Położnictwo - Warszawa

Położnictwo - Warszawa

Położnictwo - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

położnictwo

Odkryj położnictwo w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Położnictwo studia Warszawa | woj. mazowieckie

Statystyki pokazują, że na przestrzeni kilku ostatnich lat, wskaźnik urodzeń w Polsce dosyć znacząco się podniósł. Z pewnością jest to spowodowane wszelkimi gratyfikacjami finansowymi ze strony rządu dla wielodzietnych rodzin oraz polepszającą się ogólną sytuacją gospodarczą naszego kraju.

W związku z powyższym nieustannie rośnie liczba oddziałów ginekologicznych i położniczych, a wraz z nimi zapotrzebowanie na grono położnych, zdolnych do prawidłowego przeprowadzenia nawet najbardziej złożonych akcji porodowych oraz podjęcia opieki nad noworodkiem w pierwszych chwilach życia.

Wielu przyszłych studentów zainteresowanych naukami medycznymi, postanawia podjąć studia na kierunku Położnictwo. Jest to jeden z najpopularniejszych medycznych studiów w Warszawie, w związku z czym klika tamtejszych uczelni zdecydowało się na poszerzenie repertuaru oferowanych programów studiów o Położnictwo.

 

Czego nauczysz się na studiach

Pielęgniarstwo to nie tylko nauka kierunkowej wiedzy o życiu płodowym, funkcjonowaniu kobiet w okresie ciąży, prawidłowej opiece nad nowonarodzonym dzieckiem oraz rozwoju noworodka w pierwszych miesiącach życia. To również zgłębienie szeregu innych nauk medycznych, dzięki którym przyszli absolwenci będą mogli pochwalić się interdyscyplinarną, medyczną wiedzą, która pozwoli im na pełnienie przyszłej roli zawodowej w najbardziej odpowiedzialny i fachowy z możliwych sposobów.

 

Dla kogo te studia

Jesteś zorientowany na zgłębianie nauk medycznych, a przyszła praca zawodowa musi być z nimi koniecznie związana? Fascynuje się rozwój noworodków oraz funkcjonowanie kobiet w okresie ciąży? Przedmioty przyrodnicze są twoim konikiem i jesteś pewien, że uzyskasz z nich wysoki wynik maturalny? Lubisz kontakt z drugim człowiekiem, a niesienie pomocy to jedna z twoich ulubionych czynności?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno z tych pytań, to studia na kierunku Położnictwo z pewnością okażą się najlepszym z możliwych wyborów!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK POŁOŻNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Położnictwo w Warszawie

     Żeby dostać się na studia medyczne na kierunku Położnictwo w Warszawie, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, fizyka, chemia. Warto mieć na względzie fakt, że procedury rekrutacyjne najpewniej będą się nieco różnić w zależności od wyboru miejsca ich podjęcia, a także być predysponowane przez bieżące ustalenia władz Szkolnictwa Wyższego.

     Należy również pamiętać, aby do nauki do matury podejść bardzo na poważnie, gdyż Położnictwo jest jednym z chętniej wybieranych kierunków medycznych w Warszawie – konkurencja będzie na tyle duża, że grono studentów zasilą tylko najlepsi!

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Harmonogram rekrutacji +

     Rekrutacja na studia w Warszawie zaczyna się na ogół jeszcze przed przystąpieniem absolwentów szkół średnich do egzaminów maturalnych. Od kandydatów na studia oczekuje się, że odpowiednio wcześnie określą swoje plany odnośnie do kształcenia wyższego. Kolejność zgłoszeń na ogół jednak nie ma znaczenia, ponieważ liczą się wyniki, jakie kandydaci otrzymają w procedurze rekrutacyjnej.

     Pierwszy etap rekrutacji kończy się na ogół tuż po otrzymaniu wyników maturalnych, czyli w lipcu. Wtedy przyszli studenci składają dokumenty na studia i mogą w spokoju oczekiwać na październik. Studia na kierunku położnictwo w Warszawie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich, więc kandydatów jest wielu, a liczba miejsc ograniczona.

