwości zawodowych.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura w Poznaniu

Zanim zdecydujesz się na podjęcie studiów na kierunku Architektura w Poznaniu, musisz poznać kilka niezbędnych faktów, które umożliwią ci przejście przez całą procedurę rekrutacyjną bez niepotrzebnego stresu i rozczarowań.

Uczelnie w Poznaniu, które oferują możliwość podjęcia studiów na kierunku Architektura, stwarzają jednocześnie możliwość dopasowania swoich upodobań do siatki studiów – bowiem różnią się one w zależności od tego, na jaką poznańską uczelnię ostatecznie się zdecydujesz. W związku z tym w pierwszej kolejności powinieneś zdecydować się na wybór miejsca, któremu powierzysz kilka lat swojej edukacji.

Architekturę można podjąć w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, dzięki czemu ludzie posiadający pewne zobowiązania życiowe będą mogli je z powodzeniem pogodzić z nauką na studiach. Niestety tryb ten ma jedną znaczącą wadę – należy uiszczać systematyczne opłaty semestralne, a cotygodniowe zjazdy wymuszą konieczność przyswajania dużej ilości wiedzy w bardzo krótkim czasie.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura w Poznaniu będą musieli zmierzyć się nie tylko z rozszerzoną maturą z matematyki, fizyki oraz języka obcego, ale również pozytywnie przejść praktyczny sprawdzian umiejętności artystycznych, przeprowadzany tuż przed ostatecznym procesem rekrutacyjnym.

Aspirujący do dołączenia do grona studentów drugiego stopnia będą musieli postarać się o osiągnięcie jak najlepszych ocen na dyplomie, gdyż to właśnie one wezmą udział w konkursie, którego efektem będzie wyłonienie najlepszych.

Warto podejść do całej procedury aplikacyjnej na poważnie, gdyż chętnych do podjęcia studiów architektonicznych w Poznaniu nie brakuje. Należy również pamiętać, że ustalenia władz poszczególnych uczelni mogą się zmieniać, a wraz z nimi procedury rekrutacyjne. Dlatego dobrze, abyś na bieżąco śledził stronę internetową wybranego wydziału.

Dokumenty, dzięki którym z pewnością nie zostaniesz skreślony z listy przyjętych na Architekturę, to: świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopiami, fotografia oraz formularz aplikacyjny, który można pobrać ze strony internetowej wybranej uczelni lub z dziekanatu.

zasady rekrutacji na studia

 

architektura studia Poznań

 

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Poznaniu?

Jaką pracę możemy znaleźć kończąc studia na kierunku Architektura w Poznaniu? Z pewnością taką, która będzie źródłem ogromnej satysfakcji i doskonałych perspektyw finansowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, czuwając nad nadzorem prawidłowych postępowań budowlanych oraz architektonicznych, pilnując przestrzegania prawa i kodeksu zawodowego architektów.

Praca w biurze inwestycyjnym pozwoli ci na wykazanie się swoją przedsiębiorczością i umiejętnością wykonywania skomplikowanych obliczeń na dużych wartościach liczbowych. Nie jest to co prawda stricte związane z kierunkiem kształcenia, ale wiedza wyniesiona ze studiów będzie idealna, aby sprostać wymaganiom tego stanowiska.

Absolwenci będą mogli zatrudnić się firmie projektowej lub firmie konserwatorskiej, wykonując rozmaite projekty na zamówienia firm lub klientów indywidualnych. Firmy doradcze pozwolą pracownikom na wykazanie się kompetencjami interpersonalnymi podczas obsługi klientów.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś założył własną działalność gospodarczą, w której skupisz się na wykonywaniu rozmaitych projektów architektonicznych, doradzaniu zagubionym konsumentom lub dowolnie obranym odgałęzieniu architektury. Wybór będzie należał wyłącznie do ciebie.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Poznaniu?

Wybraliśmy kierunek studiów; będzie nim Architektura. Czy to koniec wyborów postawionych przed kandydatem? Nie. Należy jeszcze wybrać miejsce, w którym będziemy się kształcić. Podróżując palcem po mapie i przenosząc się w obszar Wielkopolski, warto zadać sobie pytanie: Jakie ma kierunek Architektura w Poznaniu opinie?

 

Miłosz, student Architektury mówi:

„Architektura to taki specyficzny kierunek, który powinno się studiować w miejscu ciekawym, inspirującym. Poznań do takich miejsc zdecydowanie należy. Gdy spacerujesz po Starym Rynku wiesz, że Architektura to dobry wybór. Nie wiem jak to wytłumaczyć. To miasto, po prostu, generuje pozytywną energię, która przekłada się na energię do nauki.”

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W POZNANIU

 


 

 

Komentarze (0)