Prawo - Poznań
Dodaj do ulubionych

24.04.2023

Prawo studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku prawo w Poznaniu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Poznaniu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Prawo Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu prawo możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji UAM) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku prawo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 6000 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku prawo w Poznaniu >

czytaj dalej wszystko o Prawo - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prawo +

Wydział Prawa i Administracji UAM stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Polonicum w Słubicach UAM stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo w Poznaniu? 

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Przyszli prawnicy muszą wykazać się podstawową wiedzą z zakresu historii czy wiedzy o społeczeństwie – znajomość tych przedmiotów niewątpliwie pomoże przyszłym studentom przyswojenie i zrozumienie trudnych zagadnień prawniczych. Dobrze też, by kandydaci na prawo umiejętnie posługiwali się zarówno językiem ojczystym, jak i obcym.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek prawo

Prawo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmioty maturalne

W rekrutacji na kierunek prawo w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2023/2024 pod uwagę są brane trzy przedmioty maturalne. Kandydaci na ten kierunek studiów w tej uczelni wyższej muszą wykazać znajomością języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Ponadto powinni oni wybrać jeden przedmiot spośród: historia, matematyka albo wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej
 

 

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Poznaniu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować prawo w Poznaniu

Prawo w Poznaniu można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na trzech uczelniach niepublicznych: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Gdzie studiować prawo bezpłatnie w Poznaniu

Prawo w Poznaniu oferowane jest bezpłatnie na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gdzie studiować prawo niestacjonarnie w Poznaniu

Prawo w Poznaniu w formie niestacjonarnej (zaocznej) można studiować na: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku prawo w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne, jednak ceny mogą się różnić w zależności od uczelni. Ceny na kierunku Prawo w Poznaniu wahają się od 4900 zł do 5500 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety żadna uczelnia publiczna ani nie publiczna nie oferuje bezpłatnych studiów niestacjonarnych. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci prawa zdobywają gruntowne przygotowanie m.in. do wykonywania zawodów prawniczych, prowadzenia działań doradczych lub zarządzania działalnością gospodarczą zarówno na terenie Polski, jak i całej Europy. Przyszli prawnicy poznają specyfikę funkcjonowania sądów i instytucji państwowych, uczą się także przebiegu poszczególnych procesów sądowych. Absolwenci prawa poprawnie analizują i interpretują różnorodne treści prawne i poznają skuteczne techniki i metody negocjacji czy przekonywania.
Prawo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 22 tys. kandydatów (o 1525 więcej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych prawo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ponad 1,5 tys. zgłoszeń - 10 osób na miejsce).
 
 

Praca po studiach

Absolwenci prawa mają rozwinięte zdolności miękkie – umiejętnie prezentują się w środowisku specjalistycznym i poprawnie przedstawiają swoje stanowisko. Studenci tego kierunku nabywają kompetencje szczególnie przydatne w zawodach prawniczych, jednak stanowiska takie jak np. adwokat, sędzia czy prokurator to nie jedyne zawody, w których prawnicy się odnajdą. Zdolności zarządcze oraz organizacyjne pozwalają absolwentom prawa rozpocząć karierę związaną m.in. z prowadzeniem działalności gospodarczej, poradnictwem czy administracją publiczną lub prywatną.
 

Program studiów i przedmioty

Studenci prawa w trakcie nauki poznają zależności między prawem a dziedzinami pokrewnymi. Studia te umożliwiają przyszłym prawnikom zrozumienie systemu prawnego w Polsce i w Europie. Program tego kierunku przewiduje przedmioty poświęcone m.in. poszczególnym kodeksom prawnym oraz etapom różnych postępowań sądowych.

Przykładowe przedmioty na kierunku Prawo:

Absolwenci prawa nie tylko doskonale znają specyfikę polskiego i międzynarodowego prawa, ale także umiejętnie argumentują swoje stanowisko oraz przeprowadzają skuteczne negocjacje. Liczne warsztaty, ćwiczenia oraz symulacje przewidywane w programie tego kierunku zapewniają studentom prawa kompleksowe przygotowanie nie tylko do wykonywania zawodów prawniczych, ale również pełnienia funkcji kierowniczych i doradczych lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Ogólne cele kształcenia

Prawo to kierunek, który przygotowuje studentów do pracy np. w systemie wymiaru sprawiedliwości. Program tego kierunku obejmuje zazwyczaj szeroki zakres przedmiotów związanych z prawem, takich jak m.in. prawo cywilne, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo międzynarodowe. Podczas studiów na kierunku prawo studenci zdobywają wiedzę z zakresu m.in. teorii prawa, zasad funkcjonowania systemów prawnych, procesu legislacyjnego, interpretacji prawa oraz rozwiązywania problemów prawnych. Uczą się również praktycznych umiejętności, takich jak np. analiza przypadków prawnych, pisanie opinii prawnych, rozwiązywanie sporów oraz prowadzenie negocjacji.

Studenci prawa mają także możliwość specjalizacji w określonych dziedzinach prawa, takich jak np. prawo cywilne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe, prawo handlowe, prawo pracy czy prawo karne, w zależności od oferty programowej uczelni. Możliwe jest również odbywanie praktyk zawodowych w instytucjach prawnych, takich jak m.in. sądy, kancelarie prawne, organy administracji państwowej czy organizacje międzynarodowe, co daje studentom praktyczne doświadczenie w pracy prawniczej.

Po ukończeniu studiów na kierunku prawo absolwenci mogą podjąć pracę w różnorodnych sektorach, takich jak np. sektor publiczny, kancelarie prawne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe czy instytucje międzynarodowe. Mogą również kontynuować naukę na poziomie doktoranckim i rozwijać swoją karierę naukową w dziedzinie prawa. Osoby te są także przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Gdzie studiować na kierunku prawo w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 160 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 6000 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów.

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów uwzględnia postępowanie kwalifikacyjne, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa kandydatów. Na jej podstawie na studia przyjmowani są kandydaci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki.

Limity miejsc na kierunku prawo w Poznaniu:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 160

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Za studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych lub za studia w większości prywatnych uczelni należy zapłacić.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 6000 zł
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – od 6200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji oraz lista rankingowa publikowane są indywidualnie przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Kandydaci informacje na temat tego, czy dostali się na wybrany kierunek, otrzymują w prywatnym profilu – dzięki temu mogą oni dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można do siedziby wybranej uczelni osobiście lub za pośrednictwem np. poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Preferowana forma dostarczenia dokumentów może różnić się w poszczególnych szkołach wyższych.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny, mogą składać dokumenty zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Uczelnie najczęściej przyjmują kompletne zestawy przez kilka wyznaczonych dni, w trakcie których kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 18.07.2022 do 22.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji UAM) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Poznaniu?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Prawo w Poznaniu opinie?

 

Dorota, studentka trzeciego roku Prawa, mówi:

„Gdy mówisz znajomym, że studiujesz prawo, wszyscy robią wielkie oczy. Mówią, że to strasznie ciężkie studia, że na pewno nie śpię po nocach tylko się uczę, na wykłady chodzę niewyspana, a na życie prywatne w ogóle nie mam czasu. Owszem, prawo to nie są lekkie studia i nie każdy dałby sobie na nich radę. Ale uczę się po to, by pełnić ważne funkcję, pomagać, więc tutaj nie ma miejsca na marudzenie. A poza tym, wiem, że studiując w Poznaniu otrzymam najlepsze wykształcenie, będące mocnym fundamentem kariery zawodowej.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Poznań studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Poznań studia stacjonarne

Prawo Poznań studia niestacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w Poznaniu

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

Studia na Wydziale Prawa i Administracji

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRAWO

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia