Finanse i rachunkowość - Poznań

Finanse i rachunkowość - Poznań

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie finanse i rachunkowość jako specjalność / ścieżka kształcenia

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rachunkowość i finanse biznesu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku rachunkowość i finanse biznesu

22.09.2023

Finanse i rachunkowość studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Finanse i rachunkowość w Poznaniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 13 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na finansach i rachunkowości w Poznaniu w 2023 r. zaczynają się od 3400 zł za pierwszy rok studiów.

Finanse i rachunkowość - Poznań
Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku finanse i rachunkowość pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat instrumentów i rynków finansowych. Program studiów opiera się zarówno na zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych. Studenci uczą się rachunkowości i realizacji operacji bankowych, wykorzystując m.in. metodę case studies, poznają tajniki ubezpieczeń, analiz finansowych oraz zależności pomiędzy prawnym, rzeczowym i finansowym aspektem działalności gospodarczych. W planie zajęciowym możemy spodziewać się przedmiotów takich jak np.: matematyka dla ekonomistów, międzynarodowe stosunki gospodarcze czy ekonometria. Jednym z celów kształcenia na finansach i rachunkowości jest zdobycie umiejętności efektywnej współpracy i poszerzania sieci kontaktów biznesowych.

Poza uniwersalnymi umiejętnościami z zakresu finansów i ekonomii studenci uczą się też unijnych regulacji prawnych, co otwiera przed nimi furtkę możliwości związanych z zatrudnieniem w międzynarodowych firmach. Absolwenci tego kierunku  znajdą pracę m.in. w bankach, zakładach ubezpieczeń, czy biurach maklerskich. Po ukończeniu studiów absolwent może zdecydować się również na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej np. z zakresu doradztwa finansowego.

 

Uczelnie

W Poznaniu finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu.
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3400 zł do 7538 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość w Poznaniu >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Poznaniu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na finanse i rachunkowość mogą wybrać przedmioty maturalne z bogatej listy przedmiotów najczęściej branych pod uwagę w rekrutacji na te studia w Poznaniu. Wśród nich znajdują się m.in.: matematyka, informatyka czy biologia. Maturzyści, którzy lepiej odnajdują się w przedmiotach humanistycznych, mogą wybrać np. wiedzę o społeczeństwie, geografię lub historię.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku finanse i rachunkowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – przedmioty maturalne

Na finanse i rachunkowość prowadzoną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w rekrutacji 2023/2024 obowiązują wyniki z następujących przedmiotów maturalnych: biologia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, matematyka. dowiedz się więcej

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek finanse i rachunkowość w roku 2023/2024 powinni przystąpić do trzech przedmiotów: języka obcego nowożytnego, matematyki oraz geografii albo historii, albo informatyki. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na finanse i rachunkowość w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Kierunek finanse i rachunkowość pozwala studentom poznańskich uczelni zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Studia te umożliwiają przyszłym specjalistom analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, a także rozwiązywanie problemów z zakresu m.in. bankowości, ubezpieczeń, finansów publicznych, prawa i administracji czy uwarunkowań działalności gospodarczej.
Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,4 tys. kandydatów (o 356 więcej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych finanse i rachunkowość znałazły się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (ponad 300 zgłoszeń - 3 osób na miejsce).
 

Praca po studiach

Absolwenci finansów i rachunkowości bez problemu sprostają konkurencji na krajowym i europejskim rynku zawodowym. Specjaliści tej dziedziny mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w: działach księgowości przedsiębiorstw, bankach i instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych lub konsultingowych czy doradztwie finansowym. Finansiści mają też kompetencje, które ułatwią im rozpoczęcie i poprowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci finansów i rachunkowości muszą być przygotowani do prowadzenia skomplikowanych obliczeń i analiz. Program tego kierunku przewiduje przedmioty poświęcone zarówno ogólnym, jak i specjalistycznym zagadnieniom z zakresu finansów i rachunkowości. Studenci uczą się m.in. teorii i organizacji zarządzania, podstaw makro- i mikroekonomii czy prawa rachunkowego.

Wymagania na kierunek Finanse i rachunkowość w Poznaniu są niemałe, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi:

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci finansów i rachunkowości potrafią wykorzystywać matematyczne i informatyczne narzędzia do przeprowadzania szczegółowych analiz sytuacji ekonomiczno-gospodarczych podmiotów gospodarczych.

W trakcie zajęć studenci uczą się stosowania specjalistycznych sprzętów technologicznych oraz metod skutecznych w rozwiązywaniu problemów współczesnego rynku gospodarczego w Polsce i w Europie.
 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku finanse i rachunkowość to kierunek łączący wiedzę z zakresu m.in. analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw rachunkowości, podatków i prawa odatkowego. Program studiów na tym kierunku ma na celu wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w dziale finansowym dowolnego przedsiębiorstwa, w instytucji finansowej lub w jednostce administracji publicznej. Podczas studiów na kierunku finanse i rachunkowość studenci uczą się m.in. tego, jak przygotować bilans, rachunek zysków i strat oraz inne dokumenty finansowe.

