Architektura - Warszawa

Architektura - Warszawa

Architektura - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

architektura

Odkryj kierunek architektura w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Architektura studia Warszawa | woj. mazowieckie

Zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób został zaprojektowany twój dom? Jak od podszewki powstają wszystkie budynki mieszkalne, ogromne centra handlowe, a także inne budowle, które pełnią rozmaite funkcje społeczne? Wszystko zaczyna się od szkiców wykonywanych przez ekspertów.

Nie mogą być to jakiekolwiek rysunki – projekty architektoniczne muszą spełniać określone normy prawne, brać pod uwagę materiały, które zostaną spożytkowane pod budowę i konstrukcję, a także wszelkie czynniki środowiskowe i niedające się kontrolować, które będą nieustannie wywierały wpływ na efekt końcowy danego projektu.

Jeśli nauki ścisłe od zawsze były twoim konikiem, prace plastyczne twojego autorstwa były wyróżniane przez nauczycieli, ogrom twojej wyobraźni jest niemal nieograniczony, a ponadto chciałbyś w przyszłości uprawiać poważany zawód, który dodatkowo zapewni ci bardzo dostatnie życie, to studia na kierunku Architektura w Warszawie są stworzone dla ciebie!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku architektura

UCZELNIE, GDZIE ARCHITEKTURA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku zarządzanie informacją

Specjalności na kierunku budownictwo

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura w Warszawie?

Architektura to kierunek specyficzny, nie tylko dlatego, że łączy w sobie wiele, nierzadko abstrakcyjnych zagadnień. Aby zostać studentem tego kierunku nie wystarczy przejść procesu rekrutacji w postaci konkursu świadectw.

Należy jeszcze przejść egzamin sprawdzający umiejętności plastyczne, zazwyczaj z różnych gatunków rysunku. Wymagania na studia architektoniczne w Warszawie są wysokie, między innymi dlatego, by w toku nauki poradzić sobie z szeregiem przedmiotów o różnym zakresie tematycznym.

Wśród nich wyróżnić można: budownictwo ogólne, fizykę budowli, cyfrowe techniki geometryczne, projektowanie architektoniczne zabudowy mieszkaniowej, projektowanie terenów zielonych, prawo budowlane, projektowanie architektoniczne małych obiektów użyteczności publicznej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 27.05.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 27.05.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 12.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2020
do 28.08.2020
Dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku ARCHITEKTURA (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne:
5500 zł
niestacjonarne:
5000 zł
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stacjonarne:
bezpłatne (limit: 100)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne:
10680 zł
niestacjonarne:
10680 zł
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (24.06.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Harmonogram rekrutacji na studia architektoniczne w Warszawie różni nieznacznie od harmonogramu na inne kierunki. Dzieje się dlatego, że rekrutacja na studia na kierunku architektura związana jest przede wszystkim z egzaminami wstępnymi. Oczywiście kandydaci na studia mogą rejestrować się już okolicach maja. Pierwszy etap rekrutacji odbywa się i tak na ogół w lipcu, tuż po otrzymaniu wyników maturalnych.

Kolejność zgłoszeń nigdy nie ma znaczenia, liczy się liczba punktów, jaką kandydaci otrzymają w całym procesie rekrutacji. Znaczenie mają zatem nie tylko wyniki maturalne, lecz także ocena z egzaminu wstępnego. Odbywa się on na ogół w lipcu i to podczas niego kandydaci muszą zaprezentować swoje zdolności plastyczne oraz te związane z przestrzennym myśleniem.

Osoby, które nie zakwalifikowały się podczas pierwszego etapu rekrutacji na ogół nie mają możliwości wzięcia udziału w drugim etapie rekrutacji – nie jest on organizowany ze względu na sprawdzian uzdolnień plastycznych. Kandydaci, którzy nie dostali się na studia dzienne na kierunku architektura, otrzymują na ogół propozycję nauki w trybie zaocznym, czyli niestacjonarnym.

Dokumenty rekrutacyjne +

Musisz odpowiednio wcześnie zorientować się, jakie dokumenty powinieneś dostarczyć do dziekanatu w pierwszej kolejności. Procedura rekrutacyjna na studia na kierunku architektura w Warszawie może być także związana z odpowiednio wcześnie przygotowanym portfolio prac, dostarczonym na płycie CD. Przygotuj się odpowiednio wcześnie, by żaden z wymogów nie był dla ciebie zaskoczeniem. Uczelnie w Warszawie wymagają na ogół, byś i tak przedłożył zestaw bardzo podstawowych dokumentów, wśród których znajdą się między innymi:

 • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • różnego rodzaju umowy;
 • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

Pamiętaj, że wszystkie uczelnie w Warszawie dowolnie ustalają zestaw tych wstępnych dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne +

W Polsce opłaty rekrutacyjne stanowią obligatoryjną część przyjęć na studia. Kandydaci muszą dokonać ich odpowiednio wcześnie za pomocą płatności elektronicznych, przelewu bankowego lub za pośrednictwem poczty polskiej. Należy także odpowiednio wcześnie dostarczyć do dziekanatu potwierdzenie dokonania takiego przelewu – pamiętaj, że liczy się data jego księgowania. Brak dokonania opłaty rekrutacyjnej uniemożliwi ci złożenie swojej kandydatury. Rekrutacja na studia na kierunku architektura jest trochę droższa, ponieważ taka opłata waha się w granicach około 150 zł.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku architektura należą do bardzo elitarnego grona. Warto pamiętać, że dostają się na nie na ogół najlepsi absolwenci szkół średnich, którzy swoje przygotowania do matury rozpoczynają odpowiednio wcześnie. W przypadku studiów architektonicznych wyniki z egzaminu maturalnego to jeszcze nie wszystko, choć są one również bardzo ważne. Wśród przedmiotów muszą się znaleźć obligatoryjnie matematyka na poziomie rozszerzonym oraz fizyka. Bardzo ważne jest także przygotowanie do egzaminu wstępnego, który obejmuje na ogół sprawdzian z rysunku oraz kompozycji.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Studia na kierunku architektura w Warszawie mają bardziej rozbudowany przelicznik punktów kwalifikacyjnych, ponieważ oprócz przedmiotów maturalnych obejmuje on także punkty, jakie kandydaci uzyskali podczas egzaminu wstępnego. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych ma związek z poziomem, jaki maturzyści wybrali dla zdawanych dla siebie przedmiotów. Mają oni do wyboru dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Poziom rozszerzony jest zawsze dużo bardziej opłacalny.

Opłaty oraz konkursy +

Kandydaci na studia mają także ciekawą możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Rekrutacja na studia w Warszawie na kierunku architektura to przede wszystkim sprawdzian zdolności plastycznych, udział w olimpiadzie przedmiotowej stanowić będzie dodatkowy atut. Na liście olimpiad znajdują się również mniej typowe konkursy, które sprawdzają wiedzę z już bardzo wąskich dziedzin. W przypadku studiów prawniczych możesz rozważyć olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej i Wynalazczości;
 • Olimpiada Fizyczna;
 • Turniej Młodych Fizyków;
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej itd.

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W WARSZAWIE

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura w Warszawie?

 

1. Na początek

W związku z tym, że studia architektoniczne są nauką interdyscyplinarną, stanowiącą połączenie nauk ścisłych oraz artystycznych, nie zdziwi cię fakt, że twoje początki przygody z tym kierunkiem będą poszerzeniem posiadanych już umiejętności i kompetencji właśnie w tych dziedzinach.
Solidnie powtórzysz wyniesione ze szkoły średniej wiadomości matematyczne oraz poszerzysz je o całkiem nowe zagadnienia, dzięki którym realizacja wykonywanych przez ciebie planów architektonicznych, będzie dla techników przyjemnością.
Poznasz podstawowe procesy fizyczne, które bez wątpienia będą miały wpływ na kondycję przyszłych budowli i innych obiektów architektonicznych. Wiedza ta uodporni cię na stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych, aby nie dopuścić do przedwczesnej degradacji nowopowstałych obiektów.
 

2. Program studiów i przedmioty

Podstawy materiałoznawstwa maszynowego i budowlanego wprowadzą cię w świat stosowanych w architekturze i budownictwie substancji, ich wzajemnych zależności oraz możliwości zastosowania w zależności od ukształtowania geograficznego, warunków pogodowych oraz innych czynników nieustannie oddziałujących na końcowy efekt zastosowania wybranych materiałów.
Nie bez znaczenia pozostanie zgłębienie wiedzy historycznej na temat dziejów sztuki na przestrzeni wieków, zwłaszcza tej związanej bezpośrednio z architekturą. Poznanie dorobku cywilizacyjnego najwybitniejszych praktyków nauki, której wkrótce będziesz częścią, pozwoli ci na bardziej świadome obranie odpowiedniego dla ciebie zawodowego kierunku.
Studia w Warszawie na kierunku Architektura to możliwość zgłębienia architektury i urbanistyki, pod różnym kątem, funkcją i przeznaczeniem. Studenci mogą poznać dziedzictwo architektoniczne, architekturę przemysłową, a także zbadać miasto jako miejsce do życia.
Kierunek Architektura w Warszawie niczym dobrze postawiona budowla składa się z fundamentalnych elementów, w postaci:
 • prawa budowlanego
 • organizacji procesu projektowego
 • wykonawstwa i nadzoru budowlanego
 • technologii budowlanych

 

Pozyskanie wiedzy ze wszystkich tych elementów stanowi kolejny fundament – bycia wykwalifikowanym specjalistą.
 
 
3. Nabywane umiejętności
Architektura to jeden z najciekawszych kierunków studiów w Warszawie, gdyż rozwija wyobraźnię, abstrakcyjne myślenie, a także zdolności ścisłe, charakteryzujące się jasno określonymi regułami. Architektura to dziedzina dla osób wrażliwych, o otwartych umysłach, potrafiących tworzyć zarazem wyrażając własne wizje, jak i w pełni altruistycznie, z przeznaczeniem dla innych. Architektura idei, Architektura środowiska zamieszkania, Architektura informacyjna – aby przekonać się jak wiele różnych gałęzi może mieć ta dziedzina, należy studiować ją w Warszawie.
Architektura jest również jednym z najbardziej obleganych kierunków studiów. Ze względu na prestiż związany z samym faktem bycia studentem, dobrymi zarobkami w zawodzie oraz możliwości ciągłego samorozwoju na studiach oraz w pracy zawodowej, rok rocznie zgłoszenia aplikacyjne napływające od kandydatów przewyższają liczbę dostępnych, zagwarantowanych przez władze danej uczelni, miejsc.
Architektura w Warszawie to kierunek, który można poznać na studiach pierwszego i drugiego stopnia aż na pięciu różnych uczelniach, zarówno publicznych jak i prywatnych. Kandydaci otrzymują do wyboru różnorakie specjalności, dające szanse pokierowania przyszłą karierą zawodową oraz dopasowanie kierunku kształcenia do indywidualnych predyspozycji, zainteresowań oraz potrzeb.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

ARCHITEKTURA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Warszawie?

Architekturę w Warszawie można studiować aż na kilku uczelniach, jednak czas trwania studiów jest identyczny dla każdej z nich. Jeśli decydujemy się na rozpoczęcie studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura w Warszawie, będziemy musieli przygotować się na siedem semestrów nauki, zwieńczonej uzyskaniem tytułu inżyniera.
Dla absolwentów technicznego kierunku studiów pierwszego stopnia, istnieje możliwość kontynuowania nauki na drugim stopniu Architektury. Wówczas nauka będzie trwała cztery semestry, a więc dwa lata i zostanie zakończona uzyskaniem przez abiturientów tytułu magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

ARCHITEKTURA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura w Warszawie?

 
Jakie przedmioty brane są pod uwagę
Przed aplikacją na Architekturę w Warszawie warto się upewnić co do miejsca, z którym chcielibyśmy związać się na okres nauki. Stolica Polski daje dosyć duże możliwości w kwestii wyboru, gdyż Architekturę można studiować aż na różnych uczelniach.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Akademia Sztuk Pięknych co roku ustalają własne procedury rekrutacyjne w celu dobrania idealnych kandydatów do poszerzenia grona obecnych studentów Architektury.
Warto być na bieżąco z wymaganiami aplikacyjnymi ustalanymi przez warszawskie uczelnie, ponieważ mogą się one zmieniać, a tylko dobrze poinformowani kandydaci będą mieli szansę na bezstresowe przejście całego procesu rekrutacji. Przedmiotami wiodącymi dla większości uczelni są: matematyka, fizyka, język obcy nowożytny, historia. Kandydat będzie również zobligowany do uczestnictwa w sprawdzianie umiejętności rysunkowych.
 
Proces rekrutacji
Kiedy już wybierzesz uczelnię, której powierzysz kilka lat swojej edukacji, będziesz musiał przystąpić do elektronicznej rejestracji kandydatów, w której pochwalisz się uzyskanymi na maturze wynikami całej komisji rekrutacyjnej. W przypadku kandydatury na uczelnie niepubliczne, zostaniesz poproszony o opłacenie z góry kilku semestrów nauki.
W przypadku kandydatury na studia drugiego stopnia, w konkursie wezmą udział twoje oceny, uzyskane podczas nauki na studiach pierwszego stopnia, dlatego warto podejść do nich na poważnie i uczyć się na bieżąco.
 
Wymagane dokumenty
Po pozytywnym przejściu przez wszystkie procedury, będziesz musiał skompletować kilka niezbędnych dokumentów. Przyda ci się zdjęcie o wymiarach 35X45mm, kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, w przypadku aplikacji na studia magisterskie, oraz wypełniony danymi kandydata formularz aplikacyjny. Wszystko to należy złożyć na biurku komisji rekrutacyjnej w odpowiednim czasie.
Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Warszawie?

Jaką pracę możemy znaleźć kończąc studia architektoniczne w Warszawie? Z pewnością dobrze płatną, potrzebną społeczeństwu oraz łatwą do znalezienia w dowolnym miejscu świata.
 
►►
Absolwenci studiów architektonicznych mogą znaleźć zatrudnienie zostając asystentem projektanta w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej, gdzie wykażesz się umiejętnościami wykonywania skomplikowanych rysunków technicznych, które jednocześnie będą zrozumiałe dla innych architektów i współpracujących z tobą budowlańców.
 
Z powodzeniem zostaniesz pracownikiem pomocniczym w biurze inwestycyjnym i wspomożesz pracowników wyższego szczebla w wykonywaniu odpowiednich operacji finansowych dotyczących budowli i projektów architektonicznych.Jeśli marzy ci się kariera biurowa oraz nie boisz się stagnacji i przedwczesnego wypalenia zawodowego, będziesz mógł zostać urzędnikiem w jednostkach administracji publicznej i zarządzać sprawami architektonicznej strony miasta.
 
 

Dla najbardziej artystycznych umysłów otworzy się możliwość zostania pracownikiem studia designu i wykonywania projektów na zamówienie firm oraz indywidualnych odbiorców.Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś rozpoczął karierę freelancera otwierając własną działalność gospodarczą.

Będziesz mógł skupić się tam na projektowaniu przestrzeni mieszkalnych oraz budowli użytku społecznego, znajdujących się w miastach.

 

 
Kierownicy prac renowacyjnych również podziękują ci za merytoryczne oraz projektowe wsparcie na podstawie wiedzy i umiejętności wyniesionych ze studiów. Ponadto po ukończeniu jednego z najbardziej popularnych kierunków studiów w Warszawie staniesz się samodzielnym projektantem lub kierownikiem robót, kierownikiem pracowni, samodzielnych pracownikiem w firmie projektowej w specjalności architektonicznej, urbanistycznej, bądź konserwatorskiej działając zarówno w ramach współpracy z wybraną firmą, jak i jako właściciel działalności gospodarczej.

Studia na kierunku architektura Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Uczelnie w Warszawiektóre postanowiły poszerzyć zakres oferowanych kierunków o Architekturę, starają się zadbać o komfort nauki każdego studenta. Z oczywistych względów nikt nie jest w stanie podejść do każdego z osobna indywidualnie, dopasowując program nauki do ich potrzeb, jednak ogółowi zwykle wystarcza możliwość podjęcia decyzji w kwestii organizacji czasu podczas wszystkich lat akademickich.

Studia w trybie niestacjonarnym, zwanym również zaocznym, mają charakter weekendowy, co w praktyce oznacza, że jako student zobowiążesz się do regularnego uczęszczania na zjazdy, odbywające się co tydzień lub co dwa tygodnie. Całodzienne zgłębianie wiedzy może okazać się męczące i problematyczne, dlatego na opisany tryb edukacji powinni zdecydować się jedynie najwytrwalsi z kandydatów.

dowiedz się więcej na temat kierunku architektura studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny za studia na kierunku Architektura?

Każdy kandydat na studia niestacjonarne powinien wiedzieć, że edukacja w tym trybie jest nierozerwalnie związana z koniecznością opłacania każdego semestru nauki w rocznych lub mniejszych, ratalnych spłatach, w odgórnie ustalonej wysokości. Chcąc poznać konkretne ceny, należy sprawdzić na poszczególnych uczelniach.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku architektura - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Warszawie?

Podjęcie decyzji o wyborze kierunku kształcenia już jest dużym sukcesem i krokiem ku naszej przyszłości, lecz kandydaci na studia muszą zmierzyć się z jeszcze jedną nie wiadomą: gdzie studiować? Jakie ma kierunek Architektura w Warszawie opinie?
 
Karol, student Architektury mówi:
„Studiowanie Architektury w Warszawie to ciekawa przygoda. W tym mieście mieszają się różne style, koncepcje, historia ze współczesnością. Takie miasto napędza twój umysł, poszerza granice twojej pomysłowości. Czerpanie z charakteru miasta już jest pewną nauką.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (35)

uaz odpowiedz pokaż odpowiedzi (12)

@Sona nie ma czego się bać tylko trzeba próbować. To nie wyrok na całe życie - zawsze można zmienić :) @Doradca jestem ciekaw czy pomagacie zdobyć doświadczenie podczas nauki - jakieś praktyki są organizowane przez Was czy raczej na własną rękę?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: uaz odpowiedz

Witaj, Uaz! To prawda. Należy pamiętać, że student ma prawo do zmiany kierunku, który studiuje. Wystarczy złożyć podanie do dziekana i czekać na rozpatrzenie decyzji. Pisemny wniosek należy złożyć do dziekana nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego a w szczególnych przypadkach - semestru. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: uaz odpowiedz

Witaj, Uaz! W Akademii Finansów i Biznesu Vistula naszą misją jest przekazywanie praktycznej wiedzy, ale także umożliwienie studentom zdobywania doświadczenia już na studiach. Te priorytety obowiązują również na kierunku Architektura. Studia to czas, aby stawiać pierwsze kroki w wymarzonej branży. Po I i II roku studiów gwarantujemy trzy tygodnie ćwiczeń terenowych oraz pięć tygodni praktyki dyplomowej. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Sona W odpowiedzi do: uaz odpowiedz

No ale skoro już wybrałam to wolałabym jednak zostać i nie marnować sobie czasu na naukę, jeżeli nagle mi się coś odwidzi :p aczkolwiek będę trzymać się nogami i rękoma :) W ogóle widziałam, że na uczelniach ruszyły również studia online, myślicie że warto się na takie wybrać, czy lepsze są już te zaoczne ?

qmba W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca i to jest zdrowe podejście a nie wyrok i poźniej chodzić jak na skazanie. @doradca bardzo fajnie że są jakieś dodatkowe cwiczenia. a jest jakaś pomoc po szkole w znalezieniu pracy jeżeli ktoś ma problemy?

Sara W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Ciekawią mnie opinie ludzi , którzy ukończyli już te staże i praktyki.

Ramona W odpowiedzi do: Sara odpowiedz

To jak cię ciekawią to idź na targi pracy albo dni otwarte i sobie z nimi pogadaj... tutaj to raczej nie licz na eseje od absolwentów.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sara odpowiedz

Witaj, Sara! Jeśli chcesz poznać opinie naszych absolwentów, to na naszej uczelni jest Koło Absolwentów. Możesz przyjść i zapytać. Myślę, że z chęcią udzielą Ci odpowiedzi. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Sara W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

a właśnie ,że liczyłam . Opinii o szkole powinni udzielać absolwenci ,ew j/w doradca, a nie chcący ewentualnie pomyśleć na wyborem

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

Witaj, Ramona! Przyjście na dni otwarte do doskonały pomysł. Na naszej stronie internetowej zawsze znajduje się informacja, jeśli takie dni mają się odbyć. Warto śledzić nasze aktualności. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sona odpowiedz

Witaj, Sona! Studia Online są nowoczesną formą studiów realizowaną z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjno-komunikacyjnej w AFiB Vistula. Studia online doskonale przygotowują do pracy zawodowej, ponieważ najlepiej odzwierciedlają jej charakter. Podstawowa różnica polega na organizacji nauki ? 50% zajęć odbywa się w trybie online, 50% ? na uczelni. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sara odpowiedz

Witaj, Sara! Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni, pytaj śmiało. Właśnie po to tutaj jestem, aby rozwiać wszelkie Wasze wątpliwości. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tokio W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A czy wiadomo co się dzieje dalej z absolwentami czy dany kierunek był dla nich dobrym wyborem, macie jakieś takie informację?

Sona odpowiedz pokaż odpowiedzi (12)

Ogólnie od dawna wiedziałam, że będę studiować architekturę, jednak mam obawy że po prostu sobie nie poradzę ? Nie wiem czy to po prostu stres czy mała wiara w siebie :( @Doradco a czy absolwenci uczelni dostają pracę po ukończeniu studiów ? W ogóle uczelnia pomaga ogarnąć ten temat ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sona odpowiedz

Witaj, Sona! Pamiętaj, że wybierając kierunek studiów trzeba się kierować również swoimi pasjami/zainteresowaniami. Jeśli szeroko pojęta architektura Cię interesuje i widzisz siebie w zawodzie architekta - nie zwlekaj. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sona odpowiedz

Witaj, Sona! 80% studentów ostatniego roku ma już pracę, a aż 90% absolwentów znajduje pracę do 3 miesięcy po ukończeniu studiów. Biuro Karier pomaga zarówno studentom jak i absolwentom w znalezieniu ofert staży/praktyk oraz pracy. Są one zamieszczane na stronie internetowej i wywieszane na tablicy ogłoszeń obok Biura. Można je również przejrzeć w Biurze, a przy okazji porozmawiać z doradcą. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

zygzak W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca niestety ale dużo ludiz wybiera kierunek dla kasy a nie przyjemności - dlatego po roku czasu masa ludzi rezygnuje. @80% studentow ma prace ostatniego roku ? ta statystyka brzmi naprawdę bardzo obiecująco.

Ramona W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A jak dają radę z połączeniem studiów dziennych i pracy? Ułatwiacie im to jakoś planem dostosowanym do pracy?

Roksana W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A z jakim tytułem kończy się studia na architekturze? Inż arch. czy po prosu inż.?

Sara W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

Przecież jest tona róznych prac i różnych grafików. pod każdego z osobna sie nie dostosują. Nie wymagajmy od uczelni ,żeby słała płatki róż pod nogi .

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

Witaj, Ramona! Dla chcącego nic trudnego. Da się połączyć studia dzienne z pracą. Myślisz o pracy weekendowej czy w tygodniu? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sara odpowiedz

Witaj, Sara! Oczywiście nie jesteśmy w stanie dostosować planu tak, aby każdemu pasowało, jednak myślę, że jest on dość przystępny. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Roksana odpowiedz

Witaj, Roksana! Studia na kierunku Architektura kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera architekta. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Roksana W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A czy w programie studiów jest WF i jakiś lektorat? Jest on obowiązkowy ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Roksana odpowiedz

Witaj, Roksana! Na pierwszym roku w semestrze I w spisie obowiązkowych przedmiotów znajduje się zarówno język obcy jak i sport i rekreacja. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tokio W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Zawsze mnie zastanawiało po co ten wf ? :p no chyba że jest coś ciekawszego niż aerobik czy siłka

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (8)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl

Ramona W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy studenci architektury dostają od uczelni dostępy do bezpłatnych aczkolwiek pełnych programów niezbędnych do tworzenia projektów na zajęcia?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

Witaj, Ramona! Kładziemy nacisk na zajęcia projektowe pod okiem doświadczonych architektów. Biorąc pod uwagę znaczenie prezentacji projektów architektonicznych na dzisiejszym rynku pracy, przywiązujemy szczególną wagę do kształcenia w zakresie wizualizacji i prezentacji graficznej w oparciu o profesjonalnie wyposażoną pracownię komputerową (3dsMAX, AutoCad, Revit, Sketchup, Photoshop, Blender, Rhinoceros). Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ramona W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Faktycznie spory wachlarz dostępnych programów.. I na prawdę można ze wszystkich korzystać? Słyszałam wiele różnych opowieści z innych uczelni stąd moje niedowierzanie

Roksana W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A czy wszystkie programy są realizowane w toku studiów? Bo jest ich na prawdę sporo i z tego co wiem niektóre są na prawdę wymagające. Zastanawiam się czy student zdąży je wszystkie opanować w dobry stopniu?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

Witaj, Ramona! Oczywiście nasi studenci mogą korzystać ze wszystkich dostępnych programów. W końcu po to pracownia komputerowa została w nie wyposażona. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Roksana odpowiedz

Witaj, Roksana! Na naszej stronie internetowej w zakładce dotyczącej programu studiów jest opisane dokładnie na którym etapie jako student będziesz korzystać z konkretnego programu. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Roksana W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A kto wykłada architekturę? Czy wśród prowadzących są jacyś znani architekci ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Roksana odpowiedz

Witaj, Roksana! Nasi wykładowcy to niezwykli eksperci i praktycy w swoich dziedzinach. Kadra na kierunku Architektura została dobrana tak, aby studenci mieli styczność zarówno z doświadczonymi architektami i specjalistami powiązanych branż, jak i z młodymi architektami czynnymi zawodowo. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula