Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)
Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Studia stacjonarne są najczęściej występującą formą kształcenia. Studia stacjonarne nazywane są także studiami dziennymi, ponieważ zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i rozpoczynają się zazwyczaj w godzinach porannych. W trybie tym łatwo odszukać podobieństwo do nauki w szkole średniej, w której lekcje również prowadzone były w tygodniu i rozpoczynały się o podobnej porze.

Studia stacjonarne to forma, w której proces nauczania rozłożony jest w czasie znacznie łagodniej w porównaniu ze studiami niestacjonarnymi. Co to oznacza? Dzięki nauce od poniedziałku do piątku studenci mają możliwość nawiązania pełniejszej relacji z wykładowcą podczas zajęć. Mają więcej czasu na zadawanie pytań, prowadzenie dłuższych dyskusji na dany temat, czy też ewentualne powtórzenie zagadnienia sprawiającego trudności.

Czy studia stacjonarne są bezpłatne? Tak, studia stacjonarne są bezpłatne, ale wyłącznie w uczelniach publicznych. Za naukę w tym trybie w niepublicznych szkołach wyższych należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne.

Studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne, ale to ta druga forma cieszy się większym powodzeniem i znacznie częściej występuje w ofertach dydaktycznych. Co więcej, zdarza się, że studia wieczorowe nie są wcale realizowane w godzinach wieczornych, a przez cały dzień.

Studia zaoczne to studia weekendowe. Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele i organizowane są w ramach zjazdów, na których studenci spotykają się zwykle co dwa tygodnie.

Należy pamiętać o tym, że studia niestacjonarne są płatne. Zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Ile kosztuje nauka? Cena kształcenia to indywidualna decyzja każdej uczelni.

 

Jak podjąć decyzję?

Studia stacjonarne i niestacjonarne posiadają wspólny mianownik w postaci programu kształcenia. Studenci każdej formy nauczania otrzymują identyczne wykształcenie i są tak samo przygotowani do wykonywania późniejszych obowiązków zawodowych.

Istotne jest to, aby odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące tego, w jaki sposób chcemy się uczyć i która forma będzie dla nas najbardziej wygodna. Na pewno każdy z nas poznał studenta studiów niestacjonarnych, który od poniedziałku do piątku pracuje. To zrozumiałe i oczywiście powszechne, ponieważ za naukę należy zapłacić, a poza tym studiując niestacjonarnie można nabywać już jakiegoś doświadczenia zawodowego. Czy oznacza to, że podjęcie pracy na studiach dziennych jest niemożliwe? Oczywiście, że jest możliwe, ale wymaga większego wysiłku i dobrej organizacji.

Która forma nauki jest lepsza? Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Każda forma jest dobra. Niektórzy wybierają studia stacjonarne, ponieważ przyzwyczaili się do trybu nauki znanego ze szkoły średniej. Inni chcą rozpocząć nowy etap w życiu i przy pomocy studiów niestacjonarnych pragną postawić poważny krok w dorosłość. Wszystko zależy do pomysłu na studia w Poznaniu.

Sprawdź

Studia ekonomiczne w Poznaniu

Studia ekonomiczne

Kierunki studiów w Poznaniu

Finanse i rachunkowość w Poznaniu

WSZYSTKO O KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - POZNAŃ

Komentarze (0)