Uczestnicy zajęć zajmują się np. analizą i interpretacją danych finansowych, zarządzaniem ryzykiem finansowym, a także tworzeniem prognoz finansowych i planów budżetowych. Oprócz tego, studenci zdobywają także wiedzę z zakresu m.in. zarządzania projektami, analizy rynku i marketingu, a także rozwijają cenne umiejętności komunikacyjne, językowe i zarządcze, niezbędne do zarządzania zasobami materialnymi, finansowymi lub ludzkimi.

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość posiadają szerokie umiejętności, które pozwalają na pracę w różnych dziedzinach związanych z finansami. Mogą pracować np. w dziale finansowym przedsiębiorstwa, w bankowości, instytucjach finansowych, a także w dziale księgowości i rachunkowości. Perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku finanse i rachunkowość są bardzo dobre, ze względu na duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są również kompleksowo przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 
Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Logistyki.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UP oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3400 zł do 7538 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek finanse i rachunkowość - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, dlatego kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku finanse i rachunkowość w Poznaniu:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: 120

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarna nauka w uczelni publicznej oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są płatne. Osoby, którym zależy na podjęciu studiów bezpłatnych, mogą rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej.

Finanse i rachunkowość studia w Poznaniu - ceny 2023

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 3400 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – od 6500 zł
 • WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu – od 7538 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w systemie IRK lub ERK w prywatnych profilach kandydatów. Uczelnie samodzielnie decydują o terminie, w którym informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego oraz list rankingowych na poszczególnych kierunkach studiów zostaną udostępnione.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście, bezpośrednio w siedzibie wybranej uczelni, a także za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Preferowana forma dostarczenia kompletnego zestawu dokumentów może różnić się w zależności od decyzji danej szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne doręczać można najczęściej zaraz po opublikowaniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci mają zaledwie kilka dni na dopełnienie formalności na tym etapie rekrutacji. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może zakończyć się skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – od 17.07.2023 do 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Finansach i rachunkowości?

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość to specjaliści wyróżniający się rozległą wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych, rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej. Pozyskane na studiach wykształcenie jest szczegółowe i jasno określone, jednak otwiera przed absolwentami wiele rozmaitych możliwości zawodowych. Osoby, które ukończyły ten kierunek pracują między innymi w bankach, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych, czy też firmach ubezpieczeniowych. A jak prezentują się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Finansów i rachunkowości w 2023 roku:

 • analityk bankowy – 5480 złotych
 • analityk biznesowy – 6850 złotych
 • analityk finansowy – 6000 złotych
 • główny księgowy – 7500 złotych

 

Czy warto iść na Finanse i rachunkowość?

Finanse i rachunkowość to kierunek kształcenia, który od lat zaliczany jest do grona kierunków perspektywicznych. Co to dokładnie oznacza? Oznacza to, że na wiedzę jaką zdobywa się w toku nauki istnieje duże zapotrzebowanie rynku, a ponadto zawody związane z wykształceniem stają się coraz bardziej prestiżowe, coraz częściej poszukiwane i coraz lepiej opłacane.

 

Gdzie warto studiować Finanse i rachunkowość?

Kandydaci na studia w Poznaniu, którzy chcieliby rozwijać się w zakresie finansów i rachunkowości mają do wyboru dwie uczelnie: jedną publiczną i jedną niepubliczną. Co ważne, każda z nich oferuje pozyskanie wysokiej jakości wiedzy oraz licznych, jasno określonych umiejętności praktycznych i coraz częściej poszukiwanych na rynku kompetencji społecznych.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu:

 • Uniwersytet Przyrodniczy

Jak już wspomnieliśmy, kandydaci na Finanse i rachunkowość mogą wybrać uczelnię publiczną i niepubliczną. Osoby zainteresowane tą drugą możliwością muszą pamiętać o tym, że za naukę w uczelni niepublicznej pobierane są opłaty, niezależnie od formy odbywania zajęć.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Poznaniu:

 • Uniwersytet WSB Merito

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Finansów i rachunkowości zdobywają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków, a także umiejętności analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. W toku kształcenia spotykają się między innymi z takimi przedmiotami jak:

 • matematyka finansowa
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • rachunkowość finansowa
 • finanse przedsiębiorstwa
 • analiza finansowa

 

Uczelnie w Poznaniu - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Poznaniu?

Wybraliśmy Finanse i rachunkowość jako kierunek studiów. Co dalej? Należy jeszcze wiedzieć, gdzie chcemy się uczyć. W którym mieście? Rozwiewając wątpliwości zapytajmy: Jakie ma kierunek Finanse i rachunkowość w Poznaniu opinie?

Marta, studentka pierwszego stopnia Finansów i rachunkowości mówi:

„Świat finansów to skomplikowany temat, ale dopiero zajęcia na Finansach i rachunkowości pokazały mi jak bardzo. Co istotne, grono wykładowców, które spotykam na zajęciach zawsze służy pomocą, więc duże problemy stają się małe, a rzeczy skomplikowane stają się banalnie proste. Polecam studiowanie w Poznaniu; między innymi z powodu jak przyjaznych ludzi tutaj spotykam.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Poznań studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Poznań studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Poznań studia niestacjonarne

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu


 

Studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UP

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia