Prawo - Poznań

Prawo - Poznań

Prawo - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

prawo 

Odkryj prawo w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Prawo studia Poznań | woj. wielkopolskie

Jednym z kluczowych zasad dotyczących każdego obywatela demokratycznego państwa jest prawo do wolności i sprawiedliwości. W praktyce oznacza to tyle, że wszyscy, którzy należą do społeczności danego kraju, mogą ubiegać się respektowania swoich praw przed niezależnym i sprawiedliwym sądem.

Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie kadra wyspecjalizowanych prokuratorów, adwokatów, sędziów oraz innych pracowników zaplecza sądowego, będących absolwentami studiów na kierunku Prawo. Dlatego też zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników tych instytucji nigdy nie maleje.

Cyceron, wybitny rzymski filozof powiedział: „Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni.” Czy słowa zawarte w sentencji się wykluczają? Jedno jest pewne, bez prawa i jego stosowania każda zbiorowość chyliłaby się ku degradacji, dlatego studia prawnicze należą do najważniejszych, a także najbardziej popularnych.

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Prawo w Poznaniu oznacza wiedzę opartą na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów. Studenci poznają mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych, oraz uczą się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu prawa.

W obszarze zdobywanych umiejętności znajduje się także rozumienie tekstów prawnych, posługiwanie się regułami logicznego rozumowania, interpretowanie przepisów, co daje możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa. 

 

Jaka praca po studiach

Studia prawnicze na kierunku Prawo w Poznaniu to droga przebyta na jednolitych studiach magisterskich, która przygotowuje do  podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji niezbędnych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających wiedzy prawniczej.

Drogą zawodową niebezpośrednio związaną z kierunkiem kształcenia oraz wymagającą posiadania dodatkowych umiejętności i kompetencji będzie ta związana z wykonywaniem tłumaczeń przysięgłych oraz pracą w różnorakich placówkach oświatowych.

 

Dla kogo te studia

Studia prawnicze w Poznaniu z pewnością nie są dla każdego. Konieczność przyswajania niezliczonej ilości stron różnorakich kodeksów wymaga nie lada pamięci, a całokształt wiedzy prawniczej będzie niemożliwy do przyswojenia bez solidnej dawki zamiłowania do historii i nauk społecznych.

Dlatego jeśli jesteś urodzonym humanistą, mówcą, potrafiącym uargumentować każde stanowisko, jesteś gotów na poświęcenie wielu godzin na edukację w ramach przyszłych studiów, od zawsze byłeś ambitny i wymagałeś od siebie więcej niż inni, a ponadto chcesz podjąć przyszłościowe i elitarne studia na jednej z uczelni w Poznaniu, to studia na kierunku Prawo powinny okazać się doskonałym wyborem!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo w Poznaniu? 

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Prawo w Poznaniu? Aby otrzymać upragniony indeks, należy wziąć udział w konkursie świadectw. Z jakich przedmiotów należy mieć bardzo dobre oceny?
Z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii lub matematyki. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na studia prawnicze zawsze są wysokie, także dlatego, aby sprawdzić czy student poradzi sobie z dużą ilością materiału, który będzie musiał zaliczyć w toku nauki.
W bogatej siatce zajęć znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: prawoznawstwo, logika prawnicza, doktryny polityczno- prawne, historia prawa publicznego, prawo międzynarodowe publiczne, prawo cywilne, prawo karne, postępowanie karne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE W POZNANIU

Jak wyglądają studia na kierunku Prawo w Poznaniu

Studia w Poznaniu na kierunku Prawo należą do nielicznego, zaszczytnego grona elitarnych kierunków, których ukończenie zagwarantuje każdemu z absolwentów świetlaną przyszłość, wysokie zarobki oraz społeczny prestiż i poważanie.

Lecz zanim dostąpisz tych zaszczytów, będziesz musiał zmierzyć się z niełatwą siatką przedmiotów, których zaliczenie zapewni ci uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych. Jak pewnie ci wiadomo, nie byłoby Prawa jako osobnej dziedziny wiedzy bez licznych kodeksów oraz historycznych zapisków, które jako student będziesz musiał od podszewki przyswoić.

 

Program studiów i przedmioty

Każdy z doskonałych prawników powinien cechować się wysokimi kompetencjami interpersonalnymi oraz opanowaniem niełatwej sztuki argumentacji swojego stanowiska. Dlatego podczas warsztatowych zajęć praktycznych, opartych w głównej mierze na pracy grupowej oraz publicznych przemówieniach przed całą grupą, pozbędziesz się ewentualnej nieśmiałości, a przede wszystkim poszerzysz posiadaną już charyzmę.

Gruntowna wiedza historyczna zdobyta dzięki systematycznemu uczęszczaniu na teoretyczne wykłady, pozwoli ci odnaleźć się w kanonie zgłębianej nauki oraz zrozumieć zależności występujące pomiędzy Prawem a innymi, pokrewnymi naukami i dziedzinami wiedzy.

Pod okiem najlepszych praktyków Prawa nauczysz się rozumienia, analizowania i interpretowania wybranych dokumentów prawnych, wyciągania z nich wniosków oraz opracowywania wszelkiego rodzaju aktów oskarżenia, czy linii obrony, w zależności od przyjętej roli.

