Architektura - Warszawa

Architektura - Warszawa

Architektura - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

architektura

Odkryj kierunek architektura w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Architektura studia Warszawa | woj. mazowieckie

Zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób został zaprojektowany twój dom? Jak od podszewki powstają wszystkie budynki mieszkalne, ogromne centra handlowe, a także inne budowle, które pełnią rozmaite funkcje społeczne? Wszystko zaczyna się od szkiców wykonywanych przez ekspertów. Nie mogą być to jakiekolwiek rysunki – projekty architektoniczne muszą spełniać określone normy prawne, brać pod uwagę materiały, które zostaną spożytkowane pod budowę i konstrukcję, a także wszelkie czynniki środowiskowe i niedające się kontrolować, które będą nieustannie wywierały wpływ na efekt końcowy danego projektu.

 

Czego nauczysz się podczas studiów

Architektura to jeden z najciekawszych kierunków studiów w Warszawie, gdyż rozwija wyobraźnię, abstrakcyjne myślenie, a także zdolności ścisłe, charakteryzujące się jasno określonymi regułami. Architektura to dziedzina dla osób wrażliwych, o otwartych umysłach, potrafiących tworzyć zarazem wyrażając własne wizje, jak i w pełni altruistycznie, z przeznaczeniem dla innych. Architektura idei, Architektura środowiska zamieszkania, Architektura informacyjna – aby przekonać się jak wiele różnych gałęzi może mieć ta dziedzina, należy studiować ją w Warszawie.
Architektura jest również jednym z najbardziej obleganych kierunków studiów. Ze względu na prestiż związany z samym faktem bycia studentem, dobrymi zarobkami w zawodzie oraz możliwości ciągłego samorozwoju na studiach oraz w pracy zawodowej, rok rocznie zgłoszenia aplikacyjne napływające od kandydatów przewyższają liczbę dostępnych, zagwarantowanych przez władze danej uczelni, miejsc.
Architektura w Warszawie to kierunek, który można poznać na studiach pierwszego i drugiego stopnia aż na pięciu różnych uczelniach, zarówno publicznych jak i prywatnych. Kandydaci otrzymują do wyboru różnorakie specjalności, dające szanse pokierowania przyszłą karierą zawodową oraz dopasowanie kierunku kształcenia do indywidualnych predyspozycji, zainteresowań oraz potrzeb.
 
Dla kogo te studia
Jeśli nauki ścisłe od zawsze były twoim konikiem, prace plastyczne twojego autorstwa były wyróżniane przez nauczycieli, ogrom twojej wyobraźni jest niemal nieograniczony, a ponadto chciałbyś w przyszłości uprawiać poważany zawód, który dodatkowo zapewni ci bardzo dostatnie życie, to studia na kierunku Architektura w Warszawie są stworzone dla ciebie!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura w Warszawie?

Architektura to kierunek specyficzny, nie tylko dlatego, że łączy w sobie wiele, nierzadko abstrakcyjnych zagadnień. Aby zostać studentem tego kierunku nie wystarczy przejść procesu rekrutacji w postaci konkursu świadectw. Należy jeszcze przejść egzamin sprawdzający umiejętności plastyczne, zazwyczaj z różnych gatunków rysunku. Wymagania na studia architektoniczne w Warszawie są wysokie, między innymi dlatego, by w toku nauki poradzić sobie z szeregiem przedmiotów o różnym zakresie tematycznym. Wśród nich wyróżnić można: budownictwo ogólne, fizykę budowli, cyfrowe techniki geometryczne, projektowanie architektoniczne zabudowy mieszkaniowej, projektowanie terenów zielonych, prawo budowlane, projektowanie architektoniczne małych obiektów użyteczności publicznej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W WARSZAWIE

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na studia architektoniczne w Warszawie różni nieznacznie od harmonogramu na inne kierunki. Dzieje się dlatego, że rekrutacja na studia na kierunku architektura związana jest przede wszystkim z egzaminami wstępnymi. Oczywiście kandydaci na studia mogą rejestrować się już okolicach maja. Pierwszy etap rekrutacji odbywa się i tak na ogół w lipcu, tuż po otrzymaniu wyników maturalnych.

Kolejność zgłoszeń nigdy nie ma znaczenia, liczy się liczba punktów, jaką kandydaci otrzymają w całym procesie rekrutacji. Znaczenie mają zatem nie tylko wyniki maturalne, lecz także ocena z egzaminu wstępnego. Odbywa się on na ogół w lipcu i to podczas niego kandydaci muszą zaprezentować swoje zdolności plastyczne oraz te związane z przestrzennym myśleniem.

Osoby, które nie zakwalifikowały się podczas pierwszego etapu rekrutacji na ogół nie mają możliwości wzięcia udziału w drugim etapie rekrutacji – nie jest on organizowany ze względu na sprawdzian uzdolnień plastycznych. Kandydaci, którzy nie dostali się na studia dzienne na kierunku architektura, otrzymują na ogół propozycję nauki w trybie zaocznym, czyli niestacjonarnym.

Dokumenty rekrutacyjne

Musisz odpowiednio wcześnie zorientować się, jakie dokumenty powinieneś dostarczyć do dziekanatu w pierwszej kolejności. Procedura rekrutacyjna na studia na kierunku architektura w Warszawie może być także związana z odpowiednio wcześnie przygotowanym portfolio prac, dostarczonym na płycie CD. Przygotuj się odpowiednio wcześnie, by żaden z wymogów nie był dla ciebie zaskoczeniem. Uczelnie w Warszawie wymagają na ogół, byś i tak przedłożył zestaw bardzo podstawowych dokumentów, wśród których znajdą się między innymi:

  • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • różnego rodzaju umowy;
  • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

Pamiętaj, że wszystkie uczelnie w Warszawie dowolnie ustalają zestaw tych wstępnych dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne

W Polsce opłaty rekrutacyjne stanowią obligatoryjną część przyjęć na studia. Kandydaci muszą dokonać ich odpowiednio wcześnie za pomocą płatności elektronicznych, przelewu bankowego lub za pośrednictwem poczty polskiej. Należy także odpowiednio wcześnie dostarczyć do dziekanatu potwierdzenie dokonania takiego przelewu – pamiętaj, że liczy się data jego księgowania. Brak dokonania opłaty rekrutacyjnej uniemożliwi ci złożenie swojej kandydatury. Rekrutacja na studia na kierunku architektura jest trochę droższa, ponieważ taka opłata waha się w granicach około 150 zł.

Przedmioty kwalifikacyjne

Studia na kierunku architektura należą do bardzo elitarnego grona. Warto pamiętać, że dostają się na nie na ogół najlepsi absolwenci szkół średnich, którzy swoje przygotowania do matury rozpoczynają odpowiednio wcześnie. W przypadku studiów architektonicznych wyniki z egzaminu maturalnego to jeszcze nie wszystko, choć są one również bardzo ważne. Wśród przedmiotów muszą się znaleźć obligatoryjnie matematyka na poziomie rozszerzonym oraz fizyka. Bardzo ważne jest także przygotowanie do egzaminu wstępnego, który obejmuje na ogół sprawdzian z rysunku oraz kompozycji.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Studia na kierunku architektura w Warszawie mają bardziej rozbudowany przelicznik punktów kwalifikacyjnych, ponieważ oprócz przedmiotów maturalnych obejmuje on także punkty, jakie kandydaci uzyskali podczas egzaminu wstępnego. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych ma związek z poziomem, jaki maturzyści wybrali dla zdawanych dla siebie przedmiotów. Mają oni do wyboru dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Poziom rozszerzony jest zawsze dużo bardziej opłacalny.

Opłaty oraz konkursy

Kandydaci na studia mają także ciekawą możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Rekrutacja na studia w Warszawie na kierunku architektura to przede wszystkim sprawdzian zdolności plastycznych, udział w olimpiadzie przedmiotowej stanowić będzie dodatkowy atut. Na liście olimpiad znajdują się również mniej typowe konkursy, które sprawdzają wiedzę z już bardzo wąskich dziedzin. W przypadku studiów prawniczych możesz rozważyć olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Matematyczna;
  • Olimpiada Wiedzy Technicznej i Wynalazczości;
  • Olimpiada Fizyczna;
  • Turniej Młodych Fizyków;
  • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej itd.

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura w Warszawie?

W związku z tym, że studia architektoniczne są nauką interdyscyplinarną, stanowiącą połączenie nauk ścisłych oraz artystycznych, nie zdziwi cię fakt, że twoje początki przygody z tym kierunkiem będą poszerzeniem posiadanych już umiejętności i kompetencji właśnie w tych dziedzinach.
Solidnie powtórzysz wyniesione ze szkoły średniej wiadomości matematyczne oraz poszerzysz je o całkiem nowe zagadnienia, dzięki którym realizacja wykonywanych przez ciebie planów architektonicznych, będzie dla techników przyjemnością.
Poznasz podstawowe procesy fizyczne, które bez wątpienia będą miały wpływ na kondycję przyszłych budowli i innych obiektów architektonicznych. Wiedza ta uodporni cię na stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych, aby nie dopuścić do przedwczesnej degradacji nowopowstałych obiektów.
 
Prgram studiów
Podstawy materiałoznawstwa maszynowego i budowlanego wprowadzą cię w świat stosowanych w architekturze i budownictwie substancji, ich wzajemnych zależności oraz możliwości zastosowania w zależności od ukształtowania geograficznego, warunków pogodowych oraz innych czynników nieustannie oddziałujących na końcowy efekt zastosowania wybranych materiałów.
Nie bez znaczenia pozostanie zgłębienie wiedzy historycznej na temat dziejów sztuki na przestrzeni wieków, zwłaszcza tej związanej bezpośrednio z architekturą. Poznanie dorobku cywilizacyjnego najwybitniejszych praktyków nauki, której wkrótce będziesz częścią, pozwoli ci na bardziej świadome obranie odpowiedniego dla ciebie zawodowego kierunku.
Studia w Warszawie na kierunku Architektura to możliwość zgłębienia architektury i urbanistyki, pod różnym kątem, funkcją i przeznaczeniem. Studenci mogą poznać dziedzictwo architektoniczne, architekturę przemysłową, a także zbadać miasto jako miejsce do życia.
Kierunek Architektura w Warszawie niczym dobrze postawiona budowla składa się z fundamentalnych elementów, w postaci prawa budowlanego, organizacji procesu projektowego, wykonawstwa i nadzoru budowlanego, technologii budowlanych. Pozyskanie wiedzy ze wszystkich tych elementów stanowi kolejny fundament – bycia wykwalifikowanym specjalistą.
 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

ARCHITEKTURA WARSZAWA STUDIA ZAOCZNE

 
 
architektura studia Warszawa
 

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Warszawie?

Architekturę w Warszawie można studiować aż na pięciu uczelniach, jednak czas trwania studiów jest identyczny dla każdej z nich. Jeśli decydujemy się na rozpoczęcie studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura w Warszawie, będziemy musieli przygotować się na siedem semestrów nauki, zwieńczonej uzyskaniem tytułu inżyniera.
Dla absolwentów technicznego kierunku studiów pierwszego stopnia, istnieje możliwość kontynuowania nauki na drugim stopniu Architektury. Wówczas nauka będzie trwała cztery semestry, a więc dwa lata i zostanie zakończona uzyskaniem przez abiturientów tytułu magistra.
 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura w Warszawie?

Przed aplikacją na Architekturę w Warszawie warto się upewnić co do miejsca, z którym chcielibyśmy związać się na okres nauki. Stolica Polski daje dosyć duże możliwości w kwestii wyboru, gdyż Architekturę można studiować aż na pięciu różnych uczelniach.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Akademia Sztuk Pięknych, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa co roku ustalają własne procedury rekrutacyjne w celu dobrania idealnych kandydatów do poszerzenia grona obecnych studentów Architektury.
Warto być na bieżąco z wymaganiami aplikacyjnymi ustalanymi przez warszawskie uczelnie, ponieważ mogą się one zmieniać, a tylko dobrze poinformowani kandydaci będą mieli szansę na bezstresowe przejście całego procesu rekrutacji. Przedmiotami wiodącymi dla większości uczelni są: matematyka, fizyka, język obcy nowożytny, historia. Kandydat będzie również zobligowany do uczestnictwa w sprawdzianie umiejętności rysunkowych.
 