     Jeżeli nie dostałeś się na studia w pierwszym terminie, to nic straconego. Uczelnie w Warszawie otwierają także dodatkowy termin na przełomie sierpnia i września, który umożliwia dostanie się na studia dodatkowej puli osób.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Składanie dokumentów to bardzo ważny czas podczas procedury rekrutacyjnej. Pamiętaj, że to, że dostałeś się na wymarzone studia, to dopiero wstęp do twojej przygody. By przypieczętować, powinieneś złożyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Ich niedostarczenie w terminie równa się z twoją decyzją o rezygnacji ze studiów. Jeżeli zostaniesz skreślony z listy studentów na tym etapie, będziesz musiał ubiegać się o ponowne przyjęcie podczas dodatkowego etapu rekrutacji. Wśród dokumentów, które powinieneś dostarczyć do dziekanatu, muszą się znaleźć:

     • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
     • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
     • aktualna fotografia;
     • różnego rodzaju umowy;
     • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

     Pamiętaj, że wszystkie uczelnie w Warszawie dowolnie ustalają zestaw tych wstępnych dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych ośrodków akademickich.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji na studia, muszą odpowiednio wcześnie uiścić niezbędne opłaty rekrutacyjne. To warunek niezbędny, ponieważ to dzięki nim wszystkie kandydatury zostaną rozważone. Uczelnie w Warszawie przygotowały swoje indywidualne propozycje opłat rekrutacyjnych. W przypadku studiów na kierunku położnictwo wahają się one mniej więcej od 85 do 100 zł. Uiszczenie odpowiednio wcześnie takiej opłaty jest równoznaczne z tym, że chcesz wziąć udział w rekrutacji. Nie zapomnij o tym kroku.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Studia na kierunku położnictwo należą do bardzo prestiżowego grona. Warto uświadomić sobie, że dostają się na nie na ogół najlepsi absolwenci szkół średnich, którzy swoje przygotowania do matury rozpoczynają odpowiednio wcześnie. Aby być jedną z tych osób, która rozpocznie studia położnicze w Warszawie, musisz szczególną dbałość przyłożyć do nauki przedmiotów takich jak: matematyka, biologia oraz chemia. Nie czekaj i swoją naukę zacznij już dziś.

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Wyniki maturalne, które zostaną poznane przez kandydatów, to dopiero początek na drodze rekrutacyjnej. Otóż każda z uczelni ustala swój indywidualny przelicznik punktów maturalnych. Uwzględnia on przedmioty, które zdawane były przez kandydatów oraz poziom. Maturzyści mają do wyboru dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Poziom rozszerzony zawsze punktowany jest dużo wyżej.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Kandydaci na studia mają także ciekawą możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To oczywiście propozycja wyłącznie dla ambitnych, jest jednak o co walczyć. Laureaci oraz finaliści tych prestiżowych konkursów znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. Na liście olimpiad znajdują się również mniej typowe konkursy, które sprawdzają wiedzę z już bardzo wąskich dziedzin. W przypadku studiów położniczych możesz rozważyć olimpiady takie jak:

     • Olimpiada Matematyczna;
     • Olimpiada Biologiczna;
     • czy Olimpiada Chemiczna.

     Jak wyglądają studia na kierunku Położnictwo w Warszawie

     Ciągle zadajesz sobie pytanie, jak właściwie wyglądają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawie, ale nie umiesz na nie odpowiedzieć? Zrobię to za ciebie! Rozważania zacznijmy od uświadomienia sobie, że program studiów może być różny w zależności od wybranej uczelni w Warszawie. Dlatego ważne jest, aby często śledzić ustalenia władz poszczególnych uczelni i stamtąd zasięgać niezbędnych informacji.

     Jako że Pielęgniarstwo należy do kanonu nauk medycznych, podstawą do zgłębiania specjalistycznej wiedzy kierunkowej będą przedmioty przyrodnicze, których podstawy wyniosłeś z poprzednich etapów edukacji. Na początku przygody z opisywanym kierunkiem pogłębisz posiadaną już wiedzę i umiejętności.

      

     Program studiów

     Pielęgniarstwo to sprawne poruszanie się między różnymi odłamami medycyny. Aby być skutecznym pracownikiem, zdolnym do niesienia oczekiwanej przez pacjentki pomocy, będziesz musiał przygotować się na zgłębienie wiedzy z niemal wszystkich dziedzin tej skomplikowanej nauki.

     Poznasz podstawy ludzkiej fizjologii i anatomii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie organizmu noworodków i małych dzieci. Wiedza o prawidłowych procesach rozwojowych noworodka pozwoli ci na wstępne zdiagnozowanie ewentualnych dolegliwości oraz skierowanie do lekarza o danej specjalizacji.

     Dowiesz się nieco o zabiegach pielęgnacyjnych, które należy wykonywać przy noworodku oraz samym sposobie ich przeprowadzania, aby zapobiec uszkodzeniu nieukształtowanych części jego ciała.

     Podstawy psychologii pozwolą ci na podejmowanie skutecznej współpracy z rodzicami dzieci, nawet najbardziej wymagającymi i kapryśnymi.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     POŁOŻNICTWO WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

     POŁOŻNICTWO WARSZAWA STUDIA ZAOCZNE

      

     położnictwo studia warszawa

      

     Ile trwają studia na kierunku Położnictwo w Warszawie

     Czas trwania poszczególnych kierunków studiów ustalany jest zazwyczaj odgórnie przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. W przypadku Położnictwa na dowolnie wybranej uczelni w Warszawie, czas ten będzie wynosił trzy lata i zostanie zwieńczony uzyskaniem przez absolwenta tytułu licencjata.

     Studia magisterskie na kierunku Położnictwo będą trwały dwa lata i udoskonalą posiadane przez ciebie kompetencje oraz wzbogacą o nowe. Warto pokusić się o wykonanie dodatkowych kursów dokształcających po studiach.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     POŁOŻNICTWO WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

     POŁOŻNICTWO WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Położnictwo w Warszawie

     Kierunki studiów w Warszawie, w zależności od osobistych oczekiwań i preferencji, można zazwyczaj podjąć na przynajmniej kilku tamtejszych uczelniach. Podobnie jest z Położnictwem. Dlatego jedną z najistotniejszych kwestii, nad którą należy się zastanowić tuż przed rekrutacją na ten kierunek, jest wybór uczelni, która zdecydowała się na poszerzenie oferowanego repertuaru kierunków o Położnictwo.

     Kiedy jesteś już pewien co do miejsca w Warszawie, w którym chciałbyś podjąć naukę, pozostaje ci już tylko zapoznanie się z procedurami rekrutacyjnymi ustalonymi zarówno przez władze uczelni, jak i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.

     Studia medyczne w Warszawie, do których należy między innymi Położnictwo, wymagają od przyszłego kandydata na studia pierwszego stopnia dobrego przygotowania z zakresu nauk przyrodniczych takich, jak biologia, chemia oraz fizyka, czego dowodem powinien być wysoki wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości.

      

     Proces rekrutacji

     Biletem wstępu na uczelnie w Warszawie, które oferują kierunki medyczne, może okazać się osiągnięcie wysokiego wyniku z ogólnopolskich olimpiad z przedmiotów przyrodniczych.

     Kandydaci na studia drugiego stopnia zmierzą się z koniecznością wzięcia udziału w konkursie dyplomów ukończenia studiów licencjackich na innym kierunku medycznym lub pokrewnym. Warto postarać się o jak najlepsze oceny, gdyż chętnych z pewnością nie będzie brakować.

     Kiedy już upewnisz się, że osiągnięte wyniki na egzaminie maturalnym lub oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia dadzą ci realne szanse na ujrzenie swojego nazwiska na liście szczęśliwców, którzy już w październiku rozpoczną studia na kierunku Położnictwo w Warszawie, przystąpisz do elektronicznej rejestracji kandydatów.

     Po otrzymaniu pozytywnej decyzji w kwestii dostania się na Położnictwo na wybranej warszawskiej uczelni, pozostanie ci już tylko skompletowanie pliku potrzebnych dokumentów i dostarczenie ich do dziekanatu danej uczelni. Przyda ci się kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz formularz z twoimi danymi osobowymi.

     zasady rekrutacji na studia

      

     położnictwo warszawa studia

      

     Jaka praca po studiach na kierunku Położnictwo w Warszawie

     Coraz poważniej myślisz o podjęciu studiów na kierunku Położnictwo w Warszawie i chciałbyś dowiedzieć się, jakie możliwości zawodowe będą na ciebie czekać po ich ukończeniu? Wobec tego dokładnie zapoznaj się z zamieszczoną poniżej treścią.

     Pierwszym skojarzeniem ze słowem „położna” lub „położnik” będzie „szpital”. I tam właśnie najwięcej absolwentów kieruje swoje kroki tuż po ukończeniu studiów. Praca w szpitalu na oddziale położniczym jest jednym z najbardziej oczywistych wyborów, ale jednocześnie dających ogromne pole manewru w zakresie samorozwoju – poprzez kontakt z różnymi pacjentkami będziesz nabierać wprawy w kontaktach międzyludzkich, dzięki czemu świadczona przez ciebie opieka będzie coraz lepsza.