Bardziej specyficzna nauka będzie w głównej mierze zależała od wybranej w trakcie studiów specjalności. Przyszli absolwenci, którzy chcieliby zostać prokuratorami, nauczą się od podszewki zbierania dowodów przeciwko oskarżonym oraz proponowania adekwatnych od występków kar.

Adwokaci będą musieli posiadać niezrównane kompetencje interpersonalne, pozwalające przekonać sędziego oraz inne osoby mające znaczny wpływ na przebieg procesu na zastosowanie jak najlepszej linii obrony dla swojego klienta.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

PRAWO POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

 

prawo studia Poznań

 

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu można podzielić na takie, które przebiegają dwuetapowo oraz jednolite magisterskie. Prawo w Poznaniu należy do tej drugiej, znacznie węższej grupy. W praktyce oznacza to, że każdy ze studentów, przystępujących do studiów na kierunku Prawo w Poznaniu, będzie musiał zmierzyć się z ciągłym trybem nauki, trwającej dziesięć semestrów, a więc pięć lat, która ukończy się wraz z uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów oraz uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie.

Następnie przyszli prawnicy będą musieli stanąć przed koniecznością wykonania odpowiedniej aplikacji prawniczej, która w znacznym stopniu wydłuży cały proces edukacji. Jednak sam przyznasz, że nie chciałbyś być reprezentowany na sali sądowej przez prawnika, który nie posiada dostatecznej wiedzy o swojej pracy.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu, które zdecydowały się na wprowadzenie studiów na kierunku Prawo do kanonu oferowanych ścieżek kształcenia, ustalają własne procedury rekrutacyjne obowiązujące właśnie ten kierunek.

Nie bez znaczenia pozostają odgórne rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, dlatego dokładne zgłębienie regulaminu procesu rekrutacji jest niezwykle ważne dla każdego przyszłego studenta, aby mógł uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek wynikających z niewiedzy i niedoinformowania.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Przedmiotami, które odgrywają główną rolę w procesie rekrutacji na studia prawnicze w Poznaniu, są: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, dlatego warto przystąpić do egzaminu maturalnego właśnie z tych dziedzin, uprzednio poświęcając odpowiednią ilość uwagi na przyswojenie materiału.

Zwolnienie z obowiązku wyczerpującej nauki będą mieli laureaci oraz finaliści przedmiotowych konkursów o zasięgu ogólnopolskim. Otrzymają oni odgórnie stuprocentowy wynik z matury z danego przedmiotu bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

Kiedy otrzymasz już wyczekiwane wyniki i uznasz, że są adekwatne do progów punktowych, ogłaszanych dla wybranej przez ciebie uczelni, będziesz mógł przejść do elektronicznej rejestracji kandydatów, czyli pierwszego etapu, który da ci szansę na wkroczenie w szeregi studentów tego elitarnego kierunku.

Aby nie zostać skreślonym z listy przyjętych na Prawo w Poznaniu, będziesz musiał skompletować potrzebne dokumenty i dostarczyć je komisji rekrutacyjnej. Najczęściej są to: oryginał świadectwa maturalnego oraz jego kserokopia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz wypełniony formularz aplikacyjny, który znajdziesz na stronie internetowej lub w dziekanacie.

Warto, abyś pamiętał, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianie na przestrzeni czasu i różnić się w zależności od poznańskiej uczelni. Dlatego zawsze staraj się być na bieżąco, śledząc stronę internetową wybranego wydziału, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności i rozczarowań.

zasady rekrutacji na studia

 

prawo studia Poznań

 

Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Poznaniu?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Prawo w Poznaniu? Wymagającą doskonałej znajomości wszystkich kodeksów prawnych, odpowiedzialną, dobrze płatną oraz przede wszystkim – zapewniającą ład i porządek w społeczeństwie.

Najbardziej charyzmatyczni absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w adwokaturze, broniąc swoich klientów przed śmiertelną gilotyną niesprawiedliwości lub jako prokuratorzy – działając ogólnie mówiąc w odwrotną stronę, jednak wciąż zmierzającą do zagwarantowania wszystkim harmonii.

Ponadto każdy z abiturientów studiów na kierunku Prawo w Poznaniu odnajdzie swoje zawodowe miejsce w:

  • sądownictwie,
  • prokuraturach,
  • notariatach,
  • policji,
  • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Poznaniu?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Prawo w Poznaniu opinie?

 

Dorota, studentka trzeciego roku Prawa, mówi:

„Gdy mówisz znajomym, że studiujesz prawo, wszyscy robią wielkie oczy. Mówią, że to strasznie ciężkie studia, że na pewno nie śpię po nocach tylko się uczę, na wykłady chodzę niewyspana, a na życie prywatne w ogóle nie mam czasu. Owszem, prawo to nie są lekkie studia i nie każdy dałby sobie na nich radę. Ale uczę się po to, by pełnić ważne funkcję, pomagać, więc tutaj nie ma miejsca na marudzenie. A poza tym, wiem, że studiując w Poznaniu otrzymam najlepsze wykształcenie, będące mocnym fundamentem kariery zawodowej.”

KIERUNKI PRAWNICZE W POZNANIU

 

Studia na Wydziale Prawa i Administracji

 

Komentarze (0)