Dlaczego warto iść na psychologię w Katowicach?
Psychologia - Katowice i woj. śląskie

Dlaczego warto iść na psychologię w Katowicach

Nazwanie psychologii kierunkiem interdyscyplinarnym z pewnością nie będzie nadużyciem. Jest to bowiem nauka korzystająca z dokonań takich dziedzin, jak filozofia, pedagogika, socjologia, biologia, antropologia, statystyka czy logika. Możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności nie jest jedyną zaletą związaną z realizowaniem tego kierunku. 

Osoby wybierające psychologię już podczas pierwszych semestrów nauki poznają ważne teorie tłumaczące podstawy ludzkich reakcji emocjonalnych, behawioryzmu oraz specyfiki funkcjonowania w grupach w zależności od posiadanych cech temperamentalnych czy charakterologicznych. 

Zdobywana na studiach wiedza przyda się zarówno w życiu zawodowym jako podstawa pod kształtowanie umiejętności praktycznych, a także przy okazji kontaktów międzyludzkich celem lepszego ich zrozumienia. Psychologia jest dziedziną wszechstronną i bardzo popularną. 

 

Jakie są zalety studiowania psychologii w Katowicach?

Studia na kierunku psychologia są interdyscyplinarne, ciekawe i rozwijające. Studenci często podkreślają istotną rolę zdobytych na studiach kompetencji w kształtowaniu ich relacji z innymi ludźmi w życiu prywatnym oraz samoświadomości na temat własnych emocji i zachowań. Absolwenci zauważają różnorodne możliwości ukształtowania swojej ścieżki kariery. 

 

Zalety studiowania psychologii to między innymi:

  • Możliwość zdobycia wiedzy o ludziach i samym sobie,
  • Szerokie perspektywy zawodowe w różnych obszarach,
  • Polepszenie jakości życia społecznego. 

 

Na psychologii odnajdą się ludzie o wszechstronnych zainteresowaniach, dotyczących różnych obszarów nauki. Studia psychologiczne mogą stanowić główną podstawę pod przyszłą pracę lub stanowić możliwość doskonalenia cennych kompetencji dla wyspecjalizowanych absolwentów pokrewnych kierunków. 

 

Czego nauczysz się na studiach na kierunku psychologia? 

Chociaż podstawa programowa studiów na kierunku psychologia może się nieco różnić w zależności od wybranej uczelni, to najważniejsze z punktu widzenia studentów i absolwentów kwestie pozostaną niezmienne. Osoby wybierające ten rozwijający kierunek kształcenia poznają podstawy neurobiologii, dzięki czemu potrafią rozpoznawać biologiczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych. 

Jako student psychologii nauczysz się przeprowadzania interwencji dla osób będących w poważnych kryzysach, mogących zaszkodzić ich zdrowiu i życiu, będziesz wiedział w jaki sposób reagować na opór ze strony klientów, a przede wszystkim poszerzysz posiadane już kompetencje interpersonalne, dzięki czemu jakość świadczonej przez ciebie pomocy będzie na wysokim poziomie. 

Studenci psychologii uczą się również o poradnictwie zawodowym oraz motywowaniu pracowników, aby efekty ich pracy przynosiły zadowolenie im samym i pracodawcom. Jak sam widzisz, lista umiejętności, które wyniesiesz z psychologii jest bardzo długa. Być może warto, abyś dał sobie szansę na wszechstronny rozwój?

 

Jakie są perspektywy zawodowe po psychologii? 

Nie od dziś wiadomo, że psychologowie są cennymi pracownikami dla bardzo wielu różnorodnych obszarów zawodowych począwszy od specjalistycznych klinik, przez oddziały przedszkolne, na aresztach śledczych skończywszy. Specyfika twojej przyszłej pracy będzie w głównej mierze zależała od specjalności, na jaką zdecydujesz się podczas studiów. 

Specjalność kliniczna została stworzona w odpowiedzi na zainteresowanie studentów udzielaniem specjalistycznej pomocy psychologicznej osobom ze zdiagnozowanymi chorobami natury psychicznej, wypełniania obowiązków diagnostycznych oraz opiniowania na temat niepełnosprawności intelektualnych. Psychologowie kliniczni pracują w szpitalach, prywatnych gabinetach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Osoby zainteresowane doradztwem zawodowym mogą pracować w działach HR przedsiębiorstw i korporacji, wiązać przyszłość z placówkami konsultingowymi lub zdecydować się na samodzielną działalność w roli coacha. Jeśli natomiast zainteresuje cię praca z dziećmi, staniesz się psychologiem szkolnym lub przedszkolnym albo zatrudnisz się w oddziałach terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych.

WSZYSTKO O KIERUNKU PSYCHOLOGIA - KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE

Komentarze (0)