Kierunek lekarski - Lublin

Kierunek lekarski - Lublin

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Lublinie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
forma: stacjonarne

10.01.2024

Kierunek lekarski studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

Kierunek lekarski w Lublinie to 6-letnie studia (jednolite magisterskie). Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na kierunku lekarskim w Lublinie w 2024 r. zaczynają się od 37000 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UMLUB wyniósł 262 punkty.

Kierunek lekarski - Lublin
Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Studia na kierunku lekarskim mają charakter dyscyplinarny, dzięki czemu studenci otrzymują wykształcenie z zakresu nauk medycznych, biologicznych i ścisłych. W programie studiów znajdują się przedmioty obejmujące genetykę, choroby wewnętrzne, farmakologię i wiele innych dziedzin medycyny. Studenci kierunku lekarskiego odbywają także praktyki kliniczne w różnych placówkach medycznych, takich jak kliniki i szpitale, gdzie zdobywają cenne doświadczenie zawodowe. 

Absolwenci medycyny mają szeroki zakres możliwości zawodowych. Po ukończeniu studiów i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego, przyszli lekarze mogą wybierać spośród różnych specjalizacji, takich jak anestezjologia, chirurgia, kardiologia czy ginekologia. Znajdują zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, jednostkach sanitarnych i szerzących edukację prozdrowotną. Ponadto, mogą podjąć pracę w instytutach badawczych i naukowych lub na uczelniach medycznych.

Uczelnie
W Lublinie kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku lekarskim w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 37000 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku lekarskim w Lublinie >
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski w Lublinie?

Kandydatów na kierunek lekarski w Lublinie jest zawsze bardzo wielu. Są to bardzo wymagające i trudne studia, na których przyjmuje się jedynie najlepszych. Z tego powodu wymogi kwalifikacyjne są niezwykle zaostrzone.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, fizyka, chemia, matematyka.

By dostać się na tego typu kierunek, musisz zdać bardzo dobrze egzaminy dojrzałości z trzech przedmiotów: biologii, matematyki oraz chemii bądź fizyki. Przedmioty te powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ to te wyniki są szczególnie uwzględniane w rekrutacji. Warto także rozważyć udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe pozycje na listach zakwalifikowanych.

 

Kierunek lekarski Uniwersytet Medyczny w Lublinie

W rekrutacji 2024/2025 na kierunek lekarski w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uwzględniane są trzy przedmioty maturalne – biologia, matematyka oraz chemia albo fizyka. dowiedz się więcej

Kierunek lekarski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Osoby, które chcą rozpocząć studia na kierunek lekarski na Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku 2024/2025, wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić biologię na poziomie rozszerzonym, a także jeden przedmiot spośród: chemia, matematyka, fizyka na poziomie rozszerzonym. dowiedz się więcej

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Lublinie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski w Lublinie

Studia na kierunku lekarskim w Lublinie oferują dwie uczelnie publiczne – Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatne studia na kierunku lekarskim w Lublinie dotyczą jedynie studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Lublinie

Niestacjonarną naukę na kierunku lekarskim oferuje jedna lubelska szkoła wyższa – Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Dowiedz się więcej kierunek lekarski w Lublinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Lublinie

Niestacjonarne studia na kierunku lekarskim w Lublinie są płatne, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 37000 zł. ceny - kierunek lekarski Lublin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Lublinie są płatne we wszystkich szkołach wyższych. Bezpłatną naukę na tym kierunku można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

 

Praca po studiach

Absolwenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę w zakresie teoretycznym i praktycznym, a odnosi się ona do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, które są niezbędne w trakcie wykonywania zawodu lekarza. Studenci podczas corocznej praktyki uczą się jak przeciwdziałać stanom zagrożenia życia i udzielać pierwszej pomocy, a w tym celu rozwijają umiejętności szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych oraz syntetyczne myślenie.

Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w szpitalach i przychodniach, a także stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W tym celu muszą zadbać także o zdolności komunikacyjne, by jak najlepiej współpracować z ludźmi lub też móc zarządzać placówkami służby zdrowia. Wielu absolwentów decyduje się także podjąć pracę w instytucjach naukowo-badawczych lub uczelniach wyższych jako pracownicy naukowi czy naukowo-dydaktyczni.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia obfituje w szereg przedmiotów związanych z podstawami medycyny, w której skład wchodzą na przykład: układ mięśniowo-szkieletowy, układ krwiotwórczy/odpornościowy, układ sercowo-naczyniowy, układ pokarmowy i dokrewny oraz wiele innych.
W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • podstawowe umiejętności kliniczne,
 • psychospołeczne aspekty medycyny,
 • histologia i embriologia z cytofizjologią,
 • propedeutyka i diagnostyka chorób wewnętrznych
 • i tym podobne.
Każdy rok akademicki kończy się wakacyjną praktyką zawodową z różnego rodzaju dyscyplin, na przykład chorób wewnętrznych, postępowania z chorymi, udzielania pomocy doraźnej, lecznictwa otwartego, ginekologii i położnictwa i innych.
Po sześcioletniej edukacji absolwenci otrzymują tytuł lekarza i są przygotowani do dalszego zgłębiania wiedzy podczas specjalności, które wybierają indywidualnie w zgodzie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Wśród nich znajdziesz na przykład: ginekologię, pediatrię czy chirurgię.
Absolwenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną odnoszącą się do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. Potrafią szybko i racjonalnie przeciwdziałać stanom zagrożenia życia i udzielać pierwszej pomocy. W tym celu rozwijają umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i syntetycznego myślenia, a także zdolności komunikacyjne, które są niezwykle użyteczne podczas kontaktu z pacjentem czy personelem i pozwalają także rozwinąć kompetencje zarządcze w celu kierowania placówkami służby zdrowia.
 

Ile punktów na kierunek lekarski w Lublinie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 262 punkty.

czytaj dalej progi na kierunek lekarski w Lublinie

 

Ogólne cele kształcenia

Program nauczania na kierunku lekarskim jest bardzo intensywny i obejmuje szeroki zakres przedmiotów związanych z medycyną. Oprócz podstawowych przedmiotów, takich jak anatomia, fizjologia i farmakologia, studenci uczą się również etyki i prawa medycznego oraz komunikacji z pacjentami. Program obejmuje również staże kliniczne, które umożliwiają studentom zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z pacjentami i pod nadzorem doświadczonych lekarzy.

Studenci kierunku lekarskiego zapoznawani są z podstawowymi teoriami, założeniami i zasadami praktyki medycznej. Absolwenci tego kierunku (po zaliczeniu obowiązkowego stażu podyplomowego oraz Państwowego Egzaminu Lekarskiego) są przygotowani do pełnienia zawodu lekarza specjalisty. Absolwenci kierunku lekarskiego mają szansę na zdobycie uprawnień do wykonywania takich zawodów jak m.in. ginekolog, neurolog, okulista, laryngolog, chirurg, dermatolog, psychiatra czy lekarz rodzinny.

Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim absolwenci muszą zdać Lekarski Egzamin Państwowy, który pozwoli im otrzymać tytuł lekarza oraz uprawnienia do wykonywania zawodu. Osoby, które otrzymały pozytywny wynik z egzaminu, mogą podjąć pracę np. w szpitalach, przychodniach czy klinikach lub otworzyć własną praktykę lekarską.

 

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Lubelski oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMLUB.

Kierunek lekarski - uczelnie w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Medycyna jest wymarzonym kierunkiem studiów wielu osób marzy, jednak nielicznym udaje się dostać na te studia. Przez limity określane przez uczelnię na studia medyczne mogą dostać się tylko najlepsi.  

Na jakiej podstawie wybierani są studenci medycyny? Po wprowadzeniu informacji do systemu układana jest lista rankingowa, która bierze pod uwagę wyniki uzyskane z egzaminu maturalnego. Niektóre z przedmiotów, które liczone są w czasie rekrutacji, to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku lekarskim w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 340

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na medycynie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Jednak w trybie niestacjonarnym na uczelniach publicznych i prywatnych obowiązują opłaty i to wysokie w przypadku studiów medycznych.

Kierunek lekarski studia w Lublinie - ceny 2023:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 37000 zł

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na medycynę muszą zwykle czekać około kilku tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych.

Gdzie można znaleźć informację o zakwalifikowaniu się? Informację o przyjęciu na studia można znaleźć w profilu w systemie IRK , gdzie można znaleźć również informację o liczbie punktów oraz o zajętym miejscu w liście. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Kiedy kandydaci na medycynę w Lublinie otrzymają decyzję o przyjęciu na studia, będą musieli dostarczyć niezbędne dokumenty, które są potwierdzeniem wyników maturalnych, a także umożliwiają studiowanie wymarzonego kierunku.

Uczelnie w Lublinie mają do wyboru kilka opcji dostarczania dokumentów, jednak najczęściej wybieraną z nich jest osobiste złożenie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przez kandydata.

Przyszli studenci medycyny muszą zadbać o to, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie. W przypadku niedostarczenia dokumentów kandydaci zostaną wykreśleni z listy osób zakwalifikowanych.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na medycynę, uczelnie zwykle dają kandydatom kilka dni na dostarczenie kompletu dokumentów. Kiedy je złożyć i dlaczego złożenie w terminie jest aż tak ważne?

Przyszli studenci medycyny w Lublinie powinni pamiętać, aby sprawdzić czy na pewno dostarczają komplet dokumentów, jest to bardzo ważne, bowiem brak któregoś z nich może być równoznaczny z wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Medyczny KUL) stacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Lekarski UMLUB) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim w Lublinie?

Studia medyczne w Lublinie na kierunku lekarskim cieszą się nieustającą popularnością i prestiżem. Gwarantują one stabilną pracę i wiążą się z nieustającym rozwojem.

Kamil, student czwartego roku studiów magisterskich, stwierdza:

Jest bardzo ciężko, ponieważ leczenie chorych i ratowanie żyć to nie przelewki. Musisz być przygotowany na wszystko. To wymagające studia i zawód wiążący się z dużym poświęceniem. Osobiście chciałbym specjalizować się w pediatrii.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Lublin studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Lublin studia stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna) Lublin studia niestacjonarne

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • ul. św. Jadwigi 12, Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJe5O2FNnpD0cRJYDVarV7L1g https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/05309-wyzsza-szkola-prawa-wroc.jpg Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu