Kierunek lekarski - Lublin

Kierunek lekarski - Lublin

Kierunek lekarski - Lublin

Studia w Lublinie

na Kierunku Lekarskim 

Odkryj Kierunek Lekarski w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

20.01.2023

Kierunek lekarski studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku lekarskim w Lublinie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)
Uczelnie
W Lublinie kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (Wydział Lekarski UMLUB) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Opis kierunku
Osoby, które aplikują na kierunek lekarski w Lublinie dowiedzą się, w jaki sposób diagnozować rożnego rodzaju choroby, wdrażać odpowiednią terapię oraz podejmować działania profilaktyczne, mające na celu zapobiegać powstawaniu schorzeń. Ponadto nauczą się prowadzenia badań naukowych oraz edukacji prozdrowotnej. W czasie studiów będą mieli okazję poznać specyfikę zawodu lekarza, a także nauczyć się obsługi zaawansowanej aparatury medycznej. 
Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrany był przez ponad 21 tys. kandydatów (o 603 mniej niż rok wcześniej).

Wśród lubelskich uczelni publicznych kierunek lekarski znalazł się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (ponad 3,4 tys. zgłoszeń - 9 osób na miejsce).

 

Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku lekarskim w Lublinie >
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów, zaliczeniu Egzaminu Lekarskiego oraz odbyciu obowiązkowego stażu, absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, sanatoriach, ośrodkach badawczo-naukowych, czy w firmach farmaceutycznych.

czytaj dalej wszystko o Kierunek lekarski - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek kierunek lekarski (medycyna)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski w Lublinie?

Kandydatów na kierunek lekarski w Lublinie jest zawsze bardzo wielu. Są to bardzo wymagające i trudne studia, na których przyjmuje się jedynie najlepszych. Z tego powodu wymogi kwalifikacyjne są niezwykle zaostrzone.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka

 

By dostać się na tego typu kierunek, musisz zdać bardzo dobrze egzaminy dojrzałości z trzech przedmiotów: biologii, matematyki oraz chemii bądź fizyki. Przedmioty te powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ to te wyniki są szczególnie uwzględniane w rekrutacji. Warto także rozważyć udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe pozycje na listach zakwalifikowanych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Lublinie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski w Lublinie

Studia na kierunku lekarskim w Lublinie oferuje tylko jedna uczelnia publiczna – Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Studenci mogą podjąć na tym kierunku studia stacjonarne lub niestacjonarne.

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatne studia na kierunku lekarskim w Lublinie dotyczą jedynie studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Lublinie

Niestacjonarną naukę na kierunku lekarskim oferuje jedna lubelska szkoła wyższa – Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Dowiedz się więcej kierunek lekarski w Lublinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Lublinie

Niestacjonarne studia na kierunku lekarskim w Lublinie są płatne, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 36000 zł. ceny - kierunek lekarski Lublin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Lublinie są płatne we wszystkich szkołach wyższych. Bezpłatną naukę na tym kierunku można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku lekarskim możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na regularny dzienny tryb studiów. Tryb niestacjonarny z reguły odbywa się w formie wieczorowej, by możliwie jak najlepiej przyswoić wiedzę zawartą w programie kształcenia. Kierunek lekarski w Lublinie możesz studiować w języku polskim bądź języku angielskim jako wykładowym.
 
 

 

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Dr House uważał, że zostaje się lekarzem, by zajmować się chorobami. Poprzez zajmowanie się nimi doprowadzał do ocalenia wielu żyć. Lekarze dążą do ocalenia ludzi od śmierci i ratowania ich zdrowia w kryzysowych wypadkach. Ale jak my wszyscy, są tylko ludźmi. Pragną ocalić świat, ale nie każdą wojnę udaje się wygrać, nawet jeśli posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie.

Kierunek lekarski w Lublinie to bardzo odpowiedzialna dziedzina nauk medycznych. Kandydaci na tego typu studia muszą liczyć się z ogromną ilością wiedzy, którą będą musieli przyswoić perfekcyjnie, ze stresem, a niejednokrotnie odstawianiem życia prywatnego na dalszy plan. Jeśli myślisz o zawodzie lekarza, musisz mieć chłonny umysł, być bardzo dobry z biologii i chemii, ale także cechować się odpornością na stres, szybką reagować w kryzysowych sytuacjach i mieć w sobie dużo empatii, która jest niezwykle cenna w kontakcie z pacjentami. Jeśli jesteś gotów poświęcić się w życiu, by pomagać innym ludziom, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

 

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku lekarskim w Lublinie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają 6 lat.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia medyczne w Lublinie możesz realizować na Uniwersytecie Medycznym. Są to sześcioletnie studia magisterskie realizowane zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jednolity ciąg zgłębiania wiedzy na tego typu studiach związany jest z tym że informacji i kompetencji medycznych, które uzyskują absolwenci, nie da się zrealizować podczas dwóch komplementarnych cykli kształcenia na zasadzie podstawowej i uzupełniającej.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę w zakresie teoretycznym i praktycznym, a odnosi się ona do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, które są niezbędne w trakcie wykonywania zawodu lekarza. Studenci podczas corocznej praktyki uczą się jak przeciwdziałać stanom zagrożenia życia i udzielać pierwszej pomocy, a w tym celu rozwijają umiejętności szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych oraz syntetyczne myślenie.

Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w szpitalach i przychodniach, a także stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W tym celu muszą zadbać także o zdolności komunikacyjne, by jak najlepiej współpracować z ludźmi lub też móc zarządzać placówkami służby zdrowia. Wielu absolwentów decyduje się także podjąć pracę w instytucjach naukowo-badawczych lub uczelniach wyższych jako pracownicy naukowi czy naukowo-dydaktyczni.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia obfituje w szereg przedmiotów związanych z podstawami medycyny, w której skład wchodzą na przykład: układ mięśniowo-szkieletowy, układ krwiotwórczy/odpornościowy, układ sercowo-naczyniowy, układ pokarmowy i dokrewny oraz wiele innych. 
 
W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • podstawowe umiejętności kliniczne,
 • psychospołeczne aspekty medycyny,
 • histologia i embriologia z cytofizjologią,
 • propedeutyka i diagnostyka chorób wewnętrznych
 • i tym podobne.

 

Każdy rok akademicki kończy się wakacyjną praktyką zawodową z różnego rodzaju dyscyplin, na przykład chorób wewnętrznych, postępowania z chorymi, udzielania pomocy doraźnej, lecznictwa otwartego, ginekologii i położnictwa i innych.
Po sześcioletniej edukacji absolwenci otrzymują tytuł lekarza i są przygotowani do dalszego zgłębiania wiedzy podczas specjalności, które wybierają indywidualnie w zgodzie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Wśród nich znajdziesz na przykład: ginekologię, pediatrię czy chirurgię.
Absolwenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną odnoszącą się do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. Potrafią szybko i racjonalnie przeciwdziałać stanom zagrożenia życia i udzielać pierwszej pomocy. W tym celu rozwijają umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i syntetycznego myślenia, a także zdolności komunikacyjne, które są niezwykle użyteczne podczas kontaktu z pacjentem czy personelem i pozwalają także rozwinąć kompetencje zarządcze w celu kierowania placówkami służby zdrowia.
Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Lublinie?

Studia na kierunku lekarskim w Lublinie trwają 6 lat (studia jednolite).
Kierunki studiów w Lublinie takie jak kierunek lekarski to jednolite studia magisterskie, które trwają dwanaście semestrów, to znaczy sześć lat. Każdy rok studiów kończy się praktyką wakacyjną. Absolwenci po ukończeniu kierunku lekarskiego zyskują tytuł lekarza i są przygotowani do rozwijania swoich kompetencji podczas specjalności wybranych w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami.
Kierunek lekarski w Lublinie nie może dzielić się na dwa komplementarne cykle kształcenia, to znaczy stopień pierwszy i drugi, ponieważ ogrom zdobywanej wiedzy musi być przekazywany systematycznie, a jest uzupełniany przez całe życie. Studenci zgłębiają wiedzę dotyczącą prawidłowej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu. Na kolejnych etapach zdobywają wykształcenie odnoszące się do przedmiotów klinicznych w zakresie wiedzy o chorobach, ich leczeniu i zapobieganiu. Poszczególne dziedziny medycyny zgłębiane są zaś w ramach specjalizacji.

Kierunek lekarski (medycyna) w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 6 lat lekarz

Jaka praca po kierunku lekarskim w Lublinie?

Ukończenie kierunku lekarskiego w Lublinie zapewnia absolwentom tytuł lekarza, jeśli tylko zdadzą oni Lekarski Egzamin Końcowy. Następnie absolwenci mogą kontynuować edukację na specjalnościach, które przygotowują ich do pracy w konkretnych dziedzinach medycyny. Zdobyta wiedza i umiejętności zapewnia studentom pracę w szpitalach, przychodniach czy stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Wiele osób decyduje się także na pracę w instytucjach naukowo-badawczych czy uczelniach wyższych jako pracownicy naukowi czy naukowo-dydaktyczni.
Kierunek lekarski kreuje ekspertów, którzy pracują w sektorze zdrowia zarówno prywatnym, jak i publicznym, a także różnego rodzaju laboratoriach. Ich życiową misją staje się ratowanie życia i zdrowia.
Absolwenci po ukończeniu specjalności stają się chirurgami, pediatrami, ginekologami i tym podobne. Studenci skupiają się niejednokrotnie również na psychiatrii, dzięki czemu znajdują zatrudnienie także w szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych czy zakładach opiekuńczo-wychowawczych o zaostrzonym rygorze.
Zawód lekarza od lat uchodzi za jeden z najbardziej elitarnych zawodów w kraju i za granicą. Studia w Lublinie umożliwiają zdobywanie praktyki lekarskich także poza granicami państwa, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej. Szczegółowe przygotowanie do pełnienia obowiązków lekarskich kształci najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, a przede wszystkim ludzi oddanych sprawie i dbających o zdrowie i życie społeczeństwa. W zależności od miejsca zatrudnienia i pełnionej funkcji zróżnicowane są także zarobki absolwentów. Nim zdecydujesz się na kierunek lekarski, prześledź możliwe ścieżki kariery i możliwości rozwoju, a następnie zapoznaj się z wymogami rekrutacyjnymi, które znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Lublinie.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Lubelski oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMLUB.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Limity miejsc