Proces rekrutacji
Kiedy już wybierzesz uczelnię, której powierzysz kilka lat swojej edukacji, będziesz musiał przystąpić do elektronicznej rejestracji kandydatów, w której pochwalisz się uzyskanymi na maturze wynikami całej komisji rekrutacyjnej. W przypadku kandydatury na uczelnie niepubliczne, zostaniesz poproszony o opłacenie z góry kilku semestrów nauki.
W przypadku kandydatury na studia drugiego stopnia, w konkursie wezmą udział twoje oceny, uzyskane podczas nauki na studiach pierwszego stopnia, dlatego warto podejść do nich na poważnie i uczyć się na bieżąco.
Po pozytywnym przejściu przez wszystkie procedury, będziesz musiał skompletować kilka niezbędnych dokumentów. Przyda ci się zdjęcie o wymiarach 35X45mm, kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, w przypadku aplikacji na studia magisterskie, oraz wypełniony danymi kandydata formularz aplikacyjny. Wszystko to należy złożyć na biurku komisji rekrutacyjnej w odpowiednim czasie.
 
architektura Warszawa studia
 

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Warszawie?

Jaką pracę możemy znaleźć kończąc studia architektoniczne w Warszawie? Z pewnością dobrze płatną, potrzebną społeczeństwu oraz łatwą do znalezienia w dowolnym miejscu świata.
Absolwenci studiów architektonicznych mogą znaleźć zatrudnienie zostając asystentem projektanta w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej, gdzie wykażesz się umiejętnościami wykonywania skomplikowanych rysunków technicznych, które jednocześnie będą zrozumiałe dla innych architektów i współpracujących z tobą budowlańców.
Z powodzeniem zostaniesz pracownikiem pomocniczym w biurze inwestycyjnym i wspomożesz pracowników wyższego szczebla w wykonywaniu odpowiednich operacji finansowych dotyczących budowli i projektów architektonicznych.Jeśli marzy ci się kariera biurowa oraz nie boisz się stagnacji i przedwczesnego wypalenia zawodowego, będziesz mógł zostać urzędnikiem w jednostkach administracji publicznej i zarządzać sprawami architektonicznej strony miasta.
Dla najbardziej artystycznych umysłów otworzy się możliwość zostania pracownikiem studia designu i wykonywania projektów na zamówienie firm oraz indywidualnych odbiorców.Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś rozpoczął karierę freelancera otwierając własną działalność gospodarczą. Będziesz mógł skupić się tam na projektowaniu przestrzeni mieszkalnych oraz budowli użytku społecznego, znajdujących się w miastach.
Kierownicy prac renowacyjnych również podziękują ci za merytoryczne oraz projektowe wsparcie na podstawie wiedzy i umiejętności wyniesionych ze studiów. Ponadto po ukończeniu jednego z najbardziej popularnych kierunków studiów w Warszawie staniesz się samodzielnym projektantem lub kierownikiem robót, kierownikiem pracowni, samodzielnych pracownikiem w firmie projektowej w specjalności architektonicznej, urbanistycznej, bądź konserwatorskiej działając zarówno w ramach współpracy z wybraną firmą, jak i jako właściciel działalności gospodarczej.
 

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Warszawie?

Podjęcie decyzji o wyborze kierunku kształcenia już jest dużym sukcesem i krokiem ku naszej przyszłości, lecz kandydaci na studia muszą zmierzyć się z jeszcze jedną nie wiadomą: gdzie studiować? Jakie ma kierunek Architektura w Warszawie opinie?
 
Karol, student Architektury mówi:
„Studiowanie Architektury w Warszawie to ciekawa przygoda. W tym mieście mieszają się różne style, koncepcje, historia ze współczesnością. Takie miasto napędza twój umysł, poszerza granice twojej pomysłowości. Czerpanie z charakteru miasta już jest pewną nauką.”

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W WARSZAWIE

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)