Dlaczego warto iść na studia na kierunku architektura w Warszawie?

Komentarze (0)

Dlaczego warto iść na studia na kierunku architektura w Warszawie?

Komentarze (0)
Dlaczego warto iść na studia na kierunku architektura w Warszawie?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku architektura w Warszawie?

Studia w Warszawie na kierunku architektura stanowią wizytówkę studiów inżynierskich. Każdego roku więc wielu maturzystów próbuje swoich sił podczas rekrutacji. Co sprawia, że tak wielu z nich chciałoby posiąść tajniki projektowania nowoczesnych i funkcjonalnych budowli? Powodów, dlaczego warto studiować architekturę, jest wiele. Warto wziąć jednak pod uwagę, że to studia zarezerwowane dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Studia architektoniczne pozwalają zdobyć wykształcenie, które przełoży się w przyszłości na różnorodne propozycje zatrudnienia.

Zainteresowanie tym kierunkiem odzwierciedla również fakt, że w Warszawie kształcenie architektoniczne można rozpocząć aż na jedenastu uczelniach, które mogą pochwalić się wysokimi standardami akademickimi!

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Studenci architektury w Warszawie kształcą się w trybie dwustopniowym lub jednolitym. Otrzymują oni rozległą wiedzę i kwalifikacje, które dotyczą zarówno nauk ścisłych, jak i sztuk plastycznych. Po zakończeniu kształcenia absolwenci otrzymują tytuły zawodowe inżynierów architektów (po studiach I stopnia), magistrów architektów (po studiach jednolitych) lub magistrów inżynierów architektów (po studiach II stopnia). Uzyskanie każdego z tych tytułów pozwala na podejmowanie pierwszych aktywności zawodowych.

Warto przyjrzeć się także wiedzy, jaką mogą zdobyć studenci podczas nauki wyżej. Kierunki architektoniczne sprawiają, że poznają oni między innymi:

 • złożone problemy projektowania;
 • relacje przestrzenne w odniesieniu do skali człowieka;
 • źródła i skutki funkcjonowania architektury;
 • kształtowanie formy architektonicznej w oparciu o układ konstrukcyjny;
 • kształtowanie i realizację polityki przestrzennej państwa;
 • teorię i zasady projektowania architektonicznego złożonych funkcjonalnie i przestrzennie różnorodnych obiektów.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Największe znaczenie mają oczywiście umiejętności, które otrzymają studenci architektury. Co można przykładowo do nich zaliczyć? Przede wszystkim umiejętność projektowania różnorodnych budynków, które spełniają wszystkie standardy bezpieczeństwa. Studenci podczas wszystkich semestrów nauki uczą się nie tylko, jak projektować bezpieczne budowle. Znaczenie ma również ich ergonomia, użytkowość, estetyka, a więc wpisanie się w przestrzeń, w której powstają. Studenci rozbudowują umiejętności zarówno z nauk ścisłych (matematyka, fizyka), jak i plastycznych (rzeźba czy malarstwo).

Warto przyjrzeć się z bliska gromadzonym kwalifikacjom zawodowym. Studenci w trakcie kształcenia na kierunku architektura uczą się między innymi jak:

 • wykonać projekt architektoniczny, urbanistyczny, konserwatorski;
 • wykonać złożony projekt architektoniczny budowli użyteczności publicznej i miejsc pracy;
 • przeanalizować strukturę urbanistyczną miasta;
 • porównać i przeanalizować przydatność różnorodnych systemów konstrukcyjnych;
 • integrować wiedzę z zakresu teorii architektury do budowania i rozwiązywania różnorodnych założeń projektowych.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Kierunki studiów w Warszawie takie jak architektura są tak chętnie wybierane przede wszystkim ze względu na pespektywy zatrudnienia w przyszłości. Absolwenci architektury znajdą pracę w firmach budowlanych czy biurach projektowych. Warto wziąć jednak pod uwagę, że ich praca wiązać się będzie niejednokrotnie z działaniami pod presją czasu. Na architektach spoczywa również wysoka odpowiedzialność za zaprojektowane konstrukcje. Atrakcyjne zatrudnienie odzwierciedlać będzie zatem wysoki stopień zaangażowania w pracę. Architekci mogą pomyśleć również o założeniu własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi ściśle związane z projektowaniem budowli o różnych funkcjach – mieszkalnych czy też użyteczności publicznej.

Sprawdź

Studia architektoniczne w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU ARCHITEKTURA - WARSZAWA

Komentarze (0)