Studia na kierunku Prawo w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Prawo w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?
Prawo - Poznań

Studia na kierunku Prawo w Poznaniu. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Studia stacjonarne występują najczęściej. Możemy mieć pewność, że jeśli planujemy studiować Prawo, to także w takiej formie będziemy mogli się kształcić. A czym dokładnie charakteryzują się te studia?

Studia stacjonarne bywają określane mianem studiów dziennych. Polegają na odbywaniu zajęć w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, zazwyczaj od godzin porannych.

Co warto zaznaczyć, studia stacjonarne są bezpłatną formą kształcenia. Ale wyłącznie w uczelniach publicznych. Za studia stacjonarne w niepublicznych szkołach wyższych należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne.

Studia niestacjonarne dzielą się na studia wieczorowe i studia zaoczne.

Studia wieczorowe polegają na odbywaniu zajęć w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych i wieczornych. Na co należy zwrócić uwagę? Na to, że taki tryb kształcenia występuje stosunkowo rzadko i trzeba dokładnie sprawdzić czy oferowany jest przez uczelnię, w której chcemy studiować. Ponadto, studia wieczorowe bywają wieczorowymi tylko z nazwy, a zajęcia prowadzone są praktycznie przez cały dzień.

Studia zaoczne polegają natomiast na odbywaniu zajęć w weekendy. Studenci uczęszczają na uczelnie w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia organizowane są w ramach tzw. zjazdów, które odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie.

Zastanawiając się nad podjęciem studiów niestacjonarnych należy pamiętać o aspekcie finansowym. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Wszędzie. Każda uczelnia pobiera opłaty za niestacjonarną formę nauki.

 

Jak podjąć decyzję?

Prawo można studiować stacjonarnie i niestacjonarnie. Który tryb kształcenia jest lepszy? Śmiało można powiedzieć, że każda forma nauki jest dobra, ponieważ prowadzi do tych samych efektów, czyli zdobycia wyższego wykształcenia. A to, czy uczęszczamy na zajęcia od poniedziałku do piątku, czy też w weekendy jest sprawą wyłącznie naszej wygody.

Część studentów pragnie połączyć naukę ze zdobywaniem doświadczenia, bardziej bądź mniej aktywną pracą. I prawdą jest, że takie połączenie lepiej wychodzi studiując w trybie zaocznym, bo łatwiej uporządkować sobie zakres obowiązków.

Mówiąc o wyborze formy kształcenia trudno nie wspomnieć o aspekcie finansowym, ale ma on znaczenie tylko wtedy, gdy chcemy uczyć się w uczelni publicznej. W uczelniach niepublicznych każdy tryb kształcenia jest płatny.

WSZYSTKO O KIERUNKU PRAWO - POZNAŃ

Komentarze (0)