Medycyna jest wymarzonym kierunkiem studiów wielu osób marzy, jednak nielicznym udaje się dostać na te studia. Przez limity określane przez uczelnię na studia medyczne mogą dostać się tylko najlepsi.  

Na jakiej podstawie wybierani są studenci medycyny? Po wprowadzeniu informacji do systemu układana jest lista rankingowa, która bierze pod uwagę wyniki uzyskane z egzaminu maturalnego. Niektóre z przedmiotów, które liczone są w czasie rekrutacji, to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku lekarskim w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie:

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na medycynie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Jednak w trybie niestacjonarnym na uczelniach publicznych i prywatnych obowiązują opłaty i to wysokie w przypadku studiów medycznych.

Ceny studiów na kierunku lekarskim w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie:

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na medycynę muszą zwykle czekać około kilku tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych.

Gdzie można znaleźć informację o zakwalifikowaniu się? Informację o przyjęciu na studia można znaleźć w profilu w systemie IRK , gdzie można znaleźć również informację o liczbie punktów oraz o zajętym miejscu w liście. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: do 12.07.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Kiedy kandydaci na medycynę w Lublinie otrzymają decyzję o przyjęciu na studia, będą musieli dostarczyć niezbędne dokumenty, które są potwierdzeniem wyników maturalnych, a także umożliwiają studiowanie wymarzonego kierunku.

Uczelnie w Lublinie mają do wyboru kilka opcji dostarczania dokumentów, jednak najczęściej wybieraną z nich jest osobiste złożenie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przez kandydata.

Przyszli studenci medycyny muszą zadbać o to, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie. W przypadku niedostarczenia dokumentów kandydaci zostaną wykreśleni z listy osób zakwalifikowanych.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na medycynę, uczelnie zwykle dają kandydatom kilka dni na dostarczenie kompletu dokumentów. Kiedy je złożyć i dlaczego złożenie w terminie jest aż tak ważne?

Przyszli studenci medycyny w Lublinie powinni pamiętać, aby sprawdzić czy na pewno dostarczają komplet dokumentów, jest to bardzo ważne, bowiem brak któregoś z nich może być równoznaczny z wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: do 21.07.2022  

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Medyczny KUL) stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Lekarski UMLUB) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Lublinie?

Studia medyczne uchodzą za jedne z najbardziej elitarnych. Zawód lekarza cieszy się renomą, a poza tym nieustannie jest zapotrzebowanie na specjalistów, którzy pomagają ratować życie i zdrowie. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy Twoim życiowym priorytetem jest niesienie pomocy innym?
 • Czy jesteś gotowy na nieustanne dokształcanie się w zakresie medycznym i życie w gotowości?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, studia medyczne mogą być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że jest to kierunek, na który naprawdę trudno się dostać, zwłaszcza że na jedno miejsce jest wielu kandydatów, a progi punktowe są bardzo wysokie. Właśnie dlatego postaraj się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych takich jak matematyka, biologia oraz chemia lub fizyka do wyboru. W procesie rekrutacyjnym pod uwagę brane są aż trzy przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym. Twoje szanse wzrosną, jeśli będziesz laureatem bądź finalistą olimpiady lub konkursu. Zapewniają sobie oni najwyższe wyniki. Pod uwagę warto wziąć na przykład Olimpiadę Matematyczną, Olimpiadę Biologiczną bądź Olimpiadę Chemiczną.
Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku lekarskiego i innych pokrewnych studiów medycznych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa maturalnego do wglądu, zdjęć do legitymacji, badań lekarskich, zaświadczeń o wynikach w konkursach i olimpiadach, jeślim takowe posiadasz. Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronie uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Lublinie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim w Lublinie?

Studia medyczne w Lublinie na kierunku lekarskim cieszą się nieustającą popularnością i prestiżem. Gwarantują one stabilną pracę i wiążą się z nieustającym rozwojem.

Kamil, student czwartego roku studiów magisterskich, stwierdza:

Jest bardzo ciężko, ponieważ leczenie chorych i ratowanie żyć to nie przelewki. Musisz być przygotowany na wszystko. To wymagające studia i zawód wiążący się z dużym poświęceniem. Osobiście chciałbym specjalizować się w pediatrii.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Lublin studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Lublin studia stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna) Lublin studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu