Architektura - Warszawa
Dodaj do ulubionych

21.09.2023

Architektura studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Architektura w Warszawie to 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie), 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) oraz 6-letnie studia (jednolite magisterskie) których program oferuje 12 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na architekturze w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 6200 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku architektura w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura w Warszawie rozpocznie się 4 maja 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Architektura Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Architektura to kierunek studiów oferujący szeroki wachlarz wiedzy teoretycznej i praktycznej. Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności projektowania obiektów architektonicznych oraz zespołów urbanistycznych. Poza zdobyciem wiedzy ogólnotechnicznej kierunek architektura daje możliwość rozwijania predyspozycji artystycznych. Studia oferują także poszerzenie wiedzy z dziedzin prawa i fizyki, która wykorzystywana jest w codziennej pracy architekta. W programie zajęć student znajdzie przedmioty związane z podstawami technicznymi i ekonomicznymi projektowania, teorią i historią architektury, twórczością artystyczną czy techniką warsztatową. 
 
Ukończenie studiów na kierunku architektura daje wiele możliwości zatrudnienia w branży budowlanej i architektonicznej, przygotowując studenta do twórczej działalności zawodowej. Absolwenci mogą podjąć pracę w biurach projektowych, pracowniach konserwatorskich, firmach zajmujących się architekturą wnętrz, a także w wydziałach architektury różnorodnych instytucji np. w urzędach czy przedsiębiorstwach. Studia przygotowują też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pracy w handlu technologiami i materiałami budowlanymi, bądź przy organizacji scenografii filmowej i teatralnej.

 

Uczelnie

W Warszawie architekturę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Politechnice Warszawskiej (Wydział Architektury PW) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychAkademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Specjalności
Współczesne studia z architektury charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Rekrutacja
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku architektura w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, j. obcy, fizyka, informatyka, geografia, historia, historia sztuki, język polski. Dodakowo przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień plastycznych czy rozmowa kwalifikacyjna. szczegółowe wymagania >

Ceny
Studia stacjonarne na kierunku architektura w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 6200 zł do 13080 zł za pierwszy rok studiów. | Wykaz opłat za studia na kierunku architektura w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Architektura - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Architektura stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Uczelnie, gdzie architektura jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Zarządzanie informacją stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie informacją

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura w Warszawie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

Architektura wymaga jednak od kandydatów określonych predyspozycji, które sprawdzane są przez poszczególne uczelnie w trakcie rekrutacji. Przyszli studenci powinni przygotować się do praktycznego egzaminu, w którego trakcie testować będą swoje zdolności plastyczne.


Architektura Politechnika Warszawska (PW) - przedmioty maturalne

Politechnika Warszawska w roku 2023/2024 oferuje studia jednolite magisterskie na kierunku architektura. Podczas rekrutacji obowiązują: sprawdzian z uzdolnień i predyspozycji oraz cztery przedmioty maturalne – matematyka, język obcy, fizyka albo informatyka i geografia, historia, historia sztuki albo język polski. dowiedz się więcej

W roku akademickim 2023/2024 Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej prowadzi również rekrutację na studia I stopnia prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim muszą poświadczyć swoją znajomość tego języka poprzez wynik matury na poziomi rozszerzonym przynajmniej 80% lub certyfikat językowy. O dostaniu się kandydata na kierunek decyduje łączna suma punktów z egzaminu wstępnego, na który składają się: zadanie graficzne oraz rozmowa kwalifikacyjna. dowiedz się więcej

Rekrutacja na architekturę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w Warszawie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować architekturę w Warszawie

Architekturę w Warszawie można studiować w trybie stacjonarnym w jednej uczelni publicznej – Politechnice Warszawskiej (Wydział Architektury PW). Ponadto architekturę w trybie stacjonarnym oferują dwie warszawskie szkoły prywatne: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Niestacjonarną naukę na tym kierunku można podjąć jedynie w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Gdzie studiować architekturę bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatną naukę na kierunku architektura w Warszawie oferuje tylko jedna uczelnia publiczna – Politechnika Warszawska (Wydział Architektury PW). Studenci tej szkoły wyższej mogą studiować architekturę tylko stacjonarnie.

Gdzie studiować architekturę niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarną naukę na kierunku architektura w Warszawie oferuje tylko jedna uczelnia prywatna – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Należy pamiętać o tym, że studia niestacjonarne na kierunku architektura wiążą się z opłatami.

Dowiedz się więcej architektura w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na architekturze w Warszawie

Niestacjonarna nauka na kierunku architektura w Warszawie jest płatna, a ceny za jeden rok akademicki na tych studiach wahają się od 6200 zł do 13080 zł. ceny - architektura Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety studia niestacjonarne na kierunku architektura są płatne – studenci, którym zależy na bezpłatnej nauce w zakresie architektury powinni zdecydować się na studia stacjonarne oferowane przez uczelnię publiczną.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Architektura pozwala warszawskim studentom realnie wpływać na wygląd dowolnej przestrzeni. Studenci tego kierunku szkolą się w zakresie twórczej działalności zawodowej. Absolwenci architektury przygotowani są m.in. do projektowania architektury i urbanistyki, a także konserwacji zabytków czy realizacji scenografii, wnętrz i wystaw. Potrafią oni współpracować ze specjalistami innych dziedzin technicznych, a także prowadzić samodzielne projekty.
Wśród warszawskich uczelni publicznych architektura znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Warszawskiej (ok. 5 osób na miejsce).
Architekci przygotowywani są do tego, by przekształcać wizje artystyczne w rzeczywistość za pomocą narzędzi i metod powszechnych we współczesnym budownictwie. Studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. architektury, urbanistyki i sztuki. Absolwenci tego kierunku kształtują otoczenie i zmieniają przestrzeń zarówno w kontekście estetycznym, jak i funkcjonalnym.
 

 

Praca po studiach

Absolwenci, którzy ukończyli studia architektoniczne, mogą szukać zatrudnienia m.in. w pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych czy wydziałach architektury i urbanistyki. Architekci biorą także czynny udział w projektowaniu scenografii i organizacji wystaw czy targów.

 

Program studiów i przedmioty

Program kierunku architektura przewiduje przedmioty poświęcone m.in.: infrastrukturze technicznej miasta, mechanice budowli, projektowaniu i modelowaniu, budownictwu, urbanistyce czy rewitalizacji. Kompleksowe przygotowanie umożliwia absolwentom architektury rozpoczęcie pracy w takich miejscach jak np. pracownie konserwatorskie, architektoniczne czy urbanistyczne.
 
Kierunek Architektura w Warszawie niczym dobrze postawiona budowla składa się z fundamentalnych elementów, w postaci:
 • prawa budowlanego
 • organizacji procesu projektowego
 • wykonawstwa i nadzoru budowlanego
 • technologii budowlanych

Studenci architektury szkolą swoje zdolności plastyczne i artystyczne. W trakcie nauki będą oni wykonywali różnorodne zadania, które polegać będą m.in. na tworzeniu rysunków technicznych czy projektowaniu przestrzennym.

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:


Ogólne cele kształcenia

Architektura to kierunek, który zainteresować może w szczególności osoby wyróżniające się zmysłem przestrzennym, poczuciem estetyki, zamiłowaniem do nauk technicznych oraz zdolnościami artystycznymi. Studenci architektury poznają zagadnienia np. konstrukcyjne, budowlane i inżynieryjne, związane z projektowaniem budynków. Ponadto uczestnicy zajęć rozwijają swoje umiejętności w zakresie m.in. projektowania obiektów architektonicznych lub zespołów urbanistycznych, a także zarządzania projektami.

Studia na architekturze poświęcone są także np. społecznym, kulturowy, przyrodniczym, historycznym, ekonomicznym, prawnym i administracyjnym uwarunkowaniom działalności inżynierskiej. Architektura ma charakter interdyscyplinarny i pozwala studentom zdobyć umiejętności niezbędne m.in. do: dostosowywania architektury do ludzkich potrzeb; wdrażania ekologicznie odpowiedzialnego projektowania zrównoważonego; tworzenia rzetelnych kosztorysów; realizowania projektów budowlanych.

Absolwenci architektury uzyskują zazwyczaj zawodowy tytuł magistra inżyniera architekta, który umożliwia zdobycie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą podjąć pracę np. w biurze architektonicznym lub w biurze planowania przestrzennego. Ponadto są oni przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Gdzie studiować na kierunku architektura w Warszawie?

W rekrutacji na kierunku architektura, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Warszawska oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PW oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 6200 zł do 13080 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek architektura - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci mają na to najczęściej zaledwie kilka dni – należy dopełnić formalności w określonym przez uczelnię terminie, w przeciwnym wypadku kandydat może zostać skreślony z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Limity miejsc na kierunku architektura w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Uczelnie publiczne oferują możliwość podjęcia bezpłatnych studiów stacjonarnych lub płatnych studiów niestacjonarnych. Z kolei nauka w prywatnych szkołach wyższych wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi opłatami.

Architektura studia Warszawa - ceny 2023

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – od 7900 zł
 • Politechnika Warszawska - 6200 zł
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – 13080 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na studia informację o wynikach rekrutacji otrzymują w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie w prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni nie tylko poznać wynik, który zdobyli w procesie rekrutacyjnym, ale również dowiedzieć się, które miejsce na liście rankingowej zajęli.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani kandydaci mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne często za pomocą poczty – elektronicznej lub tradycyjnej. Najczęściej jednak uczelnie przyjmują kompletne zestawy dokumentów, które doręczone zostają osobiście przez kandydatów do siedziby wybranej szkoły.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, mogą składać dokumenty rekrutacyjne w terminie określonym przez daną uczelnię. Zestaw dokumentów musi być kompletny oraz dostarczony na czas – spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – od 19.07.2023 do 24.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Ile zarabia się po Architekturze?

Absolwenci studiów na kierunku Architektura wyróżniają się wszechstronnym wykształceniem w zakresie architektury i urbanistyki oraz przygotowaniem do wykonywania różnorodnych zadań w ich obszarze, jak również współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych, przyrodniczych, plastycznych i ekonomicznych. Absolwenci Architektury pracują między innymi w: projektowych pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, w wydziałach architektury i urbanistyki urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w służbach konserwatorskich i w przedsiębiorstwach budowlanych. A ile wynoszą ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Architektury w 2023 roku:

 • architekt wnętrz – 6000 złotych
 • architekt w biurze projektowym – 5200 złotych
 • renowator zabytków architektury – 4000 złotych

Czy warto iść na Architekturę?

Architektura jest kierunkiem, który można określić mianem wyjątkowego, ponieważ wymaga od studentów wielu zdolności. Ponadto, program nauczania złożony jest z licznych zagadnień, odnoszących się między innymi do obszarów humanistycznych, technicznych oraz sztuk pięknych. Atutem studiów na kierunku Architektura są bez wątpienia szerokie perspektywy zawodowe, ponieważ posiadając dyplom można pracować nie tylko we wspomnianych pracowniach projektowych, czy wydziałach architektury i urbanistyki urzędów. Absolwenci tego kierunku odnajdują się również w projektowaniu wystaw i targów, projektowaniu scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej oraz innych dziedzinach, często pozornie odległych od architektury.

Gdzie warto studiować Architekturę?

Kandydaci na studia w Warszawie mogą wziąć pod uwagę kilka uczelni, w których prowadzone są studia na kierunku Architektura. W zestawieniu miejsc oferujących ten kierunek znajduje się zarówno uczelnia publiczna, jak i niepubliczne szkoły wyższe.

Architektura studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska

Warszawa wyróżnia się bogatą ofertą edukacyjną, a na edukacyjnej mapie miasta widnieje wiele uczelni niepublicznych, z których część posiada w swoich ofertach dydaktycznych omawiany przez nas kierunek.

Architektura studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Program studiów i przedmioty

Programy kształcenia na kierunku Architektura zawierają przedmioty reprezentujące różne dziedziny. Jakie są to przedmioty? Między innymi:

 • historia budowy miast
 • materiałoznawstwo
 • projektowanie uniwersalne
 • projekt architektoniczny w krajobrazie
 • konstrukcje budowlane

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne studia I stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Wydział Architektury PW) stacjonarne studia II stopnia i jednolite więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Warszawie?

Podjęcie decyzji o wyborze kierunku kształcenia już jest dużym sukcesem i krokiem ku naszej przyszłości, lecz kandydaci na studia muszą zmierzyć się z jeszcze jedną nie wiadomą: gdzie studiować? Jakie ma kierunek Architektura w Warszawie opinie?
 
Karol, student Architektury mówi:
„Studiowanie Architektury w Warszawie to ciekawa przygoda. W tym mieście mieszają się różne style, koncepcje, historia ze współczesnością. Takie miasto napędza twój umysł, poszerza granice twojej pomysłowości. Czerpanie z charakteru miasta już jest pewną nauką.”

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura Warszawa studia stacjonarne

Architektura Warszawa studia niestacjonarne

Kierunki architektura i budownictwo w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (61)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

uaz odpowiedz pokaż odpowiedzi (20)

@Sona nie ma czego się bać tylko trzeba próbować. To nie wyrok na całe życie - zawsze można zmienić :) @Doradca jestem ciekaw czy pomagacie zdobyć doświadczenie podczas nauki - jakieś praktyki są organizowane przez Was czy raczej na własną rękę?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: uaz odpowiedz

Witaj, Uaz! To prawda. Należy pamiętać, że student ma prawo do zmiany kierunku, który studiuje. Wystarczy złożyć podanie do dziekana i czekać na rozpatrzenie decyzji. Pisemny wniosek należy złożyć do dziekana nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego a w szczególnych przypadkach - semestru. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: uaz odpowiedz

Witaj, Uaz! W Akademii Finansów i Biznesu Vistula naszą misją jest przekazywanie praktycznej wiedzy, ale także umożliwienie studentom zdobywania doświadczenia już na studiach. Te priorytety obowiązują również na kierunku Architektura. Studia to czas, aby stawiać pierwsze kroki w wymarzonej branży. Po I i II roku studiów gwarantujemy trzy tygodnie ćwiczeń terenowych oraz pięć tygodni praktyki dyplomowej. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Sona W odpowiedzi do: uaz odpowiedz

No ale skoro już wybrałam to wolałabym jednak zostać i nie marnować sobie czasu na naukę, jeżeli nagle mi się coś odwidzi :p aczkolwiek będę trzymać się nogami i rękoma :) W ogóle widziałam, że na uczelniach ruszyły również studia online, myślicie że warto się na takie wybrać, czy lepsze są już te zaoczne ?

qmba W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca i to jest zdrowe podejście a nie wyrok i poźniej chodzić jak na skazanie. @doradca bardzo fajnie że są jakieś dodatkowe cwiczenia. a jest jakaś pomoc po szkole w znalezieniu pracy jeżeli ktoś ma problemy?

Sara W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Ciekawią mnie opinie ludzi , którzy ukończyli już te staże i praktyki.

Ramona W odpowiedzi do: Sara odpowiedz

To jak cię ciekawią to idź na targi pracy albo dni otwarte i sobie z nimi pogadaj... tutaj to raczej nie licz na eseje od absolwentów.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sara odpowiedz

Witaj, Sara! Jeśli chcesz poznać opinie naszych absolwentów, to na naszej uczelni jest Koło Absolwentów. Możesz przyjść i zapytać. Myślę, że z chęcią udzielą Ci odpowiedzi. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Sara W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

a właśnie ,że liczyłam . Opinii o szkole powinni udzielać absolwenci ,ew j/w doradca, a nie chcący ewentualnie pomyśleć na wyborem

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

Witaj, Ramona! Przyjście na dni otwarte do doskonały pomysł. Na naszej stronie internetowej zawsze znajduje się informacja, jeśli takie dni mają się odbyć. Warto śledzić nasze aktualności. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sona odpowiedz

Witaj, Sona! Studia Online są nowoczesną formą studiów realizowaną z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjno-komunikacyjnej w AFiB Vistula. Studia online doskonale przygotowują do pracy zawodowej, ponieważ najlepiej odzwierciedlają jej charakter. Podstawowa różnica polega na organizacji nauki ? 50% zajęć odbywa się w trybie online, 50% ? na uczelni. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sara odpowiedz

Witaj, Sara! Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni, pytaj śmiało. Właśnie po to tutaj jestem, aby rozwiać wszelkie Wasze wątpliwości. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tokio W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A czy wiadomo co się dzieje dalej z absolwentami czy dany kierunek był dla nich dobrym wyborem, macie jakieś takie informację?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Tokio odpowiedz

Witaj, Tokio! Na naszej uczelni prowadzimy Klub Absolwenta. Jeśli masz jakieś pytania do absolwentów naszej uczelni to bez problemu możesz z nimi porozmawiać osobiście. W dodatku nasze statystyki pokazują, że zdecydowanie większa część naszych absolwentów pracuje w swoim zawodzie. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

fig W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@sara znajomy ukończył i jest bardzo zadowolony. @doradca fajnie, że poza samym nauczaniem są inne rzeczy które pomagają absolwentom np w szukaniu pracy. Zazwyczaj jak skończysz to zostajesz sam sobie.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: fig odpowiedz

Witaj, fig! Naszym zadaniem jest pomoc studentom, dlatego nie pozostawiamy ich ''samym sobie'' :) Staramy się, aby uczelnia była jak drugi dom. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

kolek W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@fig zdecydowałem się na vistule i wszystko idzie zgodnie z oczekiwaniami. @Doradca to nie częste, że uczelnia interesuje się absolewntami.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: kolek odpowiedz

Witaj, kolek! Nasza uczelnia stara się dbać o każdego studenta i o każdego absolwenta :) Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: kolek odpowiedz

Witaj, kolek! Cieszę się, że zdecydowałeś się na wybór naszej uczelni. Jaki kierunek wybrałeś? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Zosia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@kolek to prawda, rzadko się zdarza. Na pewno jest to bardzo pomocne na start

Eliza W odpowiedzi do: Zosia odpowiedz

ogólnie bardzo dużo pomagają studentom. Miałam obawy wybierając się na studia w końcu to pierwszy rok najgorszy, ale jakoś to poszło i jestem zadowolona :)

Sona odpowiedz pokaż odpowiedzi (24)

Ogólnie od dawna wiedziałam, że będę studiować architekturę, jednak mam obawy że po prostu sobie nie poradzę ? Nie wiem czy to po prostu stres czy mała wiara w siebie :( @Doradco a czy absolwenci uczelni dostają pracę po ukończeniu studiów ? W ogóle uczelnia pomaga ogarnąć ten temat ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sona odpowiedz

Witaj, Sona! Pamiętaj, że wybierając kierunek studiów trzeba się kierować również swoimi pasjami/zainteresowaniami. Jeśli szeroko pojęta architektura Cię interesuje i widzisz siebie w zawodzie architekta - nie zwlekaj. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sona odpowiedz

Witaj, Sona! 80% studentów ostatniego roku ma już pracę, a aż 90% absolwentów znajduje pracę do 3 miesięcy po ukończeniu studiów. Biuro Karier pomaga zarówno studentom jak i absolwentom w znalezieniu ofert staży/praktyk oraz pracy. Są one zamieszczane na stronie internetowej i wywieszane na tablicy ogłoszeń obok Biura. Można je również przejrzeć w Biurze, a przy okazji porozmawiać z doradcą. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

zygzak W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca niestety ale dużo ludiz wybiera kierunek dla kasy a nie przyjemności - dlatego po roku czasu masa ludzi rezygnuje. @80% studentow ma prace ostatniego roku ? ta statystyka brzmi naprawdę bardzo obiecująco.

Ramona W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A jak dają radę z połączeniem studiów dziennych i pracy? Ułatwiacie im to jakoś planem dostosowanym do pracy?

Roksana W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A z jakim tytułem kończy się studia na architekturze? Inż arch. czy po prosu inż.?

Sara W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

Przecież jest tona róznych prac i różnych grafików. pod każdego z osobna sie nie dostosują. Nie wymagajmy od uczelni ,żeby słała płatki róż pod nogi .

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

Witaj, Ramona! Dla chcącego nic trudnego. Da się połączyć studia dzienne z pracą. Myślisz o pracy weekendowej czy w tygodniu? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sara odpowiedz

Witaj, Sara! Oczywiście nie jesteśmy w stanie dostosować planu tak, aby każdemu pasowało, jednak myślę, że jest on dość przystępny. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Roksana odpowiedz

Witaj, Roksana! Studia na kierunku Architektura kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera architekta. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Roksana W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A czy w programie studiów jest WF i jakiś lektorat? Jest on obowiązkowy ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Roksana odpowiedz

Witaj, Roksana! Na pierwszym roku w semestrze I w spisie obowiązkowych przedmiotów znajduje się zarówno język obcy jak i sport i rekreacja. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tokio W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Zawsze mnie zastanawiało po co ten wf ? :p no chyba że jest coś ciekawszego niż aerobik czy siłka

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Tokio odpowiedz

Witaj, Tokio! Oczywiście sport i rekreacja to nie tylko aerobik i siłownia. Do wyboru są różne dziedziny. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Monika W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

W sumie jakaś różnorodność a nie tylko siedzenie w sali wykładowej albo na ćwiczeniach.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Monika odpowiedz

Witaj, Monika! Różnorodność to podstawa, staramy się, aby każdy odnalazł na naszej uczelni coś dla siebie. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ala W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@Doradca a czy dla kierunku architektura działa także biuro karier? Czy uczelnia pomaga w znalezieniu pracy ?

Monika W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Dlatego nie żałuje, że właśnie wybrałam akurat vistule na swoją uczelnię.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ala odpowiedz

Witaj, Ala! Nasze Biuro Karier działa dla wszystkich kierunków na uczelni, bez wyjątków. Głównym jego zadaniem jest pomoc studentom w znalezieniu ciekawych ofert pracy czy też praktyk. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

sanzo W odpowiedzi do: Monika odpowiedz

@Monika ja też nie żałuje i jestem pozytywnie zaszkoczony :) @Ala wydaje mi się, że każdemu pomogą, kto potrzebuje pomocy.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Monika odpowiedz

Witaj, Monika! Cieszę się, że nie żałujesz wyboru naszej uczelni. Jaki kierunek studiujesz? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: sanzo odpowiedz

Witaj, sanzo! Cieszę się, że według Ciebie nasza uczelnia spełnia wszelkie wymagania. Jaki kierunek studiujesz? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: sanzo odpowiedz

Witaj, sanzo! Masz rację - pomagamy każdemu studentowi, bez żadnych wyjątków. Poza znalezieniem ciekawych ofert pracy pomagamy w napisaniu CV czy listu motywacyjnego :) Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Zosia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradco napisać dobre cv to wcale nie taka prosta sprawa, dobrze że można się kogoś poradzić w takich kwestiach

Eryk W odpowiedzi do: Zosia odpowiedz

Dlatego fajnie, że można liczyć na ich pomoc. Jestem zadowolony że wybrałem ich uczelnie

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (13)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl

Ramona W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy studenci architektury dostają od uczelni dostępy do bezpłatnych aczkolwiek pełnych programów niezbędnych do tworzenia projektów na zajęcia?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

Witaj, Ramona! Kładziemy nacisk na zajęcia projektowe pod okiem doświadczonych architektów. Biorąc pod uwagę znaczenie prezentacji projektów architektonicznych na dzisiejszym rynku pracy, przywiązujemy szczególną wagę do kształcenia w zakresie wizualizacji i prezentacji graficznej w oparciu o profesjonalnie wyposażoną pracownię komputerową (3dsMAX, AutoCad, Revit, Sketchup, Photoshop, Blender, Rhinoceros). Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ramona W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Faktycznie spory wachlarz dostępnych programów.. I na prawdę można ze wszystkich korzystać? Słyszałam wiele różnych opowieści z innych uczelni stąd moje niedowierzanie

Roksana W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A czy wszystkie programy są realizowane w toku studiów? Bo jest ich na prawdę sporo i z tego co wiem niektóre są na prawdę wymagające. Zastanawiam się czy student zdąży je wszystkie opanować w dobry stopniu?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

Witaj, Ramona! Oczywiście nasi studenci mogą korzystać ze wszystkich dostępnych programów. W końcu po to pracownia komputerowa została w nie wyposażona. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Roksana odpowiedz

Witaj, Roksana! Na naszej stronie internetowej w zakładce dotyczącej programu studiów jest opisane dokładnie na którym etapie jako student będziesz korzystać z konkretnego programu. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Roksana W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A kto wykłada architekturę? Czy wśród prowadzących są jacyś znani architekci ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Roksana odpowiedz

Witaj, Roksana! Nasi wykładowcy to niezwykli eksperci i praktycy w swoich dziedzinach. Kadra na kierunku Architektura została dobrana tak, aby studenci mieli styczność zarówno z doświadczonymi architektami i specjalistami powiązanych branż, jak i z młodymi architektami czynnymi zawodowo. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ala W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@Doradca a czy w programie studiów są przewidziane jakieś obowiązkowe praktyki do odbycia??

Tomasz W odpowiedzi do: Ala odpowiedz

@Ala na każdej uczelni sa obowiązkowe praktyki. @Roksana jak się zdecydujesz nie będziesz żałować. uczelnia na wysokim poziomie.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ala odpowiedz

Witaj, Ala! W Akademii Finansów i Biznesu Vistula naszą misją jest przekazywanie praktycznej wiedzy, ale także umożliwienie studentom zdobywania doświadczenia już na studiach. Te priorytety obowiązują również na kierunku Architektura. Studia to czas, aby stawiać pierwsze kroki w wymarzonej branży. Po I roku studiów gwarantujemy dwa tygodnie ćwiczeń terenowych, po II roku praktykę budowlaną, a w trakcie III roku praktykę architektoniczną w biurze projektowym. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Tomasz odpowiedz

Witaj, Tomasz! Nie wszystkie kierunki studiów mają w programie obowiązkowe praktyki. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Tomasz odpowiedz

Witaj, Tomasz! Czy jesteś studentem naszej uczelni? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia