Studia na kierunku lekarskim w Lublinie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku lekarskim w Lublinie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?
Kierunek lekarski - Lublin

Studia na kierunku lekarskim w Lublinie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Studia stacjonarne nazywane są studia dziennymi. Naturalnie, nie bez powodu. Otóż, polegają one na uczęszczaniu na uczelnię w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku i realizowaniu zajęć rozpoczynających się zazwyczaj w godzinach porannych.

Osoby, które planują studiować w uczelniach publicznych bardzo chętnie wybierają tę formę nauki, ponieważ właśnie w tych placówkach jest ona bezpłatna. Warto to podkreślić i zaznaczyć, że studia stacjonarne są bezpłatne wyłącznie w uczelniach publicznych. Za dzienny tryb kształcenia w niepublicznych szkołach wyższych należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne.

Studia niestacjonarne dzielą się na studia wieczorowe oraz studia zaoczne, choć ta pierwsza forma występuje zdecydowanie rzadziej. Należy dokładnie zaznajamiać się z ofertami dydaktycznymi, ponieważ zdarza się, że pod określeniem studiów niestacjonarnych kryją się wyłącznie studia zaoczne.

Jeśli trafimy na ofertę studiów wieczorowych, to warto wiedzieć, że zajęcia w ich ramach realizowane są od poniedziałku do piątku. Czy z racji swojej nazwy prowadzone są popołudniami i wieczorami? Otóż, nie zawsze. Zdarza się, że studia te są studiami wieczorowymi tylko z nazwy, a w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień.

Studia zaoczne mogą wydawać się bardziej intensywne, dlatego że obowiązujący materiał realizowany jest, w pewnym sensie, krótszym czasie. Studenci stacjonarni realizują program uczęszczając na zajęcia pięć dni w tygodniu, natomiast studenci zaoczni ten sam program realizują podczas dwudniowych, bądź trzydniowych zjazdów, organizowanych zwykle co dwa tygodnie.

Z racji intensywności kształcenia studenci zaoczni muszą być samodzielni i część materiału przyswoić we własnym zakresie. Ale nie powinno być to zaskoczeniem, gdyż samokształcenie na kierunku lekarskim jest czymś oczywistym i nieuniknionym.

Co jeszcze warto wiedzieć o studiach niestacjonarnych? Są to studia płatne. W każdej uczelni.

 

Jak podjąć decyzję?

Na pewno niejeden kandydat zadawał sobie pytanie, jak możliwe jest prowadzenie w trybie niestacjonarnym tak trudnego kierunku, jakim jest kierunek lekarski. Odpowiedź na podobne pytania jest bardzo prosta. Gdyby studiowanie tego kierunku w formie innej niż dzienna było zadaniem trudnym, bądź niewykonalnym to zapewne nie byłoby ono realizowane.

Należy podkreślić, że studia stacjonarne i niestacjonarne posiadają jeden wspólny czynnik. Jest nim program kształcenia. Studenci każdego trybu realizują identyczny materiał, pozyskują tą samą wiedzę, jak również nabywają zestaw podobnych umiejętności. Pamiętajmy, że kształcenie stanowi przygotowanie do wykonywania zawodu.

Lepiej jest studiować dziennie czy zaocznie? To już zależy od nas i naszego pomysłu na studia. Należy zastanowić się nad tym, czy chcemy oddać się wyłącznie nauce i uczęszczaniu na zajęcia, czy też chcemy ten proces połączyć z jakimiś inny obowiązkami, na przykład bardziej bądź mniej aktywną pracą. Takie pytanie jest bardzo ważne, ponieważ godzenie obowiązków studenckich z obowiązkami zawodowymi łatwiejsze jest w ramach studiów zaocznych.

WSZYSTKO O KIERUNKU KIERUNEK LEKARSKI - LUBLIN

Komentarze (0)