Dlaczego warto iść na studia na kierunku Prawo w Trójmieście?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Prawo w Trójmieście?
Prawo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Prawo w Trójmieście?

Ze studiowaniem Prawa związane są różne mity, a nawet legendy. Jedno jest pewne. Prawo to kierunek wymagający nie tylko ogromnego skupienia i skrupulatności, ale także wielu poświęceń. To także kierunek ciekawy, fascynujący i umożliwiający pozyskanie wiedzy stanowiącej fundament wielu istotnych zawodów.

Kandydaci na studia prawnicze powinni skierować swoją uwagę na Trójmiasto. Po pierwsze dlatego, że kierunek ten można studiować w co najmniej kilku uczelniach. Każda z nich oferuje bogate programy kształcenia, różne formy zdobywania wiedzy, a także różnego rodzaju metody odbywania zajęć, od tradycyjnych wykładów po symulacje rozpraw, czy warsztaty sporządzania pism procesowych.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Wykształcenie zdobywane na studiach prawniczych to przede wszystkim umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, jak również wiedzą z obszaru nauk społecznych, czy ekonomicznych.

Realizowane programy kształcenia zawierają wiele zagadnień. Możemy podzielić je na dwie grupy, a mianowicie: grupę treści podstawowych oraz grupę treści kierunkowych. Do pierwszej grupy należą między innymi takie przedmioty jak: logika prawnicza, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo cywilne, postępowanie administracyjne i sądowo- administracyjne. W drugiej zaś grupie odnaleźć można między innymi: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo Unii Europejskiej, powszechną historię prawa, czy prawo handlowe.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych na studiach prawniczych należą:

  • umiejętność rozumienia tekstów prawnych,
  • umiejętność posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów,
  • umiejętność porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych.

 

Co istotne, oprócz umiejętności studenci Prawa rozwijają także kompetencje społeczne. Dzięki nim zostają przygotowani do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej, wskazywania i rozstrzygania problemów moralnych związanych z własną oraz cudzą pracą i działalnością, a także samodzielnego podejmowania decyzji w oparciu o normy etyczne i prawne.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Studia prawnicze podejmowane są głównie z powodu zawodów, jakie można wykonywać. Pamiętać należy jednak o tym, że ukończenie studiów i posiadanie dyplomu magistra nie jest końcem zmagań w realizacji planów i marzeń. Tytuł zawodowy magistra prawa uprawnia do ubiegania się o przyjęcie (po zdanym egzaminie wstępnym) na wszystkie aplikacje przygotowujące do wykonywania zawodów prawniczych: adwokata, radcy prawnego, notariusza, sędziego, prokuratora.

Ale ze zdobytym wykształceniem można podjąć pracę także w innych zawodach. Są to między innymi: ekspert w zakresie ochrony własności intelektualnej, biegły rewident, doradca podatkowy, kontroler z zakresu finansów publicznych, czy syndyk. Można również znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, organach administracji państwowej oraz samorządowej, instytucjach publicznych oraz podmiotach gospodarczych, instytucjach finansowych, komórkach organizacyjno- prawnych przedsiębiorców.

WSZYSTKO O KIERUNKU PRAWO - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)