Kierunek lekarski - Lublin

Kierunek lekarski - Lublin

Kierunek lekarski - Lublin

Studia w Lublinie na kierunku

Lekarskim 

Odkryj Kierunek Lekarski w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunek lekarski studia Lublin | woj. lubelskie

Zawód lekarza to odpowiedzialność i ciężko z tym dyskutować. Nie można też dyskutować ze stwierdzeniem, że nie każdy może ten zawód wykonywać. Wreszcie, nie można dyskutować ze zdaniem mówiącym, że to zawód społecznie potrzebny, należący do grona najważniejszych. Właśnie dlatego istotne jest wyższe kształcenie, a takie zakłada Kierunek Lekarski. Jednolite studia magisterskie mają na celu ukształtowanie w studentach umiejętności i kompetencji do rozwiązywania wszelakich problemów zdrowotnych. Słowa brzmią łatwo – nauka już niekoniecznie.
Kierunek Lekarski w Lublinie to oferta dydaktyczna dla tych, którzy czują w sobie potrzebę pomagania innym, w myśl zasady i nauki Hipokratesa. Wiedzę, którą nabywają słuchacze można porównać do długiej drogi; drogi przez ludzki organizm. Studenci uczą się rozpoznawać problemy medyczne, rozpoznawać stany zagrażające życiu, planować postępowanie diagnostyczne, interpretować jego wyniki. 
Kierunek Lekarski w Lublinie prowadzi do otrzymania tytułu zawodowego lekarza, po czym po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego można ubiegać się o prawo wykonywania zawodu.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Lublinie?

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Lublinie? W procesie kwalifikacyjnym obowiązuje konkurs świadectw, w którym najważniejszymi przedmiotami są: biologia i matematyka. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się: fizyka i chemia. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni, czy też wydziału. Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak: medycyna ratunkowa, diagnostyka obrazowa, chirurgia ogólna, farmakologia i toksykologia kliniczna, medycyna wieku podeszłego.
 

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Lublinie?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na Kierunku Lekarskim w Lublinie? Absolwenci mogą wykorzystać w szpitalach, przychodniach, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, instytucjach naukowo- badawczych, czy też uczelniach.

 

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Lublinie?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma Kierunek Lekarski w Lublinie opinie? Matylda, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:
„Studia na Kierunku Lekarskim to prestiż. Czuję, że uczę się rzeczy ważnych, istotnych dla wszystkich, że moje umiejętności będą mogły kiedyś komuś pomóc. To bardzo motywujące do pracy, dodające sił do intensywniejszej nauki. Kierunek Lekarski w Lublinie to czas dobrze spędzony, bo w ważnej równowadze między nauką, a aktywnym wypoczynkiem. Daję mu piątkę z plusem.”
 

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI MEDYCZNE W LUBLINIE

KIERUNKI MEDYCZNE W LUBLINIE

Rozwiń

Komentarze (0)