Dlaczego warto iść na studia na kierunku położnictwo w Warszawie?

Komentarze (0)

Dlaczego warto iść na studia na kierunku położnictwo w Warszawie?

Komentarze (0)
Dlaczego warto iść na studia na kierunku położnictwo w Warszawie?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku położnictwo w Warszawie?

Każda przyszła mama chciałaby mieć pewność, że w tym pięknym, ale też trudnym okresie, może liczyć na pomoc i wsparcie najlepszych oraz wykwalifikowanego personelu medycznego. Osobą, która daje merytoryczne wskazówki oraz towarzyszy w tych niezwykłych chwilach jest położna. Wykonuje ona jeden z najstarszych zawodów medycznych, który dziś – wraz z rozwojem współczesnej medycyny – nie ma już intuicyjnego charakteru. Położne otrzymują bowiem wszechstronne wykształcenie medyczne.

Osoby, które czują, jak pięknym i ważnym wydarzeniem jest cud narodzin, będą mogły kształcić się w Warszawie na jednej z najlepszych uczelni medycznych o wysokich standardach akademickich. Położnictwo w Warszawie warto wybrać ze względu na możliwość otrzymania unikalnych umiejętności oraz perspektywę satysfakcjonującej pracy w przyszłości. Co warto wiedzieć o tym kierunku? Zapraszamy do lektury.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Położnictwo to kierunek zaliczany do grupy studiów medycznych w Warszawie. Jest realizowany w formie dwustopniowej. Jego studenci kształcą się najpierw na studiach I stopnia, które najczęściej trwają trzy lata. Będzie to czas zdobywania podstawowych kwalifikacji zawodowych oraz przygotowań do obrony pierwszej pracy dyplomowej. Po zakończeniu nauki I stopnia studenci mogą zadecydować, czy dalej chcą się kształcić. Czekają na nich studia II stopnia, które są czasem poszerzania umiejętności oraz systematyzowania wiedzy. Ich studenci po pomyślnej obronie pracy dyplomowej otrzymują tytuł zawodowy magistra położnictwa.

Na początku warto przyjrzeć się jednak, jaką wiedzą dysponować będą absolwenci tego kierunku medycznego. Może dotyczyć ona przykładowo:

 • technik stosowanych w pracy położnej;
 • posługiwania się właściwym nazewnictwem z zakresu opieki położniczej;
 • wykonywania badań przesiewowych noworodka;
 • stosowania zabiegów przeciwzapalnych;
 • pobierania materiałów do badań laboratoryjnych itd.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Wiedza w zawodzie położnej odgrywa szczególne znaczenie. Musi ona jednak iść w parze z doskonale rozwiniętymi umiejętnościami o charakterze interdyscyplinarnym. Przyszłe położne dbają więc nie tylko o rozwój kompetencji medycznych. Czego nauczą się podczas kształcenia wyższego? Przykładowo będzie to:

 • rozpoznawanie stanów naglących w przebiegu porodu;
 • sprawowanie opieki położniczej nad kobietą rodzącą;
 • planowanie diet terapeutycznych;
 • rozpoznawanie problemów psychologicznych macierzyństwa;
 • wykorzystywanie technik redukowania lęku;
 • czy rozpoznawania i eliminowania czynników ryzyka w przebiegu porodu.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Absolwenci kierunków studiów w Warszawie takich jak położnictwo nie powinni obawiać się o perspektywy związane z zatrudnieniem w przyszłości. Dziś bowiem obserwujemy wciąż duże zapotrzebowanie na pracowników sektorze medycznym. Warto pamiętać jednak, że samo zatrudnienie to nie wszystko. Zawód położnej wymaga bowiem niemałego zaangażowania, umiejętności działania pod presją czasu czy pracy w trudnych warunkach. Może on przynosić jednak satysfakcję oraz radość z wykonywanych obowiązków – jednak tylko wtedy, gdy wykonywany jest z poczuciem wewnętrznego powołania. Absolwentki i absolwenci położnictwa mogą pracować:

 • na oddziałach położniczych, ginekologicznych, neonatologicznych, patologii ciąży;
 • przychodniach specjalistycznych;
 • szkołach rodzenia;
 • ośrodkach laboratoryjnych itd.

Dobra praca powinna być atrakcyjna finansowo. Warto zwrócić uwagę także na inne czynniki – możliwość rozwoju czy indywidualne podejście do pracownika obowiązujące w danej placówce zatrudnienia.

Sprawdź

Studia w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU POŁOŻNICTWO - WARSZAWA

Komentarze (0)