     Absolwenci studiów na kierunku Położnictwo będą mile widziani również w punkcie pobrań krwi. Chociaż profesja ta nieco mija się z kierunkiem kształcenia, to dzięki gruntownemu, szerokiemu przygotowaniu medycznemu, jakie otrzymasz na studiach, doskonale sprawdzisz się w pełnionej roli zawodowej w tych placówkach medycznych.

     W związku z tym, że położnictwo jest ściśle związane z ginekologią, bez trudu znajdziesz zatrudnienie w gabinetach ginekologicznych na stanowisku asystentki lub asystenta lekarza. Jeśli chciałbyś zająć się pacjentami podczas mniej bezpośredniego, w ujęciu medycznym, kontaktu, będziesz mógł zająć się czuwaniem nad zapisami podczas pracy w rejestracji w przychodniach i gabinetach.

     Położnictwo to również pomoc w opiece nad noworodkiem dla świeżo upieczonych rodziców. W ramach tego stwierdzenia będziesz mógł świadczyć usługi położnicze w ramach prywatnych wizyt domowych, podczas których nauczysz rodziców prawidłowego karmienia, mycia i ubierania dziecka, aby nie wyrządzić mu krzywdy.

     Jak sam widzisz, praca, którą będziesz mógł podjąć po ukończeniu studiów na kierunku Położnictwo w Warszawie, nie ograniczy się jedynie do czterech ścian szpitala z oddziałem ginekologicznym i położniczym.

     Obszar kreślony przez twoje wszechstronne wykształcenie, zapewnione przez studia na opisywanym kierunku, zagwarantuje ci możliwość dokonania najlepszego dla siebie zawodowego wyboru.

      

     Studia na kierunku położnictwo Warszawa – zaoczne

     Studia w trybie niestacjonarnym odpowiadają na potrzeby tych studentów, którzy z jakichś powodów potrzebują wiele wolnego czasu w trakcie każdego tygodnia roboczego w miesiącu. Znaczna część z nich decyduje się na podjęcie pracy zawodowej, co w połączeniu z kształceniem na uczelni wyższej stwarza idealne perspektywy na przyszłość.

     Położnictwo w trybie niestacjonarnym odbywa się weekendowo. Studenci co tydzień lub co dwa tygodnie spotykają się na tak zwanych zjazdach. Nauka rozpoczyna się wcześnie rano, a kończy o późnych godzinach wieczornych, dlatego tryb zaoczny jest wyłącznie dla wytrwałych i wystarczająco zdeterminowanych, aby zdobywać wiedzę w trakcie całodziennych zajęć i wykładów.

     dowiedz się więcej na temat kierunku położnictwo studia zaoczne w Warszawie

      

     Jakie są ceny za studia na kierunku Położnictwo w Warszawie

     Przyszli studenci Położnictwa w trybie niestacjonarnym muszą liczyć się z tym, że każdy semestr ich nauki wymaga opłat w odgórnie ustalonej wysokości. Aby dowiedzieć się więcej o formie płatności oraz kosztorysu, należy zasięgnąć informacji na stronie internetowej uczelni lub za pośrednictwem telefonicznego kontaktu z dziekanatem.

     dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku położnictwo - ceny w Warszawie

      

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku Położnictwo w Warszawie

     Zanim zdecydujesz się na jakiekolwiek studia w Warszawie, warto, abyś zasięgnął opinii studentów. Położnictwo w Warszawie cieszy się dobrą renomą, o czym świadczy wypowiedź jednego z absolwentów.

      

     Michał, absolwent studiów na kierunku Położnictwo w Warszawie, mówi:

     „Przed moją aplikacją na studia, rodzina ciągle mi powtarzała, że to kierunek dla kobiet. Chcąc udowodnić im swoje racje, coraz bardziej utwierdzałem się w tym, że chcę iść właśnie na takie studia. Lubię przedmioty przyrodnicze i osiągnąłem z nich wysoki wynik na maturze, co ułatwiło mi dostanie się na Położnictwo. Dzisiaj pracuję w zawodzie i bardzo się cieszę, że nie poszedłem za głosem najbliższych.”

     KIERUNKI MEDYCZNE W WARSZAWIE

     Rozwiń

     POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK POŁOŻNICTWO

     59 Uczelni w Warszawie

     Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

     Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

     Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)