Architektura - Poznań

Architektura - Poznań

Architektura - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

architektura

Odkryj kierunek architektura w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Architektura studia Poznań | woj. wielkopolskie

Witruwiusz, rzymski architekt i inżynier, powiedział: „Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna.” Można bez ryzyka przyznać, że pomimo upływu czasu i technik, studia architektoniczne polegają na nauce i realizacji tych trzech aspektów.

Jedynym z głównych atutów Architektury jest jej uniwersalność – od zarania dziejów najwybitniejsi architekci starali się wznosić budowle, które nie tylko pełniły wiele pragmatycznych funkcji, ale również cieszyły oko mieszkańców, a niektóre z nich stały się nawet charakterystycznymi symbolami, reprezentującymi dane miejsce.

Popularność Architektury w Poznaniu wzrasta wprost proporcjonalnie do zapotrzebowania współczesnego rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny, gotowych wykonać innowacyjne projekty, których realizacja zapewni mieszkańcom i odwiedzającym dane miasto dużo pozytywnych wrażeń estetycznych.

 

Czego nauczysz się na studiach

Fundamentem kierunku jest pozyskanie wiedzy z zakresu różnych zagadnień, wśród których wymienić można: historię i teorię architektury i urbanistyki, historię sztuk pięknych, budownictwo i technologie budowlane, fizykę budowli, czy projektowanie architektoniczne i urbanistyczne.

Kierunek Architektura w Poznaniu to kształcenie realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Ma on na celu wytworzenie wśród studentów umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami, oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne.

Ponadto, w procesie kształcenia kładzie się nacisk na znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, zasad organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju i całej Unii Europejskiej.

 

Dla kogo te studia

Zastanawiasz się, czy studia architektoniczne w Poznaniu będą dla ciebie dobrym wyborem? W celu rozwiania wątpliwości, spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania.

Czy od zawsze fascynowała cię obserwacja architektonicznych dzieł, charakterystycznych dla poszczególnych miast świata? Nauka matematyki i fizyki przychodziła ci z łatwością, a zgłębianie dalszej wiedzy, opartej na tych dziedzinach, nie jest dla ciebie straszne? Chciałbyś związać przyszłość z bardzo opłacalnym kierunkiem studiów?

Jeśli „tak” jest twoją odpowiedzią na większość powyższych pytań, to studia na kierunku Architektura w Poznaniu mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura w Poznaniu?

Pierwszym krokiem w procesie kwalifikacyjnym na studia jest, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą pochwalić się jak najlepszą oceną z matematyki. Drugim krokiem jest egzamin praktyczny, który służy ocenie predyspozycji kandydata do studiowania tego kierunku. Wymagania na Architekturę w Poznaniu są wysokie, między innymi dlatego, by w toku nauki poradzić sobie z szeregiem przedmiotów o różnym zakresie tematycznym. Wśród nich wyróżnić można:
  • teorię urbanistyki,
  • prawo budowlane,
  • materiałoznawstwo,
  • rewitalizację obszarów śródmiejskich,
  • wzornictwo przemysłowe.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura w Poznaniu

Studia w Poznaniu na kierunku Architektura to zdobywanie szerokiej wiedzy z różnych obszarów nauki, czego największą zaletą jest wszechstronne wykształcenie przyszłych absolwentów. Niestety, takie rozwiązanie ma też swoje wady – studenci stają przed koniecznością przyswajania bardzo obszernego materiału z zakresu przedmiotów ścisłych, które są uważane przez wielu za najtrudniejsze.

Jako że studia architektoniczne znajdują wspólny mianownik dla przedmiotów matematycznych oraz warsztatowych zajęć praktycznych, kształcących w młodych ludziach ich artystyczny talent, naukę na tym kierunku można podzielić na blok zajęć teoretycznych oraz praktycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Teoria z zakresu zaawansowanej matematyki znacznie rozwinie w studentach zdolność do analitycznego myślenia i sprawnego rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych problemów logicznych. Ponadto nauka ta nie pozostanie bez znaczenia dla codziennych zmagań z życiem zawodowym w przyszłym zawodzie architekta.

Zajęcia z rysunku, prowadzone pod czujnym okiem wykwalifikowanych praktyków sztuki, pozwolą studentom na rozwinięcie wyobraźni oraz udoskonalenie posiadanych już zdolności manualnych, aby wykonywane w przyszłości projekty były jak najbardziej czytelne dla podwykonawców i innych architektów.

W trakcie studiów na kierunku Architektura w Poznaniu będziesz miał również niepowtarzalną okazję, aby dowiedzieć się nieco o historii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem obiektów architektonicznych oraz sylwetek najwybitniejszych architektów, działających na przestrzeni wieków.

Aby osiągnąć mistrzostwo w wykonywaniu planów przyszłych budowli, należy doskonale znać materiały, z których zostaną one wykonane. Wiedza ta jest szczególnie istotna nawet wówczas, kiedy nie bierze się czynnego udziału w procesie budowy.

W związku z tym każdy ze studentów Architektury w Poznaniu będzie miał obowiązek uczestniczyć w bloku zajęć z szeroko pojętego materiałoznawstwa, dzięki czemu wykonywane przez niego projekty będą jak najlepiej przemyślane.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

ARCHITEKTURA POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

 

architektura studia Poznań

 

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu charakteryzują się nie tylko ogromną różnorodnością, jeśli chodzi o ich szczegółowy program, ale również czas trwania. Studia można podzielić na jednolite magisterskie oraz takie, które przebiegają dwuetapowo. Architektura należy do tej drugiej, zdecydowanie liczniejszej grupy.

Studia inżynierskie na kierunku Architektura będą wymagały od przyszłych studentów zagospodarowania wolnych siedmiu semestrów, czyli trzech i pół roku, które będą mogli poświęcić na zdobywanie potrzebnego wykształcenia oraz uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie.

Studia drugiego stopnia na kierunku Architektura będą trwały zaledwie półtora roku, a ich ukończenie zostanie zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu magistra, a co za tym idzie, także zwiększeniem możliwości zawodowych.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura w Poznaniu

Zanim zdecydujesz się na podjęcie studiów na kierunku Architektura w Poznaniu, musisz poznać kilka niezbędnych faktów, które umożliwią ci przejście przez całą procedurę rekrutacyjną bez niepotrzebnego stresu i rozczarowań.

Uczelnie w Poznaniu, które oferują możliwość podjęcia studiów na kierunku Architektura, stwarzają jednocześnie możliwość dopasowania swoich upodobań do siatki studiów – bowiem różnią się one w zależności od tego, na jaką poznańską uczelnię ostatecznie się zdecydujesz. W związku z tym w pierwszej kolejności powinieneś zdecydować się na wybór miejsca, któremu powierzysz kilka lat swojej edukacji.

Architekturę można podjąć w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, dzięki czemu ludzie posiadający pewne zobowiązania życiowe będą mogli je z powodzeniem pogodzić z nauką na studiach. Niestety tryb ten ma jedną znaczącą wadę – należy uiszczać systematyczne opłaty semestralne, a cotygodniowe zjazdy wymuszą konieczność przyswajania dużej ilości wiedzy w bardzo krótkim czasie.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura w Poznaniu będą musieli zmierzyć się nie tylko z rozszerzoną maturą z matematyki, fizyki oraz języka obcego, ale również pozytywnie przejść praktyczny sprawdzian umiejętności artystycznych, przeprowadzany tuż przed ostatecznym procesem rekrutacyjnym.

Aspirujący do dołączenia do grona studentów drugiego stopnia będą musieli postarać się o osiągnięcie jak najlepszych ocen na dyplomie, gdyż to właśnie one wezmą udział w konkursie, którego efektem będzie wyłonienie najlepszych.

Warto podejść do całej procedury aplikacyjnej na poważnie, gdyż chętnych do podjęcia studiów architektonicznych w Poznaniu nie brakuje. Należy również pamiętać, że ustalenia władz poszczególnych uczelni mogą się zmieniać, a wraz z nimi procedury rekrutacyjne. Dlatego dobrze, abyś na bieżąco śledził stronę internetową wybranego wydziału.

Dokumenty, dzięki którym z pewnością nie zostaniesz skreślony z listy przyjętych na Architekturę, to: świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopiami, fotografia oraz formularz aplikacyjny, który można pobrać ze strony internetowej wybranej uczelni lub z dziekanatu.

zasady rekrutacji na studia

 

architektura studia Poznań

 

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Poznaniu?

Jaką pracę możemy znaleźć kończąc studia na kierunku Architektura w Poznaniu? Z pewnością taką, która będzie źródłem ogromnej satysfakcji i doskonałych perspektyw finansowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, czuwając nad nadzorem prawidłowych postępowań budowlanych oraz architektonicznych, pilnując przestrzegania prawa i kodeksu zawodowego architektów.

Praca w biurze inwestycyjnym pozwoli ci na wykazanie się swoją przedsiębiorczością i umiejętnością wykonywania skomplikowanych obliczeń na dużych wartościach liczbowych. Nie jest to co prawda stricte związane z kierunkiem kształcenia, ale wiedza wyniesiona ze studiów będzie idealna, aby sprostać wymaganiom tego stanowiska.

Absolwenci będą mogli zatrudnić się firmie projektowej lub firmie konserwatorskiej, wykonując rozmaite projekty na zamówienia firm lub klientów indywidualnych. Firmy doradcze pozwolą pracownikom na wykazanie się kompetencjami interpersonalnymi podczas obsługi klientów.

Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś założył własną działalność gospodarczą, w której skupisz się na wykonywaniu rozmaitych projektów architektonicznych, doradzaniu zagubionym konsumentom lub dowolnie obranym odgałęzieniu architektury. Wybór będzie należał wyłącznie do ciebie.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Poznaniu?

Wybraliśmy kierunek studiów; będzie nim Architektura. Czy to koniec wyborów postawionych przed kandydatem? Nie. Należy jeszcze wybrać miejsce, w którym będziemy się kształcić. Podróżując palcem po mapie i przenosząc się w obszar Wielkopolski, warto zadać sobie pytanie: Jakie ma kierunek Architektura w Poznaniu opinie?

 

Miłosz, student Architektury mówi:

„Architektura to taki specyficzny kierunek, który powinno się studiować w miejscu ciekawym, inspirującym. Poznań do takich miejsc zdecydowanie należy. Gdy spacerujesz po Starym Rynku wiesz, że Architektura to dobry wybór. Nie wiem jak to wytłumaczyć. To miasto, po prostu, generuje pozytywną energię, która przekłada się na energię do nauki.”

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W POZNANIU

 


 

 

Komentarze (0)