Dlaczego warto iść na studia na kierunku lekarskim w Lublinie?

Komentarze (0)

Dlaczego warto iść na studia na kierunku lekarskim w Lublinie?

Komentarze (0)
Dlaczego warto iść na studia na kierunku lekarskim w Lublinie?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku lekarskim w Lublinie?

Kierunek lekarski to specyficzna dyscyplina. Dyscyplina ważna, szlachetna, niezbędna. Co ciekawe, studia na kierunku lekarskim w Lublinie można rozpocząć z różnych powodów, a poczucie misji i chęć pomagania innym wcale nie musi być na pierwszym miejscu. Zdarza się, że kierunek ten wybierany jest z powodu tradycji rodzinnych, chęci podjęcia wyzwania na studiach, które uznawane są za jedne z najtrudniejszych, a także z powodu prestiżu, jakim otaczany jest zawód lekarza.

Jedno jest pewne. Kierunek lekarski to kierunek ciekawy i pasjonujący, ponieważ dotyczy człowieka, a więc najbardziej złożonego zagadnienia, interesującego tematu badań. A czy studia w Lublinie to dobry pomysł? Oczywiście, że tak. Kandydaci na studia odnajdą w tym mieście wiele możliwości, programy kształcenia zgodne z najnowszymi standardami nauczania medycyny na świecie, jak również doświadczoną kadrę wykładowców.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Studia medyczne na kierunku lekarskim przygotowują do prowadzenia profesjonalnej opieki lekarskiej, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego, promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej, postępowania klinicznego opartego na wiedzy i zasadach etyki lekarskiej, prowadzenia badań naukowych oraz upowszechniania ich wyników.

Zdobywane wykształcenie jest złożone. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą prawidłowej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, poznając jego obraz makroskopowy i mikroskopowy oraz procesy w nim zachodzące. Zdobywają wiedzę z obszaru medycyny i rozwijają umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia, które niezbędne są do wykonywania zawodu lekarza.

Powiedzieć, że studia na kierunku lekarskim są wymagające, to jak nic nie powiedzieć. Program kształcenia jest bogaty, szeroki, a co najważniejsze nie zawiera zbędnych zagadnień, które miałyby jedynie wypełniać ewentualnie występujące luki w harmonogramach.

Co zatem można znaleźć w programie studiów? Takie przedmioty jak:

 • anatomia prawidłowa człowieka,
 • psychologia lekarska,
 • fizjologia człowieka,
 • patomorfologia,
 • epidemiologia,
 • genetyka kliniczna,
 • medycyna ratunkowa,
 • choroby zakaźne,
 • diagnostyka obrazowa.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Studenci kierunku lekarskiego nabywają liczne umiejętności, które razem tworzą długą listę. Przede wszystkim rozwijają umiejętności w zakresie:

 • porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną,
 • przeprowadzania wywiadu z pacjentem,
 • badania chorego,
 • właściwego doboru badań dodatkowych,
 • stawiania wstępnej diagnozy,
 • leczenia oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

 

Co oczywiste, lista zdobywanych umiejętności jest znacznie dłuższa. Studenci kierunku lekarskiego rozwijają się również w zakresie: pobierania materiału biologicznego do badań genetycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników, prowadzenia dokumentacji medycznej, resuscytacji oddechowo- krążeniowo- mózgowej, wczesnego rozpoznawania nowotworów, posługiwania się wiedzą z zakresu prawa medycznego.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Jak wiadomo, studia medyczne w Lublinie na kierunku lekarskim przygotowują do wykonywania zawodu lekarza. Oznacza to, że absolwenci mogą pochwalić się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej, udzielania pomocy w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach.

Jak przedstawia się przestrzeń zawodowa? Absolwenci kierunku lekarskiego mogą pracować między innymi w szpitalach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach naukowo- badawczych, czy też szkolnictwie.

Sprawdź

Kierunki studiów w Lublinie

WSZYSTKO O KIERUNKU KIERUNEK LEKARSKI - LUBLIN

Komentarze